Nawigacja

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 Kalendarz roku szkolnego 2014/2015

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych      

4 września 2017r.

2.

Rocznica walk pod Kałuszynem

12 września 2017r.

3.

Spotkania klasowe z rodzicami uczniów

wg terminarza wychowawcy klasy/ cały wrzesień

4. Zebranie Rady Rodziców     18 października 2017r. godz. 17.00

5.

Szkolenie Rady Pedagogicznej  

8 listopada 2017r. godz. 14.00

6.

Zebranie rodziców - ogólne z prelekcją, spotkania klasowe

29 listopada 2017r. godz. 17.00

7.

Przerwa świąteczna

23 grudnia 2017r. -
1 stycznia 2018r.

8.

K1asyfikacja uczniów za I półrocze - rada pedagogiczna  

10 stycznia 2018r. godz. 14.00

9.

Semestralne zebranie rodziców   

11 stycznia 2018r. godz. 17.00

10.

Ferie zimowe

15 stycznia - 28 stycznia 2018r.

11.           

Szkolenie Rady Pedagogicznej 

14 marca 2018r. godz. 14.00

12.

Zebranie rodziców 

22 marca 2018r godz. 17.00

13.           

Wiosenna przerwa świąteczna   

29 marca - 3 kwietnia 2018r.

14.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych (w ramach dni wolnych ustalonych przez dyrektora szkoły)*

2 maja 2018r. 

15. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych (w ramach dni wolnych ustalonych przez dyrektora szkoły)* 4 maja 2018r.
16. Zebranie rodziców 16 maja 2018r. godz. 17.00
17.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych (w ramach dni wolnych ustalonych przez dyrektora szkoły)*

1 czerwca 2018r.

18.

Klasyfikacja uczniów za II półrocze - rada pedagogiczna  

19 czerwca 2018r.  godz. 14.00

19.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych      

22 czerwca 2018r.

20.

Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2017/2018 - rada pedagogiczna  

26 czerwca 2018r. godz. 10.00

 

* - Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla chętnych uczniów
(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 X 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego)