Nawigacja

Plan lekcji w roku szk. 2018/2019

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY 0a (sala 21)

DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
9.10 - 9.55 WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
10.05 - 10.50 WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
RELIGIA RELIGIA WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
11.00 - 11.45 WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE 
EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
JĘZ. ANGIELSKI
12.00 - 12.45 WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE 
JĘZ. ANGIELSKI WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY 0b (sala 23)

DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
RELIGIA WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
9.10 - 9.55 WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
RELIGIA WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
10.05 - 10.50 JĘZYK ANGIELSKI WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE 
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE 
WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
11.00 - 11.45 WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE 
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE 
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE 
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
12.00 - 12.45 WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE  
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE 
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
 JĘZYK ANGIELSKI

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY 0c (sala 24)
DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE   
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE  
PRZEDSZKOLNE
JĘZ. ANGIELSKI WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
9.10 - 9.55 JĘZ. ANGIELSKI WYCHOWANIE  
PRZEDSZKOLNE 
WYCHOWANIE   
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
10.05 - 10.50 WYCHOWANIE   
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE  
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE  
PRZEDSZKOLNE
RELIGIA
11.00 - 11.45 WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
RELIGIA/RELIGIA M WYCHOWANIE  
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE  
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
12.00 - 12.45 RELIGIA WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE  
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY Ia

DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
S. 25

EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
S. 25

EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
S. 25
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
S. 25
RELIGIA 
S. 25
9.10 - 9.55 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
S. 25
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
S. 25
WYCHOWANIE
FIZYCZNE
S. 15
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
S. 25
JĘZYK
ANGIELSKI
S. 25
10.05 - 10.50

EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
S. 25

EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
S. 25
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA 
S. 25
JĘZYK ANGIELSKI 
S. 25
WYCHOWANIE
FIZYCZNE
S. 15
11.00 - 11.45 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
S. 25
EDUKACJA  
INFORMATYCZNA
S. 21G
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 25
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 
S. 25
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
S. 25
12.00 - 12.45 LEKCJA Z PLUSEM
s, 25
LEKCJA Z PLUSEM
s. 25
RELIGIA
S. 25
LEKCJA Z PLUSEM
S. 25
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
S. 25
13.00 - 13.45          

 

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY Ib
DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 28
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 28
WYCH. FIZYCZNE  
s. 15
EDUKACJA  
INFORMATYCZNA 
s. 32
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 28
9.10 - 9.55 RELIGIA  
s. 28
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 28
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 28
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 28
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 28
10.05 - 10.50 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA 
s. 28
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 28
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 28
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 28
JĘZ. ANGIELSKI
s. 28
11.00 - 11.45 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 28
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 28
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 28
WYCH. FIZYCZNE 
s. 24G
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 28
12.00 - 12.45 LEKCJA Z PLUSEM
S. 28
LEKCJA Z PLUSEM
S. 28

 
JĘZYK ANGIELSKI
s. 28
LEKCJA Z PLUSEM
S. 28

 
RELIGIA
S. 28

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY Ic

DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 31
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 31
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 31
WYCH. FIZYCZNE   
s. 15
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
s. 31
9.10 - 9.55 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 31
RELIGIA
s. 31
JĘZ. ANGIELSKI
s. 31
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 31
WYCH. FIZYCZNE
s. 24G
10.05 - 10.50 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 31
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 31
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 31
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 31
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 31
11.00 - 11.45 EDUKACJA  
INFORMATYCZNA
s. 21G
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 31
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 31
JĘZ. ANGIELSKI  
s. 31
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 31
12.00 - 12.45 RELIGIA S. 31 LEKCJA Z PLUSEM
S. 31
LEKCJA Z PLUSEM
S. 31
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
S. 31

LEKCJA Z PLUSEM
S. 31

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY IIa

DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 30
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 8G
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 13
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 30
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 30
9.10 - 9.55 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 30
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
S. 8G
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 13
JĘZ. ANGIELSKI  
s. 30
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 30
10.05 - 10.50 EDUKACJA  
INFORMATYCZNA
s. 21G
WYCH. FIZYCZNE
s. 15
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 13
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 30
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 30
11.00 - 11.45 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 30
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA 
s. 25
RELIGIA
s. 13
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 30
WYCH. FIZYCZNE
s. 24G
12.00 - 12.45  JĘZ. ANGIELSKI S. 30 RELIGIA S. 30 LEKCJA Z PLUSEM
s. 13
LEKCJA Z PLUSEM
s. 30
LEKCJA Z PLUSEM
S. 30
13.00 - 13.45    -     -

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY IIb 

DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 RELIGIA 
S. 13
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
S. 13
WYCH. FIZYCZNE 
S. 24G
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA 
S. 13
WYCH. FIZYCZNE 
S. 24g
9.10 - 9.55 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
S. 13
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
S. 13

EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
S. 25

EDUKACJA  
INFORMATYCZNA
S. 21G
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
S. 13
10.05 - 10.50 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
S. 13
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA 
S. 13
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
S. 26
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
S. 13
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
S. 13
11.00 - 11.45 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
S. 13

JĘZ. ANGIELSKI
S. 13

EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA 
S. 29
JEDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
S. 13
RELIGIA
S. 13
12.00 - 12.45 LEKCJA Z PLUSEM
S. 13
LEKCJA Z PLUSEM
S. 13
LEKCJA Z PLUSEM
S. 29
JĘZ. ANGIELSKI
S. 13
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
S. 13
13.00 - 13.45          
 
PLAN ZAJĘĆ KLASY IIc 
DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 12
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
S. 12

 
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 12
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA 
s. 31
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 12
 
9.10 - 9.55 WYCH. FIZYCZNE
  s. 24G
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 12
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 12
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
 s. 13
RELIGIA
s. 12
10.05 - 10.50 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 12
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 12
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 12
JĘZ. ANGIELSKI  
s. 29
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
S. 12

 
11.00 - 11.45 RELIGIA s. 12 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA

s. 12
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA 
s. 12
EDUKACJA  
INFORMATYCZNA 
S. 32
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 12
12.00 - 12.45 LEKCJA Z PLUSEM S. 12 JĘZ. ANGIELSKI
S. 12
LEKCJA Z PLUSEM
s. 12

LEKCJA Z PLUSEM
s. 5G

WYCH. FIZYCZNE
s. 15
13.00 - 13.45
 
       

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY IIIa

DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 WYCH. FIZYCZNE  
s. 24G
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 30
RELIGIA  
s. 30
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 12
WYCH. FIZYCZNE
s. 24G
9.10 - 9.55 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 12
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
 
s. 30
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 30
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 12
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 31
10.05 - 10.50 RELIGIA
s. 30
JĘZ. ANGIELSKI
s. 30
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 30
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 12
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 25
11.00 - 11.45 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 31
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 30
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 30
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 12
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 30
12.00 - 12.45 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 32
ZAJ. KOMPUTEROWE S. 21G
 
LEKCJA Z PLUSEM
s. 30
LEKCJA Z PLUSEM
S. 12
J ĘZ. ANGIELSKI
S. 12
13.00 - 13.45

 

RELIGIA M    
-

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY IVa
DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 JĘZ. ANGIELSKI
S. 29
JĘZ. POLSKI
s. 23g
JĘZ. POLSKI
s. 15g
MATEMATYKA
s. 25g
WYCH. FIZYCZNE
s. 15
9.10 - 9.55 JĘZ. POLSKI
s. 29
MATEMATYKA
s. 23g
W-F s. 15
 
HISTORIA
s. 14
J. ANG/INFORM.
s. 6g/21g
10.05 - 10.50 RELIGIA
s. 15G
PRZYRODA S. 15G RELIGIA
s. 19g
MUZYKA
s. 26
INFORM/J. ANG.
s. 21g/6g
11.00 - 11.45 WYCH. FIZYCZNE
s. 15
WYCH. FIZYCZNE
s. 15
PRZYRODA
s. 15g
JĘZ. POLSKI
s. 27
MATEMATYKA
s. 23g
12.00 - 12.45 MATEMATYKA
s. 15G
PLASTYKA
s. 26
GODZ.
WYCHOWAWCZA

s. 22g
JĘZ. POLSKI
s. 27
TECHNIKA
s. 14
13.00 - 13.45 TRENING S. 24G TRENING
s. 24G
JĘZ. ANGIELSKI
s. 29
   
13.50 - 14.35 TRENING S. 24G TRENING s. 24g TRENING s. 24g  

KOŁO BIBLIJNE

      TRENING s. 24g    


PLAN ZAJĘĆ KLASY IVb

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15 - 09:00

Wychowanie
fizyczne
   s. 15

Język polski
   s. 12g

Język polski s. 12g
 

Muzyka
  s. 26

Technika
  s. 14

09:10 - 09:55

Religia
   s. 23g

Plastyka
   s. 26

Przyroda s. 15g
 

Wychowanie
fizyczne
   s. 15

Matematyka
  s. 25g

10:05 - 10:50

Matematyka
 s. 25g

Język angielski
   s. 22g

Inform./Jęz. angielski
s. 21g/6g

Język polski
  s. 12g

Wychowanie
fizyczne
   s. 15

11:00 - 11:45

Język polski
   s. 17

Wychowanie
fizyczne
   s. 15

Matematyka s. 23g
 

Historia
 s. 13g

Język
angielski
  s. 22g

12:00 - 12:45

Język polski
   s. 17

Przyroda
 s. 15g

Godzina
wychowawcza
   s. 23g

Matematyka
   s. 29

Religia
 s. 29

13:00 - 13:45  

Religia M
 

Jęz. angielski/inform.
s. 6g/s. 21g
   
13:55 - 14:40    

Religia M

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY IVc

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15 - 09:00

Religia
   s. 8

Jęz. angielski/inform.
s. 10/s. 32

Wychowanie
fizyczne
   s. 15

Język polski
   s. 17

Język angielski
   s. 29

09:10 - 09:55

Przyroda
   s. 15g

Inform./jęz. angielski
s. 32/s. 10

Język polski
   s. 12g

Matematyka
 a  s. 25g

Historia
  s. 13g

10:05 - 10:50

Wychowanie
fizyczne
   s. 15

Plastyka
   s. 26

Matematyka
   s. 22g

Godzina
wychowawcza
  s. 15g

Język polski
   s. 7g

11:00 - 11:45

Matematyka
   s. 12

Język polski
   s. 27

Muzyka
   s. 26

Religia
   s. 8

Język polski
  s. 7g

12:00 - 12:45

Technika
   s. 8g

Wychowanie
fizyczne
  s. 15

Przyroda
   s. 15g

Wychowanie
fizyczne
   s. 15

Matematyka
   s. 23

13:00 - 13:45

Język angielski
   s. 29

Religia M
 

Religia M
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY IVd

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15 - 09:00

Matematyka
  s. 23g

Religia
   s. 26

Matematyka
   s. 25g

Język
angielski
  s. 22g

Matematyka
   s. 22g

09:10 - 09:55

Wychowanie
fizyczne
   s. 15

Język polski
   s. 29

Godzina
wychowawcza
  s. 21g

Muzyka
  s. 26

Wychowanie
fizyczne
   s. 15

10:05 - 10:50

Język polski
   s. 12g

Matematyka
   s. 23g

Wychowanie
fizyczne
   s. 15

Religia
  s. 23g

Plastyka
   s. 8g

11:00 - 11:45

Przyroda
   s. 8g

Przyroda
   s. 15g

Język polski
   s. 17

Język polski
  s. 15g

Informatyka/
Jęz. ang
s. 21g/s. 6g
12:00 - 12:45

Język
angielski
   s. 22g

Technika
   s. 8g

Język polski
   s. 17

Historia
   s. 13g

Jęz. angielski/
Informat.
s. 6g/s. 21g
13:00 - 13:45    

Wychowanie
fizyczne
   s. 15

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY Va

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15 - 09:00

Język polski
   s. 12g

Matematyka
   s. 25g

Plastyka
  s. 26

Wychowanie
fizyczne
  s. 24g

Matematyka
   s. 25g

09:10 - 09:55

Język polski
   s. 12g

Biologia
   s. 15g

Matematyka
  s. 25g

Geografia
  s. 5g

Religia
 s. 29

10:05 - 10:50

Muzyka
   s. 26

Język
angielski
  s. 29

Język polski
   s. 17

Informatyka/
Jęz. angielski
s. 21g/s. 10

Godzina
wychowawcza
  s. 25g

11:00 - 11:45

Język
angielski
   s. 29

Technika
   s. 8g

Wychowanie
fizyczne
 s. 24g

Jęz. angielski/
Informatyka
s. 10/s. 21g

Wychowanie
fizyczne
   s. 15

12:00 - 12:45

Matematyka
  s. 25g

Historia
   s. 14

Historia
  s. 14

Język polski
  s. 12g

Język polski
   s. 7g

13:00 - 13:45

Wychowanie
fizyczne
   s. 15

Religia s. 25g
/ Religia M
Religia M    
13:55 - 14:40        

Zajęcia
pozalekcyjne
- Koło biblijne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY Vb

