Nawigacja

Powiatowy Konkurs Recytatorski Jednego Wiersza

 ROK SZKOLNY 2016/17

WYNIKI V POWIATOWEGO
KONKURSU RECYTATORSKIEGO JEDNEGO WIERSZA

KL. I   -  III

I miejsce     -   Michał Kaczorek   Mińsk Maz. SP nr 2, opiekun - Renata Lubaszka,
                                                                                                        Urszula Rutkowska
II miejsce    -   Natalia Rybacka     Wielgolas, opiekun - Hanna Zawadka
III miejsce   -   Jagoda Michalik     Siennica, opiekun - Edyta Makarewicz

wyróżnienie - Kalina Sołtysiak        Kałuszyn, opiekun Agnieszka Broniarek

 

Kl. IV  -  VI

I miejsce      -   Mikołaj i Bartosz Lewińscy  Kałuszyn, opiekun - Krystyna Osińska                  
II miejsce     -   Aleksandra Suska    Siennica, opiekun - Agnieszka Suska
III miejsce    -   Daria Boryń        Jeruzal,  opiekun - Anna Sadowska, Elżbieta ŻyłaPOZOSTALI UCZESTNICY KONKURSU

1.    Maria Antonina Świątkowska    Latowicz, opiekun - Ewa Fronc

2.    Paweł Ciąćka                        Janów, opiekun - Agnieszka Kaczorek  

3.    Iza Strzelec                           Jeruzal, opiekun - Maria Podobas, Anna Sadowska

4.    Antonina Kopacz                  Pustelnik, opiekun - Halina Rosińska

5.    Filip Gogol                            Jakubów, opiekun -  Anna Szklarek

6.    Agata Zielińska                     Brzóze, opiekun - Ewa Zwierz

7.    Klaudia Szymańska              Chrościce, opiekun   -  Izabela Chrościcka

8.    Szymon Siemiński                Janów, opiekun  -   Wioleta Boguszewska

9.    Zuzanna Mrowiec                 Kołbiel, opiekun  -   Jolanta Kaczorek

10. Natalia Replin                       Wierzbno, opiekun  -   Małgorzata Wąsowska

11. Zuzanna Domańska              Starogród, opiekun - Bożena Łobodowska-Żaczek

12. Zuzanna Kondraciuk            Brzeziny, opiekun  -   Bartosz Brzozowski

13. Zuzanna Zgódka                  Grzebowilk, opiekun  -  Magdalena Piętka

14. Anna Burdal                         Pustelnik, opiekun  -   Halina Rosińska

15. Patrycja Górecka                  Ruda, opiekun  -  Elżbieta Zgódka

16. Sofia Milev                           Huta Mińska, opiekun  -  Małgorzata Jackowicz

 Zdjęcia z konkursu w "Fotogalerii" - klasy I - III i kl. IV  - VI.

Artykuł autorstwa pani Grażyny Michalskiej - na podstronie "Biblioteki".

V POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI JEDNEGO  WIERSZA  

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Kałuszynie
serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych
powiatu mińskiego do udziału
w V Powiatowym Konkursie Recytatorskim Jednego Wiersza.

W tym roku proponujemy wiersz Juliana Tuwima
„ O panu Tralalińskim”.

 Konkurs odbędzie się  25 maja 2017 r.

                                                           o godz. 9.10 dla klas I – III
                                                           o godz.11.10 dla klas IV –VI 

REGULAMIN

1. Cele konkursu

 • Popularyzowanie twórczości polskich poetów
 • Rozwijanie zdolności recytatorskich
 • Zainteresowanie uczniów poezją
 • Prezentacja umiejętności uczniów
 • Integracja środowisk szkolnych

2. Zasady uczestnictwa

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VI
 • Uczestnicy występują w dwóch grupach wiekowych: kl. I-III, kl. IV-VI
 • Wszyscy uczestnicy wykonują ten sam utwór - „ O panu Tralalińskim ” Juliana Tuwima
 • Każda szkoła może zgłosić 1 ucznia w danej kategorii wiekowej.
 • Zgłoszenia (karta_zgłoszenia.docx ) prosimy dostarczyć do  19.05.2017 r.   na adres szkoły:  Szkoła Podstawowa 05-310 Kałuszyn ul. Pocztowa 4; pocztą elektroniczną e-mail:  grazmich@o2.pl;   faxem:  25 757 6021
 • Informacji udziela Grażyna Michalska, tel. 667 965 506

