Nawigacja

Przetargi

Przetarg Nr 631701–N-2019 z dnia 04.12.2019 r.

          Ogłoszenie nr 631701-N-2019 z dnia 2019-12-04 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Szkoła Podstawowa  w Kałuszynie informuje, o wyborze w ramach przetargu  nieograniczonego oferty najkorzystniejszej na wykonanie zadania pn. „Dostawa żywności do stołówki szkolnej w 2020 r. w Kałuszynie”  Zamawiający dopuszczał składanie ofert częściowych – 12 części

 

 

CZĘŚĆ I – PRZETWORY SYPKIE

 Jako najkorzystniejszą  wybrano ofertę ; Hurt i Detal Art. Spożywczo-Rolne Anna Siekierko

;  siedziba : 18-200 Wysokie Maz, ul. Szpitalna 24  ;  za kwotę brutto : 11.756,90 zł   (Słownie :  jedenaście  tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych 90/100 gr.) i 30 dniowy termin płatności za fakturę. .

 

Złożono 3 oferty. Wykonawcy wykluczeni – 0. Oferty odrzucone – 0

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Zaoferowana kwota brutto

Przyznane pkt

Zaoferowany termin płatności Przyznane pkt

Przyznane pkt

razem

1

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Garwolin 08-410 Wola Rębkowska, ul. Ogrodowa 17

 

 

 

2

TOLA” Wyroby Garmażeryjne i Cukiernicze Sławomir Zychowicz

Budy Janowskie, ul. Jaśminowa 19

05-300 Mińsk Mazowiecki

 

    

 

3

Hurt i Detal Art. Spożywczo-Rolne

Anna Siekierko

18-200 Wysokie Maz, ul. Szpitalna 24

11.756,90 zł

60

30 dni

40

100

4

Masarnia Ubojnia „ZEMAT”  Sp. J.

 Zdzisław Trościańczyk i S-ka

21-310 Wohyń, ul. Łąkowa 1

 

 

 

5

„MAS – POL” Sp. J.

Przesmycki L.A.A.J. Łukasiak S.M.            05-310 Kałuszyn, Milew 28

 

 

 

6

FAREX Sp. Z o.o. Sp.K.

07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 86

11.848,70 zł

59,54

30 dni

40

99,54

7

Piotr Ślusarczyk

05-306 Jakubów, ul. Mińska 24

 

 

 

8

P.H.U. TOPAZ Zbigniew Paczuski

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Kolejowa 8b

13.870,00 zł

50,86

30 dni

40

90,86

Kryteriami oceny ofert były : zaproponowana cena (60%) , termin płatności  faktury (40%), i tak poszczególne ważne oferty otrzymały następującą punktację :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ III – NAPOJE, SYROPY

 

 Jako najkorzystniejszą  wybrano ofertę ; Hurt i Detal Art. Spożywczo-Rolne Anna Siekierko

;  siedziba : 18-200 Wysokie Maz, ul. Szpitalna 24  ;  za kwotę brutto : 9.083,60 zł     (Słownie : dziewięć  tysięcy osiemdziesiąt  trzy złote 60/100 gr.) i 30 dniowy termin płatności za fakturę. .

 

Złożono 4 oferty. Wykonawcy wykluczeni – 0. Oferty odrzucone – 0

Kryteriami oceny ofert były : zaproponowana cena (60%) , termin płatności  faktury (40%), i tak poszczególne ważne oferty otrzymały następującą punktację :

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Zaoferowana kwota brutto

Przyznane pkt

Zaoferowany termin płatności Przyznane pkt

Przyznane pkt

razem

1

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Garwolin 08-410 Wola Rębkowska, ul. Ogrodowa 17

 

 

 

2

TOLA” Wyroby Garmażeryjne i Cukiernicze Sławomir Zychowicz

Budy Janowskie, ul. Jaśminowa 19

05-300 Mińsk Mazowiecki

 

    

 

3

Hurt i Detal Art. Spożywczo-Rolne

Anna Siekierko

18-200 Wysokie Maz, ul. Szpitalna 24

9.083,60 zł

60

30 dni

40

100

4

Masarnia Ubojnia „ZEMAT”  Sp. J.

 Zdzisław Trościańczyk i S-ka

21-310 Wohyń, ul. Łąkowa 1

 

 

 

5

„MAS – POL” Sp. J.

Przesmycki L.A.A.J. Łukasiak S.M.            05-310 Kałuszyn, Milew 28

15.694,48 zł

34,73

30 dni

40

74,73

6

FAREX Sp. Z o.o. Sp.K.

07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 86

9.671,80 zł

56,35

30 dni

40

96,35

7

Piotr Ślusarczyk

05-306 Jakubów, ul. Mińska 24

 

 

 

8

P.H.U. TOPAZ Zbigniew Paczuski

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Kolejowa 8b

15.160,00 zł

35,95

30 dni

40

75,95

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ IV – ZIEMNIAKI

 

Jako najkorzystniejszą  wybrano ofertę ; Piotr Ślusarczyk;  siedziba : 05-306 Jakubów, ul. Mińska 24  ;  za kwotę brutto : 12.516,00 zł (Słownie : dwanaście  tysięcy pięćset szesnaście złotych 00

/100 gr.) i 30 dniowy termin płatności za fakturę. .

 

Złożono 3 oferty. Wykonawcy wykluczeni – 0. Oferty odrzucone – 0

Kryteriami oceny ofert były : zaproponowana cena (60%) , termin płatności  faktury (40%), i tak poszczególne ważne oferty otrzymały następującą punktację :

 

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Zaoferowana kwota brutto

Przyznane pkt

Zaoferowany termin płatności Przyznane pkt

Przyznane pkt

razem

1

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Garwolin 08-410 Wola Rębkowska, ul. Ogrodowa 17

 

 

 

2

TOLA” Wyroby Garmażeryjne i Cukiernicze Sławomir Zychowicz

Budy Janowskie, ul. Jaśminowa 19

05-300 Mińsk Mazowiecki

 

    

 

3

Hurt i Detal Art. Spożywczo-Rolne

Anna Siekierko

18-200 Wysokie Maz, ul. Szpitalna 24

 

 

 

4

Masarnia Ubojnia „ZEMAT”  Sp. J.

 Zdzisław Trościańczyk i S-ka

21-310 Wohyń, ul. Łąkowa 1

 

 

 

5

„MAS – POL” Sp. J.

Przesmycki L.A.A.J. Łukasiak S.M.            05-310 Kałuszyn, Milew 28

 

 

 

6

FAREX Sp. Z o.o. Sp.K.

07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 86

21.820,00 zł

34,42

30 dni

40

74,42

7

Piotr Ślusarczyk

05-306 Jakubów, ul. Mińska 24

12.516,00 zł

60

30 dni

40

100

8

P.H.U. TOPAZ Zbigniew Paczuski

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Kolejowa 8b

15.160,00 zł

49,54

30 dni

40

89,54

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ V – DRÓB I PRZETWORY DROBIOWE

 

Jako najkorzystniejszą  wybrano ofertę   :  P.H.U. TOPAZ Zbigniew Paczuski

;  siedziba : 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Kolejowa 8b  ;  za kwotę brutto : 20.061,00 zł    (Słownie : dwadzieścia  tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych 00/100 gr.) i 30 dniowy termin płatności za fakturę.

 

Złożono 2 oferty. Wykonawcy wykluczeni – 0. Oferty odrzucone – 0

Kryteriami oceny ofert były : zaproponowana cena (60%) , termin płatności  faktury (40%), i tak poszczególne ważne oferty otrzymały następującą punktację

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Zaoferowana kwota brutto

Przyznane pkt

Zaoferowany termin płatności Przyznane pkt

Przyznane pkt

razem

1

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Garwolin 08-410 Wola Rębkowska, ul. Ogrodowa 17

 

 

 

2

TOLA” Wyroby Garmażeryjne i Cukiernicze Sławomir Zychowicz

Budy Janowskie, ul. Jaśminowa 19

05-300 Mińsk Mazowiecki

 

    

 

3

Hurt i Detal Art. Spożywczo-Rolne

Anna Siekierko

18-200 Wysokie Maz, ul. Szpitalna 24

 

 

 

4

Masarnia Ubojnia „ZEMAT”  Sp. J.

 Zdzisław Trościańczyk i S-ka

21-310 Wohyń, ul. Łąkowa 1

 

 

 

5

„MAS – POL” Sp. J.

Przesmycki L.A.A.J. Łukasiak S.M.            05-310 Kałuszyn, Milew 28

 

 

 

6

FAREX Sp. Z o.o. Sp.K.

07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 86

22.264,40 zł

54,06

30 dni

40

94,06

7

Piotr Ślusarczyk

05-306 Jakubów, ul. Mińska 24

 

 

 

8

P.H.U. TOPAZ Zbigniew Paczuski

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Kolejowa 8b

20.061,00 zł

60

49,54

30 dni

40

100

 

 

 

 

                                     

 

 

 

CZĘŚĆ VII – MIĘSO, WĘDLINY

Jako najkorzystniejszą  wybrano ofertę : Masarnia Ubojnia „ZEMAT”  Sp. J. Zdzisław Trościańczyk  i S-ka  ;  siedziba : 21-310 Wohyń, ul. Łąkowa 1   ;  za kwotę brutto : 46.013,10 zł   (Słownie : czterdzieści sześć  tysięcy trzynaście złotych 10/100 gr.) i 30 dniowy termin płatności za fakturę.

 

Złożono 2 oferty. Wykonawcy wykluczeni – 0. Oferty odrzucone – 0.

 

Kryteriami oceny ofert były : zaproponowana cena (60%) , termin płatności  faktury (40%), i tak poszczególne ważne oferty otrzymały następującą punktację

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Zaoferowana kwota brutto

Przyznane pkt

Zaoferowany termin płatności Przyznane pkt

Przyznane pkt

razem

1

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Garwolin 08-410 Wola Rębkowska, ul. Ogrodowa 17

 

 

 

2

TOLA” Wyroby Garmażeryjne i Cukiernicze Sławomir Zychowicz

Budy Janowskie, ul. Jaśminowa 19

05-300 Mińsk Mazowiecki

 

    

 

3

Hurt i Detal Art. Spożywczo-Rolne

Anna Siekierko

18-200 Wysokie Maz, ul. Szpitalna 24

 

 

 

4

Masarnia Ubojnia „ZEMAT”  Sp. J.

 Zdzisław Trościańczyk i S-ka

21-310 Wohyń, ul. Łąkowa 1

46.013,10 zł

60

30 dni

40

100

5

„MAS – POL” Sp. J.

Przesmycki L.A.A.J. Łukasiak S.M.            05-310 Kałuszyn, Milew 28

 

 

 

6

FAREX Sp. Z o.o. Sp.K.

07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 86

47.935,00 zł

57,59

30 dni

40

97,59

7

Piotr Ślusarczyk

05-306 Jakubów, ul. Mińska 24

 

 

 

8

P.H.U. TOPAZ Zbigniew Paczuski

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Kolejowa 8b

47.202,50 zł

58,49

30 dni

40

98,49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ VIII – RYBY, MROŻONKI KULINARNE

 

 

Jako najkorzystniejszą  wybrano ofertę ; Hurt i Detal Art. Spożywczo-Rolne Anna Siekierko

;  siedziba : 18-200 Wysokie Maz, ul. Szpitalna 24  ;  za kwotę brutto : 21.635,70 zł      (Słownie : dwadzieścia jeden  tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych 70/100 gr.) i 30 dniowy termin płatności za fakturę. .

 

Złożono 1 ofertę. Wykonawcy wykluczeni – 0. Oferty odrzucone – 0.

 

Kryteriami oceny ofert były : zaproponowana cena (60%) , termin płatności  faktury (40%), i tak poszczególne ważne oferty otrzymały następującą punktację

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Zaoferowana kwota brutto

Przyznane pkt

Zaoferowany termin płatności Przyznane pkt

Przyznane pkt

razem

1

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Garwolin 08-410 Wola Rębkowska, ul. Ogrodowa 17

 

 

 

2

TOLA” Wyroby Garmażeryjne i Cukiernicze Sławomir Zychowicz

Budy Janowskie, ul. Jaśminowa 19

05-300 Mińsk Mazowiecki

 

    

 

3

Hurt i Detal Art. Spożywczo-Rolne

Anna Siekierko

18-200 Wysokie Maz, ul. Szpitalna 24

21.635,70 zł

60

30 dni

40

100

4

Masarnia Ubojnia „ZEMAT”  Sp. J.

 Zdzisław Trościańczyk i S-ka

21-310 Wohyń, ul. Łąkowa 1

 

 

 

5

„MAS – POL” Sp. J.

Przesmycki L.A.A.J. Łukasiak S.M.            05-310 Kałuszyn, Milew 28

 

 

 

6

FAREX Sp. Z o.o. Sp.K.

07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 86

 

 

 

7

Piotr Ślusarczyk

05-306 Jakubów, ul. Mińska 24

 

 

 

8

P.H.U. TOPAZ Zbigniew Paczuski

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Kolejowa 8b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ IX – WARZYWA , OWOCE, KISZONKI

 

 

Jako najkorzystniejszą  wybrano ofertę ; P.H.U. TOPAZ Zbigniew Paczuski;  siedziba :; 

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Kolejowa 8b ;  za kwotę brutto : 15.464,05 zł    (Słownie : piętnaście  tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote 05/100 gr.) i 30 dniowy termin płatności za fakturę. .

 

Złożono 2 oferty. Wykonawcy wykluczeni – 0. Oferty odrzucone – 0.

 

Kryteriami oceny ofert były : zaproponowana cena (60%) , termin płatności  faktury (40%), i tak poszczególne ważne oferty otrzymały następującą punktację

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Zaoferowana kwota brutto

Przyznane pkt

Zaoferowany termin płatności Przyznane pkt

Przyznane pkt

razem

1

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Garwolin 08-410 Wola Rębkowska, ul. Ogrodowa 17

 

 

 

2

TOLA” Wyroby Garmażeryjne i Cukiernicze Sławomir Zychowicz

Budy Janowskie, ul. Jaśminowa 19

05-300 Mińsk Mazowiecki

 

    

 

3

Hurt i Detal Art. Spożywczo-Rolne

Anna Siekierko

18-200 Wysokie Maz, ul. Szpitalna 24

 

 

 

4

Masarnia Ubojnia „ZEMAT”  Sp. J.

 Zdzisław Trościańczyk i S-ka

21-310 Wohyń, ul. Łąkowa 1

 

 

 

5

„MAS – POL” Sp. J.

Przesmycki L.A.A.J. Łukasiak S.M.            05-310 Kałuszyn, Milew 28

 

 

 

6

FAREX Sp. Z o.o. Sp.K.

07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 86

18.101,75 zł

51,26

30 dni

40

91,26

7

Piotr Ślusarczyk

05-306 Jakubów, ul. Mińska 24

 

 

 

8

P.H.U. TOPAZ Zbigniew Paczuski

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Kolejowa 8b

15.464,05 zł

60

30 dni

40

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ X – NABIAŁ, PRZETWORY NABIAŁOWE

 

 

 Jako najkorzystniejszą  wybrano ofertę ; Hurt i Detal Art. Spożywczo-Rolne Anna Siekierko

;  siedziba : 18-200 Wysokie Maz, ul. Szpitalna 24  ;  za kwotę brutto : 14.975,60 zł      (Słownie : czternaście   tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych 60/100 gr.) i 30 dniowy termin płatności za fakturę. .

 

Złożono 4 oferty. Wykonawcy wykluczeni – 0. Oferty odrzucone – 0.

 

Kryteriami oceny ofert były : zaproponowana cena (60%) , termin płatności  faktury (40%), i tak poszczególne ważne oferty otrzymały następującą punktację

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Zaoferowana kwota brutto

Przyznane pkt

Zaoferowany termin płatności Przyznane pkt

Przyznane pkt

razem

1

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Garwolin 08-410 Wola Rębkowska, ul. Ogrodowa 17

16.018,30 zł

56,09

30 dni

40

96,09

2

TOLA” Wyroby Garmażeryjne i Cukiernicze Sławomir Zychowicz

Budy Janowskie, ul. Jaśminowa 19

05-300 Mińsk Mazowiecki

 

    

 

3

Hurt i Detal Art. Spożywczo-Rolne

Anna Siekierko

18-200 Wysokie Maz, ul. Szpitalna 24

14.975,60 zł

60

30 dni

40

100

4

Masarnia Ubojnia „ZEMAT”  Sp. J.

 Zdzisław Trościańczyk i S-ka

21-310 Wohyń, ul. Łąkowa 1

 

 

 

5

„MAS – POL” Sp. J.

Przesmycki L.A.A.J. Łukasiak S.M.            05-310 Kałuszyn, Milew 28

 

 

 

6

FAREX Sp. Z o.o. Sp.K.

07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 86

18.094,80 zł

49,66

30 dni

40

89,66

7

Piotr Ślusarczyk

05-306 Jakubów, ul. Mińska 24

 

 

 

8

P.H.U. TOPAZ Zbigniew Paczuski

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Kolejowa 8b

15.791,60 zł

56,90

30 dni

40

96,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ XI – PRZETWORY GARMAŻERYJNE

 

 

 

 Jako najkorzystniejszą  wybrano ofertę ; „TOLA” Wyroby Garmażeryjne i Cukiernicze Sławomir Zychowicz;  siedziba : Budy Janowskie, ul. Jaśminowa 19, 05-300 Mińsk Mazowiecki ;  za kwotę brutto : 24.752,00 zł      (Słownie : dwadzieścia cztery  tysiące  siedemset pięćdziesiąt dwa złote 00/100 gr.) i 30 dniowy termin płatności za fakturę.

 

Złożono 1 ofertę. Wykonawcy wykluczeni – 0. Oferty odrzucone – 0.

 

Kryteriami oceny ofert były : zaproponowana cena (60%) , termin płatności  faktury (40%), i tak poszczególne ważne oferty otrzymały następującą punktację

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Zaoferowana kwota brutto

Przyznane pkt

Zaoferowany termin płatności Przyznane pkt

Przyznane pkt

razem

1

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Garwolin 08-410 Wola Rębkowska, ul. Ogrodowa 17

 

 

 

2

TOLA” Wyroby Garmażeryjne i Cukiernicze Sławomir Zychowicz

Budy Janowskie, ul. Jaśminowa 19

05-300 Mińsk Mazowiecki

24.752,00 zł

60

     30 dni

40

100

3

Hurt i Detal Art. Spożywczo-Rolne

Anna Siekierko

18-200 Wysokie Maz, ul. Szpitalna 24

 

 

 

4

Masarnia Ubojnia „ZEMAT”  Sp. J.

 Zdzisław Trościańczyk i S-ka

21-310 Wohyń, ul. Łąkowa 1

 

 

 

5

„MAS – POL” Sp. J.

Przesmycki L.A.A.J. Łukasiak S.M.            05-310 Kałuszyn, Milew 28

 

 

 

6

FAREX Sp. Z o.o. Sp.K.

07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 86

 

 

 

7

Piotr Ślusarczyk

05-306 Jakubów, ul. Mińska 24

 

 

 

8

P.H.U. TOPAZ Zbigniew Paczuski

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Kolejowa 8b

 

 

 

 

 

 

 

Dla części II - PRZYPRAWY, PRZETWORY, PROD. STRĄCZKOWE , części VI  - JAJA ,    części XII  -  DESERY  przetarg unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.).Zaproponowane ceny przewyższają kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dot. cześci II, VI, XII.

 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Planowany termin zawarcia umowy -16.01.2019 r.

 

 

 

Kałuszyn, 2020.01.10 

 

        Dyrektor

    Marek J. Pachnik

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert  w dniu 12.12.2019 r. dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.

„Dostawa żywności do stołówki szkolnej w 2020 r. w  Kałuszynie”

 

CZĘŚĆ I – PRZETWORY SYPKIE

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Zaoferowana kwota brutto

Zaoferowany termin płatności

1

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Garwolin 08-410 Wola Rębkowska, ul. Ogrodowa 17

 

 

2

TOLA” Wyroby Garmażeryjne i Cukiernicze Sławomir Zychowicz

Budy Janowskie, ul. Jaśminowa 19

05-300 Mińsk Mazowiecki

 

    

3

Hurt i Detal Art. Spożywczo-Rolne

Anna Siekierko

18-200 Wysokie Maz, ul. Szpitalna 24

11.756,90 zł

30 dni

4

Masarnia Ubojnia „ZEMAT”  Sp. J.

 Zdzisław Trościańczyk i S-ka

21-310 Wohyń, ul. Łąkowa 1

 

 

5

„MAS – POL” Sp. J.

Przesmycki L.A.A.J. Łukasiak S.M.            05-310 Kałuszyn, Milew 28

 

 

6

FAREX Sp. Z o.o. Sp.K.

07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 86

11.848,70 zł

30 dni

7

Piotr Ślusarczyk

05-306 Jakubów, ul. Mińska 24

 

 

8

P.H.U. TOPAZ Zbigniew Paczuski

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Kolejowa 8b

13.870,00 zł

30 dni

 

CZĘŚĆ II – PRZYPRAWY, PRZETWORY, PROD. STRĄCZKOWE

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Zaoferowana kwota brutto

Zaoferowany termin płatności

1

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Garwolin 08-410 Wola Rębkowska, ul. Ogrodowa 17

 

 

2

TOLA” Wyroby Garmażeryjne i Cukiernicze Sławomir Zychowicz

Budy Janowskie, ul. Jaśminowa 19

05-300 Mińsk Mazowiecki

 

    

3

Hurt i Detal Art. Spożywczo-Rolne

Anna Siekierko

18-200 Wysokie Maz, ul. Szpitalna 24

5.865,20 dni

30 dni

4

Masarnia Ubojnia „ZEMAT”  Sp. J.

 Zdzisław Trościańczyk i S-ka

21-310 Wohyń, ul. Łąkowa 1

 

 

5

„MAS – POL” Sp. J.

Przesmycki L.A.A.J. Łukasiak S.M.            05-310 Kałuszyn, Milew 28

6.931,63 zł

30 dni

6

FAREX Sp. Z o.o. Sp.K.

07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 86

6.497,30 zł

30 dni

7

Piotr Ślusarczyk

05-306 Jakubów, ul. Mińska 24

 

 

8

P.H.U. TOPAZ Zbigniew Paczuski

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Kolejowa 8b

7.414,30 zł

30 dni

 

CZĘŚĆ III – NAPOJE, STROPY

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Zaoferowana kwota brutto

Zaoferowany termin płatności

1

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Garwolin 08-410 Wola Rębkowska, ul. Ogrodowa 17

 

 

2

TOLA” Wyroby Garmażeryjne i Cukiernicze Sławomir Zychowicz

Budy Janowskie, ul. Jaśminowa 19

05-300 Mińsk Mazowiecki

 

    

3

Hurt i Detal Art. Spożywczo-Rolne

Anna Siekierko

18-200 Wysokie Maz, ul. Szpitalna 24

9.083,60 zł

30 dni

4

Masarnia Ubojnia „ZEMAT”  Sp. J.

 Zdzisław Trościańczyk i S-ka

21-310 Wohyń, ul. Łąkowa 1

 

 

5

„MAS – POL” Sp. J.

Przesmycki L.A.A.J. Łukasiak S.M.            05-310 Kałuszyn, Milew 28

15.694,48 zł

30 dni

6

FAREX Sp. Z o.o. Sp.K.

07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 86

9.671,80 zł

30 dni

7

Piotr Ślusarczyk

05-306 Jakubów, ul. Mińska 24

 

 

8

P.H.U. TOPAZ Zbigniew Paczuski

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Kolejowa 8b

15.160,00 zl

30 dni

 

CZĘŚĆ IV – ZIEMNIAKI

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Zaoferowana kwota brutto

Zaoferowany termin płatności

1

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Garwolin 08-410 Wola Rębkowska, ul. Ogrodowa 17

 

 

2

TOLA” Wyroby Garmażeryjne i Cukiernicze Sławomir Zychowicz

Budy Janowskie, ul. Jaśminowa 19

05-300 Mińsk Mazowiecki

 

    

3

Hurt i Detal Art. Spożywczo-Rolne

Anna Siekierko

18-200 Wysokie Maz, ul. Szpitalna 24

 

 

4

Masarnia Ubojnia „ZEMAT”  Sp. J.

 Zdzisław Trościańczyk i S-ka

21-310 Wohyń, ul. Łąkowa 1

 

 

5

„MAS – POL” Sp. J.

Przesmycki L.A.A.J. Łukasiak S.M.            05-310 Kałuszyn, Milew 28

 

 

6

FAREX Sp. Z o.o. Sp.K.

07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 86

21.820,00 zł

30 dni

7

Piotr Ślusarczyk

05-306 Jakubów, ul. Mińska 24

12.516,00 zł

30 dni

8

P.H.U. TOPAZ Zbigniew Paczuski

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Kolejowa 8b

15.160,00 zł

30 dni

 

CZĘŚĆ V – DRÓB I PRZETWORY DROBIOWE

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Zaoferowana kwota brutto

Zaoferowany termin płatności

1

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Garwolin 08-410 Wola Rębkowska, ul. Ogrodowa 17

 

 

2

TOLA” Wyroby Garmażeryjne i Cukiernicze Sławomir Zychowicz

Budy Janowskie, ul. Jaśminowa 19

05-300 Mińsk Mazowiecki

 

    

3

Hurt i Detal Art. Spożywczo-Rolne

Anna Siekierko

18-200 Wysokie Maz, ul. Szpitalna 24

 

 

4

Masarnia Ubojnia „ZEMAT”  Sp. J.

 Zdzisław Trościańczyk i S-ka

21-310 Wohyń, ul. Łąkowa 1

 

 

5

„MAS – POL” Sp. J.

Przesmycki L.A.A.J. Łukasiak S.M.            05-310 Kałuszyn, Milew 28

 

 

6

FAREX Sp. Z o.o. Sp.K.

07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 86

22.264,40 zł

30 dni

7

Piotr Ślusarczyk

05-306 Jakubów, ul. Mińska 24

 

 

8

P.H.U. TOPAZ Zbigniew Paczuski

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Kolejowa 8b

20.061,00 zł

30 dni

 

CZĘŚĆ VI – JAJA  

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Zaoferowana kwota brutto

Zaoferowany termin płatności

1

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Garwolin 08-410 Wola Rębkowska, ul. Ogrodowa 17

 

 

2

TOLA” Wyroby Garmażeryjne i Cukiernicze Sławomir Zychowicz

Budy Janowskie, ul. Jaśminowa 19

05-300 Mińsk Mazowiecki

 

    

3

Hurt i Detal Art. Spożywczo-Rolne

Anna Siekierko

18-200 Wysokie Maz, ul. Szpitalna 24

1.175,00 zł

30 dni

4

Masarnia Ubojnia „ZEMAT”  Sp. J.

 Zdzisław Trościańczyk i S-ka

21-310 Wohyń, ul. Łąkowa 1

 

 

5

„MAS – POL” Sp. J.

Przesmycki L.A.A.J. Łukasiak S.M.            05-310 Kałuszyn, Milew 28

 

 

6

FAREX Sp. Z o.o. Sp.K.

07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 86

1.625,00 zł

30 dni

7

Piotr Ślusarczyk

05-306 Jakubów, ul. Mińska 24

 

 

8

P.H.U. TOPAZ Zbigniew Paczuski

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Kolejowa 8b

1.175,00 zł

30 dni

                                                          

CZĘŚĆ VII – MIĘSO, WĘDLINY

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Zaoferowana kwota brutto

Zaoferowany termin płatności

1

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Garwolin 08-410 Wola Rębkowska, ul. Ogrodowa 17

 

 

2

TOLA” Wyroby Garmażeryjne i Cukiernicze Sławomir Zychowicz

Budy Janowskie, ul. Jaśminowa 19

05-300 Mińsk Mazowiecki

 

    

3

Hurt i Detal Art. Spożywczo-Rolne

Anna Siekierko

18-200 Wysokie Maz, ul. Szpitalna 24

 

 

4

Masarnia Ubojnia „ZEMAT”  Sp. J.

 Zdzisław Trościańczyk i S-ka

21-310 Wohyń, ul. Łąkowa 1

46.013,10 zł

30 dni

5

„MAS – POL” Sp. J.

Przesmycki L.A.A.J. Łukasiak S.M.            05-310 Kałuszyn, Milew 28

 

 

6

FAREX Sp. Z o.o. Sp.K.

07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 86

47.935,00 zł

30 dni

7

Piotr Ślusarczyk

05-306 Jakubów, ul. Mińska 24

 

 

8

P.H.U. TOPAZ Zbigniew Paczuski

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Kolejowa 8b

47.202,50 zł

30 dni

 

CZĘŚĆ VIII – RYBY, MROŻONKI KULINARNE

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Zaoferowana kwota brutto

Zaoferowany termin płatności

1

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Garwolin 08-410 Wola Rębkowska, ul. Ogrodowa 17

 

 

2

TOLA” Wyroby Garmażeryjne i Cukiernicze Sławomir Zychowicz

Budy Janowskie, ul. Jaśminowa 19

05-300 Mińsk Mazowiecki

 

    

3

Hurt i Detal Art. Spożywczo-Rolne

Anna Siekierko

18-200 Wysokie Maz, ul. Szpitalna 24

21.635,70 zł

30 dni

4

Masarnia Ubojnia „ZEMAT”  Sp. J.

 Zdzisław Trościańczyk i S-ka

21-310 Wohyń, ul. Łąkowa 1

 

 

5

„MAS – POL” Sp. J.

Przesmycki L.A.A.J. Łukasiak S.M.            05-310 Kałuszyn, Milew 28

 

 

6

FAREX Sp. Z o.o. Sp.K.

07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 86

 

 

7

Piotr Ślusarczyk

05-306 Jakubów, ul. Mińska 24

 

 

8

P.H.U. TOPAZ Zbigniew Paczuski

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Kolejowa 8b

 

 

 

CZĘŚĆ IX – WARZYWA , OWOCE, KISZONKI

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Zaoferowana kwota brutto

Zaoferowany termin płatności

1

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Garwolin 08-410 Wola Rębkowska, ul. Ogrodowa 17

 

 

2

TOLA” Wyroby Garmażeryjne i Cukiernicze Sławomir Zychowicz

Budy Janowskie, ul. Jaśminowa 19

05-300 Mińsk Mazowiecki

 

    

3

Hurt i Detal Art. Spożywczo-Rolne

Anna Siekierko

18-200 Wysokie Maz, ul. Szpitalna 24

 

 

4

Masarnia Ubojnia „ZEMAT”  Sp. J.

 Zdzisław Trościańczyk i S-ka

21-310 Wohyń, ul. Łąkowa 1

 

 

5

„MAS – POL” Sp. J.

Przesmycki L.A.A.J. Łukasiak S.M.            05-310 Kałuszyn, Milew 28

 

 

6

FAREX Sp. Z o.o. Sp.K.

07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 86

18.101,75 zł

30 dni

7

Piotr Ślusarczyk

05-306 Jakubów, ul. Mińska 24

 

 

8

P.H.U. TOPAZ Zbigniew Paczuski

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Kolejowa 8b

15.464,05 zl

30 dni

 

 

CZĘŚĆ X – NABIAŁ, PRZETWORY NABIAŁOWE

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Zaoferowana kwota brutto

Zaoferowany termin płatności

1

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Garwolin 08-410 Wola Rębkowska, ul. Ogrodowa 17

16.018,30 zł

30 dni

2

TOLA” Wyroby Garmażeryjne i Cukiernicze Sławomir Zychowicz

Budy Janowskie, ul. Jaśminowa 19

05-300 Mińsk Mazowiecki

 

    

3

Hurt i Detal Art. Spożywczo-Rolne

Anna Siekierko

18-200 Wysokie Maz, ul. Szpitalna 24

14.975,60 zł

30 dni

4

Masarnia Ubojnia „ZEMAT”  Sp. J.

 Zdzisław Trościańczyk i S-ka

21-310 Wohyń, ul. Łąkowa 1

 

 

5

„MAS – POL” Sp. J.

Przesmycki L.A.A.J. Łukasiak S.M.            05-310 Kałuszyn, Milew 28

 

 

6

FAREX Sp. Z o.o. Sp.K.

07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 86

18.094,80 zł

30 dni

7

Piotr Ślusarczyk

05-306 Jakubów, ul. Mińska 24

 

 

8

P.H.U. TOPAZ Zbigniew Paczuski

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Kolejowa 8b

15.791,60 zł

30 dni

 

CZĘŚĆ XI – PRZETWORY GARMAŻERYJNE

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Zaoferowana kwota brutto

Zaoferowany termin płatności

1

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Garwolin 08-410 Wola Rębkowska, ul. Ogrodowa 17

 

 

2

TOLA” Wyroby Garmażeryjne i Cukiernicze Sławomir Zychowicz

Budy Janowskie, ul. Jaśminowa 19

05-300 Mińsk Mazowiecki

24.752,00 zł

     30 dni

3

Hurt i Detal Art. Spożywczo-Rolne

Anna Siekierko

18-200 Wysokie Maz, ul. Szpitalna 24

 

 

4

Masarnia Ubojnia „ZEMAT”  Sp. J.

 Zdzisław Trościańczyk i S-ka

21-310 Wohyń, ul. Łąkowa 1

 

 

5

„MAS – POL” Sp. J.

Przesmycki L.A.A.J. Łukasiak S.M.            05-310 Kałuszyn, Milew 28

 

 

6

FAREX Sp. Z o.o. Sp.K.

07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 86

 

 

7

Piotr Ślusarczyk

05-306 Jakubów, ul. Mińska 24

 

 

8

P.H.U. TOPAZ Zbigniew Paczuski

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Kolejowa 8b

 

 

 

CZĘŚĆ XII – DESERY

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Zaoferowana kwota brutto

Zaoferowany termin płatności

1

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Garwolin 08-410 Wola Rębkowska, ul. Ogrodowa 17

 

 

2

TOLA” Wyroby Garmażeryjne i Cukiernicze Sławomir Zychowicz

Budy Janowskie, ul. Jaśminowa 19

05-300 Mińsk Mazowiecki

 

    

3

Hurt i Detal Art. Spożywczo-Rolne

Anna Siekierko

18-200 Wysokie Maz, ul. Szpitalna 24

29.164,40 zł

30 dni

4

Masarnia Ubojnia „ZEMAT”  Sp. J.

 Zdzisław Trościańczyk i S-ka

21-310 Wohyń, ul. Łąkowa 1

 

 

5

„MAS – POL” Sp. J.

Przesmycki L.A.A.J. Łukasiak S.M.            05-310 Kałuszyn, Milew 28

 

 

6

FAREX Sp. Z o.o. Sp.K.

07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 86

33.770,60 zł

30 dni

7

Piotr Ślusarczyk

05-306 Jakubów, ul. Mińska 24

 

 

8

P.H.U. TOPAZ Zbigniew Paczuski

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Kolejowa 8b

 

 

 

Dotyczy wszystkich w/w ofert

Okres gwarancji – nie dot.

Termin wykonania – do 31.12.2020 r.

Warunki płatności -  zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ (projekt umowy)

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na tę inwestycję kwotę : 180.000,00 zł  

 

                                                         

                                                                           Przewodnicząca Komisji Przetargowej

                                                                                                           Stanisława Sadoch

 

 

  Ogłoszenie nr 631701-N-2019 z dnia 2019-12-04 r.

