Nawigacja

Wyniki ankiety

Nagłówek

 

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Kałuszynie

 

Analiza ankiety dotyczącej pobytu dzieci w szkolnej zerówce w roku szkolnym 2017/2018

Ankieta została przeprowadzona wśród rodziców dzieci uczęszczających do zerówki mieszczącej się w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie. W badaniach ankietą wzięli udział rodzice uczniów klas 0a, 0b, 0c.

Ankieta została przeprowadzona w marcu 2018 roku. Zawierała 8 pytań. Pytania były zamknięte i otwarte. W punkcie 9 ankiety można było wpisać wolne uwagi.

Przed przystąpieniem do wypełniania ankiet badani zostali poinformowani o anonimowości i celach ankiety oraz poproszeni o wiarygodność odpowiedzi. Czas wypełniania ankiety był nieograniczony.

Analiza ankiety dla rodziców

 

W odpowiedzi na pytanie pierwsze 91% ankietowanych uznało, że ich dziecko zawsze chętnie chodzi do szkolnej zerówki, a 9% uważa, że tylko czasami. Nie pojawiły się odpowiedzi rzadko, nigdy (wykres 1).

                                                           Wykres 1

Drugie pytanie dotyczyło uczestnictwa dzieci w życiu szkoły. 69% ankietowanych uważa, że ich dzieci zawsze chętnie uczestniczą w życiu szkoły. 27% utrzymuje, że ich pociechy tylko czasami uczestniczą w życiu szkoły, a 4% uważa, że rzadko. Nie pojawiła się odpowiedź nigdy. (wykres 2)

                                                           Wykres 2

 

W odpowiedzi na trzecie pytanie wszyscy ankietowani uznali, że ich dziecko zostało dobrze przyjęte w szkole przez wychowawcę, nauczycieli, dyrekcję oraz pozostałych pracowników szkoły (wykres 3). Również 100% ankietowanych stwierdziło, że wychowawca, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły chętnie pomagają uczniom w rozwiązywaniu ich problemów (wykres 4).

                                                               Wykres 3

 

 

                                                                                                          Wykres 4

 

W odpowiedzi na kolejne pytanie, 96% ankietowanych stwierdziło, że w godzinach przebywania dziecka w zerówce czuli spokój spowodowany pozostawieniem dziecka pod fachową opieką, a 4 % uznało, że nie czuło należytego spokoju (wykres 5).

 

                                               Wykres 5

 

Pytanie szóste ukazało, iż wszyscy ankietowani są zadowoleni z funkcjonowania szkolnej zerówki (wykres 6). Swoją odpowiedź rodzice uzasadniają tym, iż w szkole panują warunki sprzyjające rozwojowi ich dzieci. Sale „klas 0” są oddzielone od pozostałej części budynku, więc dzieci czują się bezpieczniej, ale jednocześnie poznają gmach szkoły. Dużym plusem jest to, że dzieci szybciej zaadaptują się do życia szkolnego. W oddziale „0” panuje przyjazna atmosfera, dzieci są zadowolone, chętnie chodzą do szkoły i czują się tam dobrze. Stwierdzono również, że uczniowie mogą zawsze liczyć na wychowawcę, który jest zaangażowany i profesjonalnie podchodzi do swojej pracy. Wychowawca jest wyrozumiały, pomocny, troskliwy i opiekuńczy. Ponadto nauczyciele jasno przekazują dzieciom wiedzę. Uczą liter, pisania, dzięki temu dzieci będą lepiej przygotowane do pierwszej klasy oraz do dalszej edukacji.

                                                     Wykres 6

 

Pytanie siódme dotyczyło funkcjonowania „świetlicy zerówkowej” w szkole (wykres 7).

86% ankietowanych zadowolonych jest z funkcjonowania „świetlicy zerówkowej”.  Uważają, że dzieci mają wtedy czas na swoje ulubione zajęcia. Uczniowie cieszą się z możliwości zabawy i z kontaktu z rówieśnikami z innych klas. Są tam fajne zabawki i dziecko chętnie uczęszcza na świetlicę. Podczas przebywania w świetlicy uczniowie są bezpieczni i mają dobrą oraz profesjonalną opiekę, a zajęcia są ciekawe i dobrze zorganizowane. Godziny pracy świetlicy są odpowiednie. 

5% ankietowanych nie jest zadowolona z funkcjonowania „świetlicy zerówkowej”, uzasadniając to krótkimi godzinami otwarcia oraz panującym tam hałasem.

9% ankietowanych nie miało zdania ponieważ nie posyła dzieci na świetlicę zerówkową.

                                                           Wykres 7

W odpowiedzi na pytanie 8: „Czy Państwa zdaniem po upływie pierwszego półrocza „Zerówka” lepiej funkcjonuje w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa czy lepiej funkcjonowałaby w Przedszkolu Publicznym w Kałuszynie?”  (wykres 8) 60% ankietowanych stwierdziło, że „Zerówka” lepiej funkcjonuje w SP. Swoje zdanie uzasadnia tym, iż dzieci w szkole traktowani są jak uczniowie. W pierwszej klasie będzie im łatwiej, ponieważ będą znali już budynek szkoły oraz nauczycieli, zdążą przyzwyczaić się do szkoły i rytmu szkolnego. Dzieci usamodzielniają się oraz przygotowują się do nauki.

16% ankietowanych stwierdziło, że zerówka funkcjonuje równie dobrze w przedszkolu jak i w szkole.

12% ankietowanych nie ma porównania.

12% ankietowanych nie ma zdania na podany temat.

                                                           Wykres 8

 

W ostatniej części ankiety, wypełniający mogli wpisać wolne uwagi dotyczące „Zerówek”. 87% ankietowanych nie miało żadnych wolnych uwag do przekazania. Natomiast 13% ma pewne uwagi. Odpowiedzi dotyczyły osoby pana dyrektora. Ankietowani podziękowali za zaangażowanie pana dyrektora w pracę na rzecz dobra uczniów i szkoły, za zrozumienie wszystkich potrzeb oraz za to, że dobro dziecka jest dla niego najważniejsze. Gratulowano również kadry wychowawczej w klasach „0”. Koleżeńskiej postawy pań podczas dłuższej nieobecności jednej z wychowawczyń. Znalazła się również jedna uwaga negatywna, która dotyczyła nadmiernego wietrzenia klas, w wyniku czego dzieci często chorują.

 

Wnioski końcowe

Wszyscy ankietowani są zadowoleni z funkcjonowania szkolnej zerówki, a większość osób również z pracy „świetlicy zerówkowej”. Uważają oni, że ich dzieci chętnie chodzą do szkoły oraz uczestniczą w jej życiu. Wszyscy ankietowani uznali, że dzieci dobrze zostały przyjęte w szkole przez wychowawcę, nauczycieli, dyrekcję oraz pozostałych pracowników. Uczniowie klas 0 zawsze mogą liczyć na pomoc przy rozwiązywaniu swoich problemów. Większość ankietowanych czuje spokój pozostawiając dzieci pod fachową opieką w szkolnej zerówce.

 

 

 

                                                                       Opracowała pani Magdalena Gójska- Gogol