Nawigacja

Szkoła w liczbach

W bieżącym roku (2017/2018) w naszej szkole uczy się 476 uczniów - 24 oddziały w klasopracowniach i hali sportowej. Do dyspozycji uczniów jest także biblioteka, świetlica, gabinet pedagoga, gabinet logopedy, gabinet medycyny szkolnej oraz stołówka. Wszyscy uczniowie uczęszczają do szkoły na jedną zmianę (od 8.15 do 15.25).

UCZNIOWIE

KLASA WYCHOWAWCA LICZBA UCZNIÓW DZIEWCZĘTA CHŁOPCY
IA Lidia Wierzbicka 20 9 11
IB Dorota Kobeszko 19 8 11
IC Ewa Przybysz 19 7 12
II Agnieszka Broniarek 25 16 9
IIIA Elzbieta Kalisz 22 9 13
IIIB Katarzyna Pawlikowska 20 8 12
IIIC Dominika Włodarczyk 20 9 11
IIID Sławomira Wójcik 19 11 8
IVA Marzena Mroczek 21 9 12
IVB Mariusz Prekurat 22 13 9
IVC Katarzyna Kwiatek 21 10 11
IVD Jerzy Roguski 17 7 10
VA Krystyna Raczyńska 25 7 18
VB Barbara Pachnik 22 10 12
VC Izabela Borucińska 22 14 8
VIA Anna Wolska 18 10 8
VIB Wanda Stryczyńska 18 9 9
VIC Ewelina Dudzińska 18 7 11
VIIA Joanna Bielińska 16 9 7
VIIB Beata Monika Marciniak 18 9 9
VIIC Katarzyna Mroczek 18 7 11
RAZEM   420 198 222
klasy "0"   56    
RAZEM   476    


51 osób jest spoza obwodu naszej szkoły a 3 uczniów jest mieszkańcami Domu Dziecka w Wąsach Falbogach. 195 dziewcząt i chłopców dojeżdża do szkoły autobusami szkolnymi. 
37 uczniów przedstawiło opinię po badaniach w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, 8 uczniów posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 47 osób uczęszcza na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, a 41 uczniów jest objętych opieką logopedyczną.
Najwyższym uczniem w szkole jest Przemysław Tenderenda z kl. VIIa (175 cm wzrostu), a najwyższą uczennicą Natalia Krzyżanowska z kl. VIIc (173 cm).
Najniższa uczennica to Sandra Grubek z kl. 0a (108 cm wzrostu), a najniższy uczeń to Dominik Abramowski z kl. 0b (110 cm wzrostu).
Najstarszą uczennicą jest Marika Teluk z kl. VIIb, zaś najmłodszy uczeń to Dominik Abramowski z kl. 0b.

NAUCZYCIELE
W roku szk. 2017/18 w Szkole Podstawowej w Kałuszynie pracuje 47 nauczycieli (42 kobiet i 5 mężczyzn). W gronie pedagogicznym jest:
32 nauczycieli dyplomowanych;
10 nauczycieli mianowanych;
4 nauczycieli kontraktowych;

1 nauczyciel stażysta.
27 nauczycieli (57%) dojeżdża do pracy w naszej szkole.
Najstarszy nauczyciel ma 71 lat i jest wiecznie młody, zaś najmłodszy - 29 lat. 

PRACOWNICY OBSŁUGI I ADMINISTRACJI
Pracownicy niepedagogiczni to 10 osób (p. sekretarka, p. intendentka, 3 p. woźne, 3 p. kucharki, p. stopka [przeprowadzacz] i p. konserwator). 
Ogółem wszyscy nauczyciele oraz pracownicy obsługi i administracji mają łącznie 2721 lat.

OBIADY
Ze stołówki szkolnej korzysta 323 uczniów ze szkoły podstawowej (w tym 88 osób korzysta z dofinansowania). [stan na 20 IX 2017r.]

BIBLIOTEKA
Księgozbiór wynosi 16 526 pozycje. Zbiory specjalne np. programy komputerowe, płyty CD, DVD, kasety VHS, plansze liczą 644 sztuki. W pierwszych dniach nauki szkolnej opracowano (wpisano, ostemplowano, zakodowano i wypożyczono) 1094 podręczników.

BUDŻET SZKOŁY NA ROK 2015
Budżet wynosi 3.638.661 zł

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA SZKOŁY
2241,3 metrów kwadratowych

KREDA
Miesięcznie zużywamy ok. 400 sztuk kredy.

DYPLOMY I PUCHARY
Na korytarzach stoi 231 pucharów i wisi 747 dyplomów.

WYPOSAŻENIE SZKOŁY
ŁAWKI - 240
BIURKA - 30
STOLIKI I STOŁY - 55
KRZESŁA - 596
ŁAWECZKI NA KORYTARZACH - 46
PODUSZKI - 20
KOMPUTERY - 46 (w tym 10 laptopów)
TELEWIZORY - 2
ODTWARZACZE CD - 15
DRUKARKI - 14 (w tym 7 laserowych)
SKANER - 4 
KSEROKOPIARKA - 5
FAX - 1
PROJEKTORY - 6
TABLICA INTERAKTYWNA - 4
TABLICA SZKOLNA - 23 (w tym 4 tablice białe)
TABLICA - GAZETKA - 78
KWIATY DONICZKOWE - 189
OKNA - 102
DRZWI - 56
SCHODY- 87 stopni

Zliczenia wyposażenia szkoły dokonali członkowie koła informatycznego: Magda, Iga, Bartek, Maja, Weronika, Paulina.
Co jeszcze wymaga policzenia? Czekamy na pomysły.