Nawigacja

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 Kalendarz roku szkolnego 2014/2015

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych      

1 września 2016r.

2.

Rocznica walk pod Kałuszynem

12 września 2016r.

3.

Spotkania klasowe z rodzicami uczniów

wg terminarza wychowawcy klasy/ cały wrzesień

4.

Dzień Edukacji Narodowej - dzień wolny od zajęć dydaktycznych*     

14 października 2016r.

5.

Zebranie Rady Rodziców    

19 października 2016r. godz. 17. 00

6.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych (w ramach dni wolnych ustalonych przez dyrektora szkoły)*            

31 października 2016r.

7.

Szkolenie Rady Pedagogicznej 

16 listopada 2016r. godz. 14.00

8.

Zebranie rodziców - ogólne z prelekcją, spotkania klasowe

23 listopada 2016r. godz. 17.00

9.

Przerwa świąteczna

23 grudnia -
31 grudnia 2016r.

10.

K1asyfikacja uczniów za I półrocze - rada pedagogiczna  

7 lutego 2017r. godz. 14.00

11.

Semestralne zebranie rodziców   

8 lutego 2017r. godz. 17.00

12.

Ferie zimowe

13 lutego - 26 lutego 2017r.

13.           

Szkolenie Rady Pedagogicznej 

15 marca 2017r. godz. 14.00

14.

Wiosenna przerwa świąteczna      

13-18 kwietnia 2017r.

15. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych (w ramach dni wolnych ustalonych przez dyrektora szkoły)*  2 maja 2017r.

16.           

Zebranie rodziców  

24 maja 2017 r. godz. 17.00

17.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych (w ramach dni wolnych ustalonych przez dyrektora szkoły)*

16 czerwca 2017r.

18.

Klasyfikacja uczniów za II półrocze - rada pedagogiczna  

20 czerwca 2017r.  godz. 14.00

19.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych      

23 czerwca 2017r.

20.

Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2016/2017 - rada pedagogiczna  

27 czerwca 2017r. godz. 10.00

 

* - Szkoła organizuje zajęcia wychowawczo - opiekuńcze dla chętnych uczniów
(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 X 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego)