Nawigacja

Rada Rodziców

Rok szkolny 2019/2020

kl. 0a - Emilia Jackiewicz

kl. 0b - Katarzyna Dziedzic

kl. 0c - Wioleta Czyżak

kl. Ia - p. Edyta Milewska

kl. Ib - p. Monika Czyżewska

kl. Ic - p. Milena Korczyńska

kl. IIa - p. Monika Sosińska

kl. IIb - p. Katarzyna Hetmańska

kl. IIc - p. Marta Dmowska

kl. IIIa - p. Ewelina Krzemińska

kl. IIIb - p. Renata Borucińska

kl. IIIc - p. Anna Sadoch

kl. IVa - p. Beata Sołtysiak

kl. Va - p. Marta Wąsowska

kl. Vb - p. Anna Kruk

kl. Vc - p. Katarzyna Witon

kl. Vd - p. Izabela Goźlińska

kl. VIa - p. Beata Wąsowska - Robak

kl. VIb - p. Małgorzata Leszczyńska - przewodnicząca Rady Rodziców

kl. VIc - p. Anna Sadoch

kl. VId - p. Dorota Kwiatkowska

kl. VIIa - p. Anna Sosińska

kl. VIIb - p. Kamila Więcko

kl. VIIc - p. Małgorzata Leszczyńska - zastępca przewodniczącej

kl. VIIc - p. Małgorzata Leszczyńska - zastępca przewodniczącej

kl. VIIIa - p. Tomasz Rutkowski

kl. VIIIb - p. Patocki

kl. VIIIc - p. Bogusława Abramowska

 

Rok szkolny 2018/2019

kl. 0a - p. Justyna Uchmańska

kl. 0b - p. Katarzyna Gójska

kl. 0c - p. Katarzyna Jakowiuk

kl. Ia - p. Monika Sosińska

kl. Ib - p. Katarzyna Hetmańska

kl. Ic - p. Marta Dmowska

kl. IIa - p. Aneta Pyzińska

kl. IIb - p. Monika Abramowska

kl. IIc - p. Aneta Ołowska

kl. III - p. Lena Grzeszczuk

kl. IVa - p. Marta Wąsowska

kl. IVb - p. Tomasz Rutkowski

kl. IVc - p. Katarzyna Witon

kl. IVd - p. Aneta Nowacka

kl. Va - p. Beata Wąsowska - Robak

kl. Vb - p. Małgorzata Leszczyńska - przewodnicząca Rady Rodziców

kl. Vc - p. Anna Sadoch

kl. Vd - p. Sylwia Ziółkowska

kl. VIa - p. Danuta Pazdyga

kl. VIb - p. Magdalena Sokołowska

kl. VIc - p. Małgorzata Leszczyńska - zastępca przewodniczącej

kl. VIIa - p. Ewa Książek

kl. VIIb - p. Maryla Wąsowska

kl. VIIc - p. Janina Grubek

kl. VIIIa - p. Przemysław Janiak

kl. VIIIb - p. Małgorzata Lipińska

kl. VIIIc - p. Urszula Chrościcka

 

Rok szkolny 2017/2018

kl. 0a - p. Monika Sosińska

kl. 0b - p. Katarzyna Hetmańska

kl. 0c - p. Lena Grzeszczuk

kl. Ia - p. Agnieszka Kwiejda

kl. Ib - p. Katarzyna Dziedzic

kl. Ic - p. Aneta Ołowska

kl. II - p. Weronika Surowiec

kl. IIIa - p. Marta Wąsowska

kl. IIIb - p. Tomasz Rutkowski

kl. IIIc - p. Katarzyna Witon

kl. IIId - p. Beata Abramowska

kl. IVa - p. Izabela Goźlińska

kl. IVb - p. Małgorzata Leszczyńska - przewodnicząca Rady Rodziców

kl. IVc - p. Anna Sadoch

kl. IVd - p. Sylwia Dominiczak

kl. Va - p. Izabela Pietrzak

kl. Vb - p. Magdalena Sokołowska

kl. Vc - p. Małgorzata Leszczyńska - zastępca przewodniczącej

kl. VIa - p. Paweł Berski

kl. VIb - p. Iwona Kopeć

kl. VIc - p. Katarzyna Kwiatkowska

kl. VIIa - p. Przemysław Janiak

kl. VIIb - p. Małgorzata Lipińska

kl. VIIc - p. Urszula Chrościcka

 

Rok szkolny 2016/2017

kl. 0a - p. Monika Kwiejda

kl. 0b - p. Katarzyna Dziedzic

kl. 0c - p. Monika Włodarczyk

kl. I - p. Beata Sołtysiak

kl. IIa - p. Marta Wąsowska

kl. IIb - p. Izabela Kuć

kl. IIc - p. Katarzyna Witon

kl. IId - p. Agnieszka Drwęcka

kl. IIIa - p. Beata Wąsowska - Robak

kl. IIIb - p. Małgorzata Leszczyńska - przewodnicząca Rady Rodziców

kl. IIIc - p. Anna Sadoch

kl. IVa - p. Elżbieta Bakal

kl. IVb - p. Anna Sosińska

kl. IVc - p. Katarzyna Hetmańska

kl. Va - p. Paweł Berski - zastępca przewodniczącej

kl. Vb - p. Iwona Kopeć

kl. Vc - p. Katarzyna Kwiatkowska

kl. VIa - p. Agnieszka Grzywacz

kl. VIb - p. Małgorzata Lipińska

kl. VIc - p. Urszula Chrościcka

 

Rok szkolny 2015/2016

kl. Ia - Anna Gujska

kl. Ib - Izabela Kuć

kl. Ic - Katarzyna Witon

kl. Id - Rafał Krzemiński

kl. IIa - p. Bogusława Abramowska

kl. IIb - p. Małgorzata Leszczyńska - przewodnicząca Rady Rodziców

kl. IIc - p. Sylwia Janczak

kl. IIIa - p. Renata Mojnowska

kl. IIIb - p. Kamila Więcko

kl. IIIc - p. Katarzyna Hetmańska

kl. IVa - p. Ewa Książek

kl. IVb - p. Renata Mojnowska

kl. IVc - p. Janina Grubek

kl. Va - p. Magdalena Janiak

kl. Vb - p. Małgorzata Lipińska

kl. Vc - p. Urszula Chrościcka

kl. VIa - p. Monika Ciborowska

kl. VIb - p. Edyta Zagórska

kl. VIc - p. Małgorzata Leszczyńska

 

Rok szkolny 2014/2015

kl. Ia - p. Beata Wąsowska - Robak

kl. Ib - p. Małgorzata Leszczyńska - przewodnicząca Rady Rodziców

kl. Ic - p. Sylwia Jańczak

kl. Id - p. Ewa Gagaska

kl. IIa - p. Renata Mojnowska

kl. IIb - p. Anna Sosińska

kl. IIc - p. Katarzyna Hetmańska

kl. IIIa - p. Paweł Berski

kl. IIIb - p. Renata Mojnowska

kl. IIIc - p. Małgorzata Broniarek 

kl. IVa - p. Agnieszka Grzywacz

kl. IVb - p. Ewelina Gałuszewska

kl. IVc - p. Ewa Proczka

kl. Va - p. Monika Ciborowska

kl. Vb - p. Edyta Zagórska

kl. Vc - p. Wioletta Makowska

kl. VIa - p. Katarzyna Pachnik

kl. VIb - p. Anna Górska 

kl. VIc - p. Kamila Bogdan