3. Kryteria oceny

 

Organizator powołuje komisję, która dokonuje oceny wg następujących kryteriów :

          -  pamięciowe opanowanie tekstu

          -  interpretacja utworu

          -  ogólny wyraz artystyczny 
          -  kultura słowa

4.  Ogłoszenie wyników nastąpi po wysłuchaniu reprezentantów  każdej grupy wiekowej.

 

5. Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody oraz dyplomy, pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy.

 

 

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI JEDNEGO WIERSZA

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Nazwa szkoły……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

Adres, telefon……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

IMIĘ, NAZWISKO UCZNIA

KL.

IMIĘ, NAZWISKO OPIEKUNA

I-III

 

 

   

IV-VI

 

 

 

   

 

 

 

      ……………………………………….                    ………………………………………..

                 

                             ( miejscowość, data)                                                                                 ( pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły)

 

ROK SZKOLNY 2015/16   

 

WYNIKI IV POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

JEDNEGO WIERSZA 

KLASY I - III

I    MIEJSCE    -   GABRIELA  MIĄSKIEWICZ        Dobre, opiekun   -   Anetta Bodecka, Katarzyna Kowalczyk

II   MIEJSCE    -  JAGODA MICHALIK                    Siennica, opiekun    -   Magdalena Biernat  

III  MIEJSCE   -   MARIA  GORCZYCA                    Mińsk Maz. Salezjańska SP, opiekun  -  Danuta Graboś

WYRÓŻNIENIA   -   ZUZANNA WÓJCIK                 Wielgolas, opiekun   -   Hanna Zawadka 

                                      -    MICHAŁ ZWIERZ                             Mińsk Maz. SP nr 1 , opiekun  - Ewa Zagórska

KLASY IV - VI

I    MIEJSCE   -   DARIA BORYŃ                             Jeruzal, opiekun   -   Elżbieta Żyła

II   MIEJSCE   -   ANNA MROCZEK                        Kałuszyn, opiekun  -  Krystyna Osińska

III   MIEJSCE   -   SEBASTIAN RUTA                      Siennica, opiekun   -   Magdalena Biernat

WYRÓŻNIENIA   -   SZYMON BIERNACKI             Brzóze, opiekun   -   Elżbieta Malinowska

                             -   SZYMON ROKICKI                 Kołbiel , opiekun   -   Beata Badurek

POZOSTALI UCZESTNICY KONKURSU

1.   Michał Gąsior,   Mlęcin

2.    Zuzanna Domańska,   Starogród

3.    Andrzej Ostrowski,   Brzóze

4.    Filip Gogol, Jakubów

5.    Oliwia Jakubowska,   Cegłów

6.    Julian Domagała,  Marianka

7.    Klaudia Kobrzak,   Pustelnik

8.    Kinga Pilich,   Jeruzal

9.    Amelia Bielińska,  Kałuszyn

10.   Weronika Sęktas,   Grodzisk

11.   Karolina Łućko,  Minsk Maz. Salezjańska SP

12.   Anna Burdal,   Pustelnik

13.   Marzena Abramowska,   Wierzbno

14.   Małgorzata Zawadka,   Starogród

15.   Oliwia Nowakowska,   Mlęcin

16.   Aleksandra Szczurowska,  Dobre

17.   Julia Leszczyńska,   Stara Niedziałka

18.   Małgorzata Krzyżewska,   Górki

19.   Angelika Witon,   Grodzisk

 

Zdjęcia z konkursu - klasy I - III i klasy IV - VI

 

 

IV  POWIATOWY  KONKURS    RECYTATORSKI  

JEDNEGO WIERSZA

     

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Kałuszynie serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych powiatu mińskiego do udziału w   IV Powiatowym Konkursie Recytatorskim  Jednego Wiersza.    

                W tym roku proponujemy bajkę    Ignacego Krasickiego  „ Przyjaciele  ”                             

         Konkurs odbędzie się  19 maja 2016 r.   

 

          o godz.    9.10      dla klas       I – III

          o godz.  11.10      dla klas      IV –VI

 

REGULAMIN

1. Cele konkursu

·         Popularyzowanie twórczości polskich poetów

·         Rozwijanie zdolności recytatorskich

·         Zainteresowanie uczniów poezją

·         Prezentacja umiejętności uczniów

·         Integracja środowisk szkolnych

2. Zasady uczestnictwa

·         Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VI

·         Uczestnicy występują w dwóch grupach wiekowych: kl. I-III, kl. IV-VI

 

·         Wszyscy uczestnicy wykonują ten sam utwór - „ Przyjaciele ” Ignacego Krasickiego

·         Każda szkoła może zgłosić 1 ucznia w danej kategorii wiekowej.

·         Zgłoszenia  (karta_zgłoszenia.docx)  prosimy dostarczyć  do  06.05.2016 r.   

           na adres szkoły:  Szkoła Podstawowa 05-310 Kałuszyn ul. Pocztowa 4;    

           pocztą elektroniczną e-mail: grazmich@o2.pl;   faxem: 25 757 6021  

·         Informacji udziela Grażyna Michalska, tel. 667 965 506

3. Kryteria oceny

 

Organizator powołuje komisję,  która dokonuje oceny wg następujących kryteriów :

          -  pamięciowe opanowanie tekstu

          -  interpretacja utworu

          -  kultura słowa

          -  ogólny wyraz artystyczny

 

4.  Ogłoszenie wyników nastąpi po wysłuchaniu reprezentantów  każdej grupy wiekowej.

 

5. Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody oraz dyplomy, pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy.

 

 

 

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI JEDNEGO WIERSZA

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

 

 

Nazwa szkoły……………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

Adres, telefon……………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

IMIĘ, NAZWISKO UCZNIA

KL.

IMIĘ, NAZWISKO OPIEKUNA

 

I-III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV-VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….                                       ………………………………………..

              ( miejscowość, data )                                                                                    ( pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły)

    

         WYNIKI III POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO JEDNEGO WIERSZA

KL. I - III

I miejsce      TYMOTEUSZ PIOTROWSKI      Jakubów, opiekun - Sylwia Korzeniewska

II miejsce     JULIA GÓRSKA                             Siennica, opiekun - Magdalena Biernat

III miejsce    JAKUB RATYŃSKI                          Huta Mińska, opiekun - Grażyna Suda

KL. IV - VI

I miejsce      ALEKSANDRA GNIADO              Kałuszyn, opiekun - Sylwia Pernach

II miejsce     MARTA REDA                                Jeruzal, opiekun - Elżbieta Żyła

III miejsce   ADRIAN BRODA                            Siennica, opiekun - Magdalena Biernat

POZOSTALI UCZESTNICY KONKURSU Z KL. I - III

1.   Jan Laskowski               Dobre

2.   Maria Antonina Świątkowska     Latowicz

3.   Zuzanna Domańska     Starogród

4.   Karolina Gałan             Janów

5.   Gabriela Zaperty          Drop

6.   Julia Cembrowska        Kałuszyn

7.   Magdalena Pałgan         Mińsk Maz. SP nr 2

8.   Julian Domagała            Marianka

9.   Anna Bułak                     Cisie

10.  Wojciech Ośko                Mińsk Maz. Salezjańska SP

11.  Hanna Lubaszko             Jeruzal

12.  Jacek Szlifarski               Chrościce 

POZOSTALI UCZESTNICY KONKURSU Z KL. IV - VI

1.   Maja Biernacka                Stara Niedziałka

2.   Magdalena Laskowska     Dobre

3.   Bartosz Myrcha                 Starogród

4.   Roksana Grabek                Janów

5.   Olga Borys                          Drop

6.   Borys Mierzejewski            Marianka

7.   Amelia Kąca                        Grodzisk

8.   Wiktoria Badin                   Brzóze

9.   Izabela Duszyńska              Dębe Małe 

Więcej zdjęć z konkursu w "Fotogalerii" - klasy I - III i kl. IV - VI.

 

 

 III  POWIATOWY KONKURS  RECYTATORSKI  JEDNEGO WIERSZA                  

                

   

                   Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Kałuszynie serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych powiatu mińskiego do  udziału  w  III  Powiatowym Konkursie  Recytatorskim  Jednego  Wiersza. W tym roku proponujemy wiersz  Aleksandra Fredry  „ Małpa w kąpieli ”.    

               Konkurs odbędzie się  21 maja 2015r.  

                                                    o godz.    9.00      dla klas       I – III

                                                    o godz.  11.00       dla klas      IV –VI

 

REGULAMIN

1. Cele konkursu

·         Popularyzacja twórczości polskich poetów

·         Rozwijanie zdolności recytatorskich

·         Zainteresowanie uczniów poezją

·         Prezentacja umiejętności uczniów

·         Integracja środowisk szkolnych

2. Zasady uczestnictwa

·         Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III

·         Uczestnicy występują w dwóch grupach wiekowych: kl. I-III, kl. IV-VI

·         Wszyscy uczestnicy wykonują ten sam wiersz - „ Małpa w kąpieli ” Aleksandra Fredry

·         Każda szkoła może zgłosić 1 ucznia w danej kategorii wiekowej.

·         Zgłoszenia  (karta_zgloszenia.docx)  prosimy dostarczyć  do  16 maja  na adres szkoły:  Szkoła Podstawowa 05-310      Kałuszyn ul. Pocztowa 4; pocztą elektroniczną e-mail: grazmich@o2.pl;   faxem: 25 757 6021  

·         Informacji udziela Grażyna Michalska, tel. 667 965 506

3. Kryteria oceny

             Organizator powołuje komisję,  która dokonuje oceny wg następujących kryteriów :

          -  pamięciowe opanowanie tekstu

          -  interpretacja utworu

          -  kultura słowa

          -  ogólny wyraz artystyczny

 

4.  Ogłoszenie wyników nastąpi po wysłuchaniu reprezentantów  każdej grupy wiekowej.

 

5. Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody oraz dyplomy, pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy.

 

 

 

 

 POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI JEDNEGO WIERSZA

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

 

 

Nazwa szkoły……………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

Adres, telefon……………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

IMIĘ, NAZWISKO UCZNIA

KL.

IMIĘ, NAZWISKO OPIEKUNA

 

I-III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV-VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….                                                                     ………………………………………..

              ( miejscowość, data )                                                                                    ( pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły)

 

 

WYNIKI II POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO JEDNEGO WIERSZA

KL. I - III

I miejsce        KAROLINA ŁUĆKO          Mińsk Maz. Salezjańska SP, opiekun - Danuta Graboś

II miejsce       ANNA MROCZEK              Kałuszyn, opiekun -  Ewa Przybysz

III miejsce      BORYS MIERZEJEWSKI    Marianka, opiekun - Teresa Szymańska 

Po wręczeniu nagród w kategorii klas I - III jurorzy zdecydowali o przyznaniu wyróznienia.

wyróżnienie    ADAM FABER                   Mińsk Maz. SP nr 2, opiekun - Agnieszka Skalska, Renata Lubaszka

 

 

KL. IV -VI

I miejsce         BARTOSZ MYRCHA          Starogród, opiekun - Bożena Łobodowska

II miejsce        ADRIAN BRODA               Siennica, opiekun - Magdalena Biernat

III miejsce       WERONIKA MILEWSKA    Dobre, opiekun - Aneta Bodecka

wyróżnienie     MAJA BIERNACKA           Stara Niedziałka, opiekun - Maria Osica  

POZOSTALI UCZESTNICY  KONKURSU Z KL. I - III

1.   Anna Ceran                    Jakubów

2    Amelia Czerepińska        Dobre

3.   Filip Gadomski               Drop,

4.   Julianna Hołowiecka       Sulejówek

5.   Alicja Jędruchniewicz     Janów,

6.   Dominika Kupiec            Mlęcin

7.   Kamila Perkowska           Halinów

8.   Justyna Rozwadowska    Grzebowilk

9.   Maria Stanikowska           Jeruzal

10.  Zofia Szwajkowska          Ruda

11.  Lena Kurzyp                   Latowicz

12.  Natalia Wojtyńska           Stanisławów

13.  Gabriela Zawadka            Wielgolas,

14.  Patryk Wąsowski             Chrościce

 

POZOSTALI UCZESTNICY KONKURSU Z KL. IV - VI

1.   Dominika Adamczyk         Wielgolas

2.   Magdalena Gadomska       Drop

3.   Aleksandra Górecka          Mińsk Maz. Salezjańska SP

4.   Amelia Kąca                     Grodzisk

5.   Magdalena Ładno            Grzebowilk

6.   Patrycja Nowicka              Mlęcin

7.   Krzysztof Pasik                Mrozy

8.   Marta Reda                       Jeruzal

9.   Zuzanna Stępień              Stanisławów

10.  Katarzyna Abramowska    Kałuszyn

 zdjęcia zob. w fotogalerii - klasy I - III i kl. IV - VI

 

     II  POWIATOWY   KONKURS

 RECYTATORSKI JEDNEGO WIERSZA

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Kałuszynie serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych powiatu mińskiego do udziału w II Powiatowym Konkursie Recytatorskim Jednego Wiersza. W tym roku proponujemy wiersz Jana Brzechwy „ Ryby, żaby i raki”.

 Konkurs odbędzie się  23 maja 2014r.  

o godz.    9.00   dla klas       I – III,

 o godz.  11.00  dla klas       IV –VI.

 

 

REGULAMIN

1. Cele konkursu

 •           Popularyzacja twórczości polskich poetów
 •           Rozwijanie zdolności recytatorskich
 •          Zainteresowanie uczniów poezją
 •           Prezentacja umiejętności uczniów
 •           Integracja środowisk szkolnych

2. Zasady uczestnictwa

·         Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VI

 • Uczestnicy występują w dwóch grupach wiekowych: kl. I-III, kl. IV-VI
 • Wszyscy uczestnicy wykonują ten sam wiersz - „ Ryby, żaby i raki ”.  Każda szkoła może zgłosić 1 ucznia w danej kategorii wiekowej.
 •   Zgłoszenia  (karta_zgloszenia.docx) prosimy dostarczyć  do 16 maja

na adres szkoły:  Szkoła Podstawowa 05-310 Kałuszyn ul. Pocztowa 4; 

lub pocztą elektroniczną e-mail: sp@kaluszyn.pl.

3. Kryteria oceny

Organizator powołuje komisję,  która dokonuje oceny wg następujących kryteriów :

          -  pamięciowe opanowanie tekstu

          -  interpretacja utworu

          -  kultura słowa

          -  ogólny wyraz artystyczny

 

4.  Ogłoszenie wyników nastąpi po wysłuchaniu reprezentantów  każdej grupy wiekowej.

 

5. Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody oraz dyplomy, pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy.

 

 

 

 

 

WYNIKI I POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO JEDNEGO WIERSZA
 

23 maja 2013r. odbył się I Powiatowy Konkurs Jednego Wiersza. Z okazji obchodów roku Juliana Tuwima uczniowie deklamowali wiersz pt. "Lokomotywa". Oto wyniki:
KLASY I - III
I miejsce - Mateusz Łuniewski kl. III SP nr 2 w Mińsku Maz. (opiekun: p. Małgorzata Szczygielska - Kluska);
II miejsce - Adrian Broda kl. III SP w Siennicy (opiekun: p. Magdalena Biernat);

III miejsce - Roksana Grabek kl. III SP w Janowie (opiekun: p. Ewa Kostyra);
wyróżnienie - Hanna Lubaszko kl. I SP w Jeruzalu (opiekun: p. Anna Sadowska).

KLASY IV - VI
I miejsce - Maja Biernacka kl. IV SP w Starej Niedziałce (opiekun: p. Maria Osica);
II miejsce - Bartosz Myrcha kl. IV SP w Starogrodzie (opiekun: p. Bożena Łobodowska);
III miejsce - Karolina Brzozowska kl. IV SP nr 1 w Mińsku Maz. (opiekun: p. Małgorzata Szczęsna);
wyróżnienie - Marta Reda kl. IV SP w Jeruzalu (opiekun: p. Elżbieta Żyła).