Nawigacja

Uroczystości szkolne

W naszej szkole obchodzonych jest wiele uroczystości, organizuje się wiele konkursów. Do tradycji należą:

 • Rocznica walk o Kałuszyn (12 IX);
 • Mecz "Północ - Południe"; (12IX);
 • Sprzątanie świata (IX);
 • Pasowanie na ucznia SP w Kałuszynie dzieci z klas pierwszych (X);
 • Konkurs ogólnoszkolny "Życie i twórczość Bolesława Prusa" organizowany przez bibliotekę szkolną (X);
 • Apel poświęcony patronowi szkoły (X);
 • Akademia z okazji rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę (XI);
 • Andrzejki i Mikołajki klasowe;
 • Wigilie klasowe;
 • Wigilia dla byłych i obecnych pracowników szkoły;
 • Uroczystości w klasach młodszych z okazji Dnia Babci i Dziadka;
 • Zabawa karnawałowa organizowana przez Samorząd szkolny (I);
 • Dzień Samorządności - Pierwszy dzień wiosny;
 • Konkurs recytatorski "Warszawska Syrenka";
 • Uroczyste obchody Dnia Ziemi;
 • Konkurs recytatorski im. Kornela Makuszyńskiego (IV);
 • Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja przygotowywana przez zespół szkolny;
 • Uroczystości klasowe z okazji Dnia Matki;
 • Dzień Dziecka - spotkania klasowe;
 • Konkurs na poczet sztandarowy (V/VI);
 • Uroczyste zakończenie nauki kl.VI (przekazanie sztandaru szkoły klasom V);
 • Konkursy przedmiotowe mające na celu wyłonienie najlepszego ortografa, przyrodnika, matematyka, informatyka itp;
 • Konkursy przedmiotowe na szczeblu rejonowym i wojewódzkim;
 • Konkursy plastyczne, muzyczne;
 • Ogniska, biwaki, wycieczki bliższe i dalsze.