Nawigacja

Ciekawostki o Kałuszynie

Ciekawostki o Kałuszynie

  • Mroczek z Łopuchowa herbu Leszczyc, mieszkający we wsi Mroczki na terenie gminy Kałuszyn uczestniczył w bitwie pod Grunwaldem w 1410r. Był zaufanym króla Władysława Jagiełły;
  • W Koszarach Królewskich w Kałuszynie miał nocować Napoleon Bonaparte w czasie wyprawy na Rosję;
  • Znany włoski malarz, ilustrator "Pana Tadeusza" - Michał Elwiro Andriolli, mieszkający w Osinach niedaleko Mińska Maz., często odwiedzał nasze miasto z powodu miłosci do pięknej Kałuszynianki;
  • Po klęsce Powstania Listopadowego władze carskie osadziły w Kałuszynie pułk Czerkiesów wyznających islam. Za miastem powstał w związku z tym cmentarz mahometański. Do dzisiaj wzniesienie za Kałuszynem w kierunku Siedlec nosi nazwę Górki Czerkieskiej;
  • W czasie walk powstańczych 1830r. pod Kałuszynem został ciężko ranny Edward Fredro - brat Aleksandra Fredry, autora "Zemsty".
  • W kałuszyńskiej karczmie miał przebywać i nocować Onufry Zagłoba herbu Wczele - bohater "Trylogii" Henryka Sienkiewicza.