Nawigacja

Dyrekcja

Dyrektor szkoły - mgr Marek Pachnik

Zastępca dyrektora szkoły - mgr Agnieszka Wierzbicka