Nawigacja

Patron szkoły

Patronem naszej szkoły od 20 VI 1969r. jest Bolesław Prus.
Fotografia Bolesława Prusa

Bolesław Prus, właściwie Aleksander Głowacki to pisarz i publicysta. Urodził się 20 VIII 1847r. w Hrubieszowie. Wcześnie stracił rodziców. Wychowywał się u krewnych w Puławach, następnie w Lublinie, w 1861r. przeniósł się do Siedlec a potem do Kielc. Brał udział w Powstaniu Styczniowym, za co trafił do więzienia. Po uwolnieniu i ukończeniu gimnazjum podjął naukę na Wydziale Matematyczno - Fizycznym warszawskiej Szkoły Głównej, a w 1868r. rozpoczął studia na Wydziale Leśnym Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach.
W 1872r. rozpoczął działalność publicystyczną. Artykuły podpisywał pseudonimem Bolesław Prus nawiązującym do herbu rodowego Głowackich. Równocześnie pracował w fabryce Lilpopa i Raua w Warszawie. W 1875r. w "Kurierze Warszawskim" ukazały się "Kroniki tygodniowe" Prusa, który to cykl uczynił go jednym z najznakomitszych polskich felietonistów.
Własną drogę pisarską rozpoczął "Sierocą dolą" i "Anielką"(1880). Ostrość konfliktów społecznych przedstawił w wielu utworach, m.in. w "Powracającej fali", "Michałku", "Katarynce", "Antku", "Kamizelce". Już w tej wczesnej twórczości Prusa głównym bohaterem pozytywnym był prosty człowiek o czułym sercu, dziecko, osoba skrzywdzona przez los, człowiek z ludu. Okres 1885 - 97 był szczytem twórczosci literackiej - powieść "Placówka", "Lalka" - panorama życia Warszawy XIV w., "Emancypantki", "Faraon".
Na przełomie XIX i XXw. Prus uczestniczył w wielu pracach społecznych. Został opiekunem sierot z Towarzystwa Dobroczynności, brał udział w spółce zakładającej polskie prywatne seminaria dla nauczycieli ludowych w Ursynowie, był prezesem Stowarzyszenia Kursów dla Analfabetów Dorosłych. Spisując testament ufundował stypendium dla "synów polskich chłopów..., odznaczających się zdolnościami, pilnościa i moralnością".
Zmarł 19 V 1912r. w Warszawie. Pochowany został na Powązkach. Na grobie wystawiono pomnik dłuta S. Jackowskiego z napisem "Serce serc".

Tadeusz Boy-Żeleński mówił o naszym patronie: "Prus poczciwy, Prus gołębiego serca, Prus społecznik" 
Maria Dąbrowska podkreślała, że "Bolesław Prus był nie tylko "sercem serc", jak głosi napis na jego grobie, ale usiłował być i płodną myślą polskich mózgów".

 

Złote myśli wybrane z utworów naszego patrona

"Szczęście każdy nosi w sobie". ("Lalka") 
"Bez silnego postanowienia człowiek jest jak młyn bez wody". ("Placówka") 
"Kto nie idzie naprzód, cofa się". ("Lalka") 
"Świat należy do tych, którzy go biorą". ("Lalka") 
"Gdyby obowiązki były do spełnienia łatwe, nie istniałaby zasługa". ("Lalka")
"Najgorszą samotnością nie jest ta, która otacza człowieka, ale pustka w nim samym". ("Lalka")