Nawigacja

Koło Młodych Przyrodników

Opieka nad stroną: pani Krystyna Raczyńska vel Wasiluk

Koło  Młodych Przyrodników powstało 5 lat temu. Jednak dopiero w tym roku zdecydowaliśmy się na dokumentowanie naszej działalności. Tak jakoś wyszło...   

W zajęciach uczestniczą uczniowie zainteresowani rozwijaniem umiejętnosci i wiadomosci z zakresu nauk przyrodniczych.  Plan na ten rok obejmuje eksperymentowanie.

Uczniowie przeprowadzają eksperymenty  zgodnie z instrukcją zawartą w karcie pracy. Zapisują  obserwacje, stawiają hipotezy, problemy badawcze i formułują wnioski. 

Chromatografia skarpetkowa, co to takiego???

Podczas tych zajęć młodzi przyrodnicy eksperymentując  poznali najbardziej uniwersalną we współczesnrj chemii szeroko stosowaną metodę rozdzielenia mieszanin. Nazwa pochodzi od greckich słów chroma, co oznacza barwa i grapho czyli piszę. Jej twórcą był rosyjski botanik, Michaił Cwiet. W chromatografii wykorzystuje się różnice w szybkości migracji związków chemicznych przez adsorbenty.  

Wiry na mleku.

Eksperyment ten ma na celu pokazanie oddziaływań rotworów o róznych gęstościach. Dzieci poznały sposoby osłabienia oddziaływań pomiędzy cząsteczkami substancji. Młodziprzyrodnicy poznali proces dzięki któremu detergenty piorą i myją.