 

Szkoła Podstawowa im. B. Prusa: DOSTAWA ŻYWNOŚCI DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ W 2020 ROKU
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. B. Prusa, krajowy numer identyfikacyjny 55602200000000, ul. ul. Pocztowa  4 , 05-310  Kałuszyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 25 75 76 021, e-mail sp@kaluszyn.pl, faks 25 75 76 021.
Adres strony internetowej (URL): www.spkaluszyn.edupage.org
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
szkoła podstawowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.spkaluszyn.edupage.org


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
złożenie oferty w sekretariacie szkoły podstawowej osobiście, przez kuriera lub przesłanie poprzez operatora pocztowego
Adres:
05-310 Kałuszyn, ul. Pocztowa 4


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ŻYWNOŚCI DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ W 2020 ROKU
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
wszystkie części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w 2020 roku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki od 4.1. do 4.12. 3. Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrywania Zamawiającego w artykuły spożywcze w pierwszym gatunku, których termin ważności upływa nie wcześniej niż 5 dni po dacie dostawy oraz z cechami podanymi w SIWZ. 4. Poszczególne zamówienia będą składane faksem na co najmniej jeden dzień roboczy przed dostawą. 5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do siedziby Zamawiającego własnym transportem, na własny koszt i własne ryzyko oraz do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego w stosunku do danego asortymentu lub całości dostawy. 6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na towar wolny od wad w ciągu 3 godzin, w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego. 7. Nie wykonanie pełnego zakresu ilościowego umowy nie rodzi roszczenia o zakup nie zrealizowanej w okresie obowiązywania umowy ilości towaru. 8. Dopuszcza się zmiany cen produktów stanowiących przedmiot zamówienia w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany, co miesiąc przez GUS. 9. Każdy samochód, którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów (art.spoż, warzywa, owoce, jaja, mięso i wędliny itp.) 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania stosownego dokumentu w momencie dostawy produktów. 11. Jaja, przy każdej dostawie, muszą posiadać dokument identyfikacyjny dla jaj konsumpcyjnych spełniających wymogi art. 27 ust. 3 ustawy z dn. 20.01.2004r o wymaganiach weterynaryjnych produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. nr 33, poz. 288 z późn. zm.) 12. Mięso i wędliny muszą być dostarczane w czystych, zamkniętych pojemnikach do przewozu mięsa i wędlin. Mięso surowe nie może być przewożone razem z wędlinami w jednym pojemniku. 13. Mrożonki mają być dostarczane w formie nie rozmrożonej, 14. Dostawy będą realizowane bez minimum logistycznego

II.5) Główny kod CPV: 15000000-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
15800000-6
15870000-7
15982000-5
03212100-1
15112000-6
03142500-3
15100000-9
03311000-2
15331170-9
03220000-9
15500000-3
15896000-5
15833100-7II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: W SIWZ podane zapotrzebowanie jest szacunkowe. Dopuszcza się zwiększenie zapotrzebowania do 20%.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
    2020-01-01 2020-12-31


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena brutto 60,00
termin płatności 0,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy Inicjatorem tej zmiany może być zamawiający lub wykonawca. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w sytuacji, kiedy nastąpi ustawowa zmiana stawki VAT. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania prac i spowoduje zmianę wynagrodzenia wykonawcy brutto. Kwota netto wynagrodzenia pozostanie bez zmian.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-12, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


 

Część nr: 1 Nazwa: PRZETWORY SYPKIE

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w 2020 roku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki od 4.1. do 4.12.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-01
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena bruttu 60,00
termin płatności 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 2 Nazwa: PRZYPRAWY, PRZETWORY, PROD. STRĄCZKOWE

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w 2020 roku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki od 4.1. do 4.12.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15870000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-01
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
termin płatności 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 3 Nazwa: NAPOJE, SYROPY

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w 2020 roku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki od 4.1. do 4.12.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15982000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-01
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
termin płatności 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 4 Nazwa: ZIEMNIAKI

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w 2020 roku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki od 4.1. do 4.12.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03212100-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-01
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
termin płatności 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 5 Nazwa: DRÓB I PRZETWORY DROBIOWE

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w 2020 roku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki od 4.1. do 4.12.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15112000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-01
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
termin płatności 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 6 Nazwa: JAJA

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w 2020 roku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki od 4.1. do 4.12.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03142500-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-01
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
termin płatności 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 7 Nazwa: MIĘSO, WĘDLINY

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w 2020 roku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki od 4.1. do 4.12.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-01
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
termin płatności 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 8 Nazwa: RYBY, MROŻONKI KULINARNE

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w 2020 roku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki od 4.1. do 4.12.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03311000-2, 15331170-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-01
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
termin płatności 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 9 Nazwa: WARZYWA , OWOCE, KISZONKI

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w 2020 roku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki od 4.1. do 4.12.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03220000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-01
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
termin płatności 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 10 Nazwa: NABIAŁ, PRZETWORY NABIAŁOWE

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w 2020 roku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki od 4.1. do 4.12.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15500000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-01
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
termin płatności 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 11 Nazwa: PRZETWORY GARMAŻERYJNE

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w 2020 roku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki od 4.1. do 4.12.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15896000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-01
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
termin płatności 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 12 Nazwa: DESERY

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w 2020 roku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki od 4.1. do 4.12.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15833100-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-01
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
termin płatności 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

                                                               

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA „DOSTAWA ŻYWNOŚCI DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ W 2020 ROKU”

 

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej progów unijnych.  

 

 

I.         Zamawiający:

 

Szkoła Podstawowa im. B. Prusa w Kałuszynie,

05-310 Kałuszyn,
ul. Pocztowa 4

www.spkaluszyn.edupage.org

tel/fax 25/7576-021

NIP 822 1945364

 

II.       Tryb udzielenia zamówienia:

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej progów ustalonych na podstawie art.11ust.8 Prawa zamówień publicznych.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U.  2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.  2016, poz. 1126)
 3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2254)

 

III.      Opis przedmiotu zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w 2020 roku.  
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki od 4.1. do 4.12.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrywania Zamawiającego w artykuły spożywcze w pierwszym gatunku, których termin ważności upływa nie wcześniej niż 5 dni po dacie dostawy oraz z cechami podanymi w SIWZ.
 4. Poszczególne zamówienia będą składane faksem na co najmniej jeden dzień roboczy przed dostawą.
 5.  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do siedziby Zamawiającego własnym transportem, na własny koszt i własne ryzyko oraz do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego w stosunku do danego asortymentu lub całości dostawy.
 6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na towar wolny od wad w ciągu 3 godzin, w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego.
 7. Nie wykonanie pełnego zakresu ilościowego umowy nie rodzi roszczenia o zakup nie zrealizowanej w okresie obowiązywania umowy ilości towaru.
 8. Dopuszcza się zmiany cen produktów stanowiących przedmiot zamówienia w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany, co miesiąc przez GUS.
 9. Każdy samochód, którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów (art.spoż, warzywa, owoce, jaja, mięso i wędliny itp.)
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania stosownego dokumentu w momencie dostawy produktów.
 11. Jaja, przy każdej dostawie, muszą posiadać dokument identyfikacyjny dla jaj konsumpcyjnych spełniających wymogi art. 27 ust. 3 ustawy z dn. 20.01.2004r o wymaganiach weterynaryjnych produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. nr 33, poz. 288 z późn. zm.)
 12. Mięso i wędliny muszą być dostarczane w czystych, zamkniętych pojemnikach do przewozu mięsa i wędlin. Mięso surowe nie może być przewożone razem z wędlinami w jednym pojemniku.
 13. Mrożonki mają być dostarczane w formie nie rozmrożonej,
 14. Dostawy będą realizowane bez minimum logistycznego

 

Kody CPV:

Główny kod CPV15000000-8

PRZETWORY SYPKIE CPV 15800000-6
PRZYPRAWY, PRZETWORY, PROD. STRĄCZKOWE CPV 15870000-7
NAPOJE, SYROPY CPV 15982000-5
ZIEMNIAKI  CPV 03212100-1
DRÓB I PRZETWORY DROBIOWE  CPV 15112000-6
JAJA  CPV 03142500-3
MIĘSO, WĘDLINY  CPV 15100000-9
RYBY, MROŻONKI KULINARNE  CPV 03311000-2 15331170-9

WARZYWA , OWOCE, KISZONKI  CPV 03220000-9

NABIAŁ, PRZETWORY NABIAŁOWE  CPV 15500000-3
PRZETWORY GARMAŻERYJNE CPV 15896000-5 
DESERY CPV 15833100-7

 

 

IV.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

V.       Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

VI. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ilości towarów żywnościowych podane do wyceny są szacunkowe, Zamawiający dopuszcza zwiększenie poszczególnych dostaw do 20%.

