Nawigacja

Weź udział w konkursie

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

​​​​​​​

22 - 26 PAŹDZIERNIKA TYDZIEŃ BIBLIOTEKI SZKOLNEJ     

         Z okazji święta zapraszamy czytelników do udziału w imprezach organizowanych przez bibliotekę.

 22.10  Szkolne eliminacje   
       KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA  POEZJI I PROZY
      
  (  godz.910 kl. I – III;      godz.1005 kl. IV –VII )

23.10.

  • LOTERIA FANTOWA
  • KIERMASZ TANIEJ KSIĄŻKI

 

24.10. KONKURS CZYTELNICZY dla klas II-IV; V-VI.
         KONKURS 
PLASTYCZNY dla klas 0 – I (na prace czekamy do 31 .10.)
        „LEGENDY POLSKIE ZNAM – SUPER NAGRODĘ MAM”

 25.10    KONKURS NA PRZEBRANIE ZA BOHATERA JEDNEGO Z UTWORÓW B. PRUSA

 

ZAPRASZAMY TAKŻE WSZYSTKICH UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KONKURSACH:

  • Literackim na opowiadanie dla klas VII – VIII
     
    „Bohaterowie nowel B. Prusa jako mieszkańcy współczesnego Kałuszyna”
  • Plastycznym – „Moja wizja godła Polski”. Na prace przestrzenne, wykonane techniką dowolną  czekamy do końca października

Biblioteka szkolna ogłasza całoroczny konkurs na najlepszego czytelnika kl. I – III, IV - VI, VII - VIII. 

Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony w czerwcu spośród uczniów, którzy przeczytali najwięcej książek i prawidłowo rozwiązali test dotyczący znajomości najpopularniejszych wśród uczniów pozycji.

   

   

SZKOLNY KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ (KL. IV- V)
I NA MULTIMEDIALNĄ OPOWIEŚĆ (KL. VI - VIII)
PT. "NIEPODLEGŁA JUBILATKA"

 

Cele konkursu:

·          zainteresowanie uczniów setną rocznicą odzyskania przez Polskę  niepodległości;

·          rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych źródłach oraz wykorzystanie multimediów;

·          promowanie talentów młodzieży;

·          motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej.

Adresaci:

- konkurs grafiki komputerowej  - chętni uczniowie klas IV - V;

- konkurs na multimedialną opowieść (prezentację multimedialną, projekt multimedialny lub film) - chętni uczniowie kl. VI - VIII.

Zadanie konkursowe:

kl. IV - V 

Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie pracy w dowolnym programie graficznym na temat "Niepodległa Jubilatka". Praca nie może zawierać gotowych elementów pobranych z internetu, musi być w całości samodzielna.

Terminy: Pracę należy oddać do dnia 5.11.2018r. (poniedziałek) do Pani Katarzyny Kwiatek.
Kto może, drukuje swoją pracę w formacie A4 i w takiej formie przekazuje ją na konkurs. Dodatkowo należy dołączyć metryczkę z imieniem, nazwiskiem ucznia i klasą.
Kto nie ma możliwości wydruku swojej pracy, przynosi plik w wersji elektronicznej (na płycie, na pendrivie, przesyła mailem). Wtedy w nazwie pliku należy podać swoje dane: imię, nazwisko i klasę.

 

Ocenie podlegać będzie:

§   zgodność z tematem

§   estetyka wykonania pracy

§   umiejętność wykorzystania zasobów programu graficznego

§   odpowiednia kompozycja

 

kl. VI - VIII

·          Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej, projektu multimedialnego lub filmu na temat "Niepodległa Jubilatka".

·          Prezentacja powinna być zapisana w programie Microsoft Office Power Point/Open Office, a w przypadku filmu w formacie AVI, WMV, MPEG-4. Projekt multimedialny może być wykonany np. w PhotoStory lub MovieMaker.

·          Czas trwania multimedialnej opowieści - do 3 minut.

·          Terminy: Pracę zapisaną na płycie CD, DVD lub na pendrive należy oddać do dnia 5.11.2018r. (poniedziałek) do Pani Izabeli Borucińskiej.

·          Nośnik z podpisaną pracą konkursową powinien zawierać oprócz właściwej prezentacji/filmu, także dodatkowe elementy w niej wykorzystywane (muzyka, dźwięk, filmy, itp.), bez których może ona nie działać prawidłowo na innych komputerach. 

 

Ocenie podlegać będzie:

§  zgodność z tematem

§  ocena pomysłowości i oryginalności przekazu treści, 

§  umiejętność wykorzystania zasobów programów komputerowych;

§  wrażenia artystyczne. 

 

Organizatorzy przewidują nagrody i dyplomy dla laureatów I, II i III miejsca w każdej kategorii konkursowej.

 

 

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

Wszelkie informacje na stronie konkursu
Więcej informacji: na stronie konkursu.
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Konkursy powiatowe i międzyszkolne w Szkole Podstawowej nr 6 w Mińsku Mazowieckim
 
Szanowni Państwo,
 
Jak co roku Szkoła Podstawowa nr 6 w Mińsku Mazowieckim jest organizatorem konkursów powiatowych i międzyszkolnych. Pragniemy, aby promowana była w ten sposób wiedza i rozwijane zainteresowania i uzdolnienia  młodzieży powiatu mińskiego.
 
Prosimy o zapoznanie się z terminami organizowanych konkursów:
 
XV Powiatowy Konkurs "Doskonały matematyk" dla uczniów klas II - III:  etap szkolny: 11 IV 2018, etap powiatowy: 19 V 2018;
 
XVI Powiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów klas IV - VII:   etap szkolny: 11 IV 2018, etap powiatowy: 19 V 2018;
 
XI Powiatowy Konkurs Historyczny:    etap szkolny:  1 III 2018, etap powiatowy: 29 III 2018;
 
VI Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów klas IV - VII:   etap szkolny: 2 III 2018, etap powiatowy: 23 III 2018;
 
IV Powiatowy Konkurs "Zdrowo o bezpiecznie"   etap szkolny:  20 II 2018, etap powiatowy: 14 III 2018 ;
 
Międzyszkolny Konkurs "Z ortografią za pan brat":   etap szkolny:  27 III 2018, etap powiatowy: 19 IV 2018;
 
Konkurs literacki poświęcony życiu i twórczości H. Sienkiewicza:  etap szkolny: 5 IV 2018, etap powiatowy: 25 IV 2018;
 
V Powiatowy Integracyjny Konkurs literacko - plastyczny "Razem poza horyzont" dla uczniów klas I - VII:   23 IV 2018;
 
IV Powiatowy Dzień Integracji pod hasłem "Razem raźniej" dla uczniów klas I - III:  24 IV 2018.
 
Zapraszamy do zapoznawania się ze szczegółową ofertą naszych konkursów, która będzie dostępna na stronie internetowej szkoły sp6.edu.pl.
 
Liczymy, że jak co roku reprezentantów Państwa szkoły w poszczególnych konkursach nie zabraknie. Zapraszamy serdecznie i życzymy licznych sukcesów!
 
Z poważaniem - organizatorzy konkursów.