 

VII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

VIII.   Termin realizacji zamówienia i warunki gwarancji.

 

 1. Termin realizacji dostaw : od  02 styczeń 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
 2. Dostawy będą realizowane w godzinach
 1. SYPKIE – godz.7,oo – 8,oo w poniedziałek (raz w tygodniu)
  PRZYPRAWY, , PROD. STRĄCZKOWE– godz.7,oo – 8,oo w poniedziałek (raz w tygodniu)  
  NAPOJE, SYROPY – godz.7,oo – 8,oo w poniedziałek (raz w tygodniu)

  ZIEMNIAKI – godz.7,oo – 8,oo w poniedziałek (raz na dwa tygodnie)
  DRÓB I DROBIOWE – godz.7,oo – 8,oo od poniedziałku do piątku wg potrzeb
  JAJA – godz.7,oo – 8,oo od poniedziałku do piątku wg potrzeb
  MIĘSO, WĘDLINY  – godz.7,oo – 8,oo od poniedziałku do piątku wg potrzeb
  RYBY, MROŻONKI KULINARNE– godz.7,oo – 8,oo od poniedziałku do piątku wg potrzeb
  WARZYWA , OWOCE, KISZONKI – godz.7,oo – 8,oo od poniedziałku do piątku wg potrzeb
  NABIAŁ, NABIAŁOWE – godz.7,oo – 8,oo w poniedziałek (raz w tygodniu)
  GARMAŻERYJNE – godz.7,oo – 8,oo od poniedziałku do piątku wg potrzeb
  DESERY– godz.7,oo – 8,oo od poniedziałku do piątku wg potrzeb

 

IX.      Przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania zawiera art. 24 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U.  2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

X.       Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1 tj. spełniają warunki, dotyczące:

 

 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej
 1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 P.z.p.
 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Lidera do reprezentowania w postępowaniu, załączając do oferty stosowne pełnomocnictwo.

4.           W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki o których mowa w pkt.2, niniejszego rozdziału musi spełniać każdy z wykonawców. Warunki o których mowa w pkt.1 niniejszego rozdziału wykonawcy mogą spełniać łącznie.

 

XI Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają obowiązek dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ( zał. nr 2 do SIWZ)
 2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Zał. Nr 3 do SIWZ).

3) Wymaga się aby Wykonawca/y zgodnie z treścią z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dnia ukazania się informacji na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert przekazał oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej .

 

XII. Inne dokumenty

 

1.Oferta na wykonanie zamówienia publicznego (Zał. Nr 1 do SIWZ)

 1. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.
 2. Formularz cenowy załączniki nr. od 4.1 do 4.12.do SIWZ

 

XIII. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

 

1.Treść SIWZ wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego pod adresem www.spkaluszyn.edupage.org oraz w siedzibie zamawiającego Szkoła Podstawowa im. B. Prusa w Kałuszynie, 05-310 Kałuszyn, ul. Pocztowa 4
2.           Przyjętą przez zamawiającego formą porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, wezwań oraz informacji przez strony jest forma pisemna lub faksowa.

 1. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wezwania przekazywane są za pomocą faksu każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (zgodnie z art. 27 ustawy Prawo zamówień publicznych). Potwierdzenie otrzymania może być dokonane również faksem (z jednoczesnym zachowaniem potwierdzenia nadania faksu).
 2. Przekazane za pomocą faksu informacje, o których mowa wyżej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona.
 3. Uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń dokonywane na skutek wezwania w trybie
  art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnienia wykonawców dotyczące treści oferty w tym dotyczące ceny ofertowej, dla swej skuteczności powinny zostać złożone w formie pisemnej przed upływem terminów określonych przez Zamawiającego.
 4. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.

 

 

XIV.   Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

 

Osobami upoważnionymi ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są: 1.Marek Jerzy Pachnik – dyrektor Szkoły

2.Małgorzata Sękelewska – intendentka

tel./ fax  0 /25/ 75 76 021 w godz. 8.00-15.00

XV.     Termin związania ofertą

 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

XVI. Wadium

Zamawiający nie wymaga wadium.

 

XVII.  Zaliczki

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

XVIII. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.           Oferta wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, trwałą techniką pisarską, pismem czytelnym, na
formularzu oferty zgodnym z treścią formularza przekazanego w materiałach
przetargowych.

3.           Wszelkie inne dokumenty (potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załączniki do oferty), sporządzone w językach obcych muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

 1. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej lub za pomocą faksu.
 2. Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane w SIWZ muszą być podpisane przez wykonawcę lub osobę (osoby jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) upełnomocnione do reprezentowania wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
 3. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy oraz zaciągania w jego imieniu zobowiązań musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
 4. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez wykonawcę w formie zgodnej z niniejszą SIWZ.
 5. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy i adresu wykonawcy.
 6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10.         Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

 1. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ muszą mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
 2. Zaleca się, aby oferta była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie - arkusze (kartki) oferty mogą być zszyte, zbindowane lub trwale połączone w jedną całość inną techniką.
 3. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane.
 4. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być parafowane przez wykonawcę lub upoważnioną osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę, o ile nie zostały wcześniej przez te osoby podpisane. Strony zawierające informacje nie wymagane przez zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) i nie podlegające ocenie nie muszą być numerowane i parafowane.
 5. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
 6. Wymagane dokumenty stanowiące załączniki do oferty - składane w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub w celu potwierdzenia spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego - wykonawca przedkłada w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez upoważnioną osobę (osoby) z użyciem zwrotu „za zgodność z oryginałem". Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. W przypadku, gdy dokument przedstawiony w formie kserokopii jest dla zamawiającego nieczytelny lub budzi wątpliwości co do jego prawdziwości zamawiający wezwie wykonawcę do przedłożenia jego oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii.

17.         W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady  Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.  2013 r., poz. 231), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane „za zgodność z oryginałem" przez wykonawcę lub te podmioty.

18.         Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nazywani są Partnerami.

18. 1. Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej zgodnie z trybem art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nazwy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą zostać wskazane w ofercie.

18. 2. Przy złożeniu oferty wspólnej (np. konsorcjum) wykonawcy ustanawiają Lidera do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pisemne pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny być dołączone do oferty. Nie złożenie pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

UWAGA:

 

 1. Pełnomocnictwo musi wskazywać Lidera (może to być zarówno jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i osoba trzecia). Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udzielić pełnomocnictwa, w tym samym zakresie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą udzielić pełnomocnictwa na jednym dokumencie, wówczas każdy z nich musi złożyć odpowiednie oświadczenie (podpisują osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy).
 2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Liderem.
 3. Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie z innymi wykonawcami. Wszystkie oferty złożone przez tego wykonawcę zamawiający odrzuci.
 4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy - dla Zamawiającego nie są wiążące w tym zakresie wzajemne uregulowania umowne (np. umowa konsorcjum lub spółki cywilnej) pomiędzy wykonawcami. Zamawiający może żądać wykonania zamówienia w całości od któregokolwiek z wykonawców, od kilku lub od wszystkich łącznie, niezależnie od postanowień umowy wewnętrznej (np. umowy konsorcjum) zawartej przez wykonawców.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wykonawców składających ofertę wspólną, aby przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) złożyli zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
 • zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
 • określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
 1. Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o umowę spółki cywilnej stanowi ofertę wspólną. W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty spółki cywilnej Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy ze spółką przedłożenia do wglądu umowy spółki cywilnej.
 2. Każdy z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego musi odrębnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

XIX.   Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 1. 1. Wykonawca może zastrzec w ofercie oświadczeniem, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

19. 2. Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być uznane w szczególności:

 • aktualny odpis z właściwego rejestru,
 • informacje ujawniane przez Zamawiającego w trakcie otwarcia ofert.

19. 3. Nie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt. 19.1. niniejszej SIWZ nie wywołuje dla Wykonawcy żadnych negatywnych skutków związanych z jego wykluczeniem lub odrzuceniem jego oferty.

19. 4. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

 

XX.     Miejsce i termin składania ofert

 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 12.12.2019 roku do godz. 10.oo. w siedzibie Zamawiającego:  Szkoła Podstawowa im. B. Prusa w Kałuszynie, 05-310 Kałuszyn,
ul. Pocztowa 4,
 Sekretariat  Dyrektora Szkoły

2.Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie posiadać oznaczenia: Oferta przetargowa na realizację zadania: „Dostawa żywności do stołówki szkolnej na 2020 rok. Nie otwierać przed terminem 12.12.2019 roku do  godz. 10.15”

3.Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres: Szkoła Podstawowa im. B. Prusa w Kałuszynie, 05-310 Kałuszyn, ul. Pocztowa 4 oraz będzie oznaczona nazwą i adresem wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie.

4.Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

5.Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

 

XXI.   Miejsce i termin otwarcia ofert

 1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. ul. Pocztowa 4, Kałuszyn  w dniu 12.12.2019 roku o godz. 10.15 w Gabinecie Dyrektora Szkoły
 2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający sprawdzi stan otwieranych kopert (koperty powinny być nienaruszone do chwili otwarcia) oraz poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

3.           Informacje, o których mowa w punkcie 2 zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert - na ich wniosek.

 

 

XXII.  Opis sposobu obliczenia ceny

 

 1. Oferent powinien obliczyć cenę części zamówienia na którą zamierza złożyć ofertę na podstawie wykazu artykułów (załączniki od 4.1 do 4.12) i wpisać w odpowiednie miejsce do  formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ
 2. Cena każdej z części zamówienia powinna obejmować pełen zakres określony w przedmiocie zamówienia niniejszej SIWZ i zawierać wszystkie koszty i elementy niezbędne do wykonania zamówienia.
 3. Wykonawca może zaproponować dla każdej z części zamówienia tylko jedna cenę.
 4. Cena ofertowa powinna być podana w złotych polskich netto i brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z uwzględnieniem należnego podatku VAT, określona cyfrowo i słownie.
 5. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie  z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
 6. W celu porównania ofert na każdą z części zamówienia Zamawiający przyjmuje cenę brutto

 

 

 1. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

 

Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych

polskich (PLN).

 1. Kryteria oceny ofert oraz sposób oceny ofert

Każda z części zamówienia oceniana będzie oddzielnie wg poniższego opisu :

 

 1. Oferty spełniające formalne wymagania, określone w niniejszej SIWZ, złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu, będą oceniane według następującego kryterium :                                                                                                                                                                                                                                                                                              - cena  : 60% - maksymalnie 60 punktów,                                                                                                                                                                                                                                       - termin płatności za fakturę : 40% - maksymalnie 40 punktów.
 2. Ocena w zakresie kryterium będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru:

 

     Kryterium - cena

Oferta z najniższą ceną otrzymuje 60 pkt

Pozostałe oferty otrzymują punkty według poniższego wyliczenia

        oferta z najniższą ceną

A =................................................ x 60

         cena oferty ocenianej

 

A - liczba otrzymanych punktów

 

        Kryterium -  termin płatności za fakturę

       Oferta z terminem płatności  :

      - 30 dni od daty złożenia faktury otrzymuje 40 pkt

      - krótszym niż 30 dni od daty złożenia faktury otrzymuje 0 pkt

 

Ocena oferty na każdą z części zamówienia to dodane   punkty otrzymane w poszczególnym kryterium .

 1. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom SIWZ.
 3. Zamawiający udzieli zamówienia na poszczególne części zamówienia tym wykonawcom, których oferta uzyska najwyższą ilość punktów w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium.
 4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem pkt 9 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej w treści.
 7. Zamawiający poprawia w ofercie:
 • oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

 • inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Zamawiający dokona poprawienia omyłek w ofertach wykonawców zgodnie z art. 87 ust.2 ustawy Pzp oraz poniższymi zasadami. Zamawiający poprawi w ofercie:

 1. oczywiste omyłki pisarskie: przez oczywista omyłkę pisarską w szczególności należy rozumieć widocznie mylną pisownie wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części itp.
 2. oczywiste omyłki rachunkowe; w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar zamawiający przyjmuje, że:

 

 1. jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,
 2. jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

 

Zamawiający zastrzega, że katalog omyłek wymienionych w pkt.2 nie wyczerpuje możliwości poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych. Zamawiający poprawi wszelkie omyłki rachunkowe, które wystąpią w ofertach. Zamawiający uwzględni również konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

 1. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty

 

XXV.  Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

XXVI. Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka unormowana w art. 89 ust.1.

 

XXVII.        Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty na każdą z części zamówienia, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i

adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także w punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

 1. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 3. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

 

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty na każdą z części zamówienia zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt. a, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
 2. Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
 4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta, nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 5. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.
 6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
 7.  

XXVIII Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

 

Zamawiający nie przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

XXIX. Warunki umowy i dopuszczalne zmiany umowy
 

 1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
 2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wykonawcę pisemnie.
 3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
 4. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 6 do

SIWZ.

 1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy Inicjatorem tej zmiany może być zamawiający lub wykonawca.
 2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w sytuacji, kiedy nastąpi ustawowa zmiana stawki VAT. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania prac i spowoduje zmianę wynagrodzenia wykonawcy brutto. Kwota netto wynagrodzenia pozostanie bez zmian.

XXX. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania

 

Określone w dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych, w postaci:

 1. Odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności w zakresie opisanym w art. 180 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
 2. Skargi do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, na orzeczenie Izby, przysługują Wykonawcom i innemu podmiotowi, a także (wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ - przed upływem terminu składania ofert) organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt.5, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

XXXI Postanowienia końcowe - zasady udostępniania dokumentów:

 

 1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
 2. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.
 3. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.

4.           Bez zgody zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie  kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.

5.           Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest
z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

6. Jeżeli w wyniku udostępnienia protokołu lub załączników, zamawiający ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników, koszty te pokrywa wnioskodawca.

 

XXXII. Dokumentacja przetargowa:

 1. Formularz oferty - załącznik Nr 1do SIWZ zal._nr_1_-oferta(druk).(1).odt
 2. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 P. z .p. -  zal._nr__2.odt
 3. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - zal._nr__3.odt
 4. Formularz cenowy - załącznik nr 4.1. do 4.12. zal._nr_4_-_form._cenowe_-_2020.doc
 5. Grupa kapitałowa -  zal.__nr__5.odt
 6. Wzór umowy -  zal._nr_6_-umowa_(projekt)(1).odt
 7. Oświadczenie od wykonawcy dot. art. 13 RODO - zal.nr_7.__oswiadczenie_od_wykonawcy_art._13_RODO(1).odt