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15 - 09:00

Muzyka
   s. 26

Informatyka/
jęz. angielski
s. 21g/s. 6g

Język angielski
  s. 22g

Matematyka
  s. 9

Język polski
   s. 15g

09:10 - 09:55

Historia
   s. 14

Jęz. angielski/
Informatyka
s. 6g/s. 21g

Plastyka
   s. 26

Wychowanie
fizyczne
   s. 15

Język polski
   s. 15g

10:05 - 10:50

Język polski
   s. 5g

Matematyka
   s. 9

Wychowanie
fizyczne
   s. 15

Historia
   s. 14

Matematyka
   s. 9

11:00 - 11:45

Matematyka
   s. 9

Religia
   s. 29

Język polski
   s. 27

Technika
   s. 8g

Godzina
wychowawcza
   s. 8g

12:00 - 12:45

Wychowanie
fizyczne
   s. 15

Język polski
  s. 17

Geografia
   s. 5g

Biologia
   s. 15g

Wychowanie
fizyczne
   s. 15

13:00 - 13:45

Język angielski
   s. 22g

     

Religia
   s. 29

13:55 - 14:40  

Zajęcia
pozalekcyjne -
Koło historyczne

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY Vc

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15 - 09:00 Informatyka/
Jęz. angielski
s. 21g/s. 6g

Biologia
   s. 15g

Język polski
 a  s. 29

Matematyka
   s. 23g

Plastyka
   s. 8g

09:10 - 09:55 Jęz. angielski/
Informatyka
s. 6g/s. 21g

Religia
   s. 9

Język polski
   s. 29

Wychowanie
fizyczne
   s. 24g

Godzina
wychowawcza
   s. 23g

10:05 - 10:50

Historia
  s. 14

Wychowanie
fizyczne
   s. 24g

Matematyka
   s. 23g

Język polski
   s. 27

Język
angielski
   s. 29

11:00 - 11:45

Matematyka
   s. 23g

Matematyka
   s. 23g

Geografia
   s. 5g

Muzyka
   s. 26

Historia
 s. 14

12:00 - 12:45

Język polski
  s. 27

Język polski
   s. 27

Wychowanie
fizyczne
   s. 24g

Język
angielski
   s. 29

Technika
   s. 9

13:00 - 13:45

Religia
 

Wychowanie
do życia w rodzinie

 

   

Wychowanie
fizyczne
 

13:55 - 14:40  

Zajęcia pozalekcyjne
- Koło przyrodnicze
s. 15g

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLAN ZAJĘĆ KLASY Vd
Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15 - 09:00

Język polski
  s. 27

Wychowanie
fizyczne
  s. 24g

Matematyka
   s. 23g

Biologia
  s. 15g

Matematyka
   s. 23g

09:10 - 09:55

Godzina
wychowawcza
   s. 8g

Język polski
  s. 27

Technika
   s. 8g

Język angielski
  s. 22g

Historia
  s. 14

10:05 - 10:50

Matematyka
   s. 23g

Język polski
  s. 27

Wych. fizyczne
   s. 24g

Geografia
  s. 5g

Wychowanie
fizyczne
   s. 15

11:00 - 11:45

Język
angielski
  s. 22g

Muzyka
   s. 26

Jęz. angielski/
Informatyka
   s. 6g/s.21g

Język polski
   s. 29

Religia
  s. 29

12:00 - 12:45

Historia
   s. 14

Matematyka
   s. 23g

Informatyka/
Jęz. angielski
   s. 21g/s. 6g

Religia
  s. 8

Plastyka
   s. 8g

13:00 - 13:45

Wychowanie do życia
w rodzinie

Religia M 

Język polski
s. 27

Wychowanie
fizyczne
   s. 15

 
13.55 - 14.40     Religia M    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLAN ZAJĘĆ KLASY VIa
Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15 - 09:00

Wychowanie
fizyczne
   s. 15

Przyroda s. 8

Przyroda
   s. 8

Język polski
  s. 27

Zaj. komputerowe/
Jęz. angielski
s. 32/s. 10
09:10 - 09:55

Matematyka 
s. 25g

Historia
i społeczeństwo
   s. 14

Religia
  s. 5g

Język polski 
s. 27

Godzina
wychowawcza 
s. 8

10:05 - 10:50

Język polski 
s. 27

Wychowanie
fizyczne
   s. 15

Matematyka
   s. 25g

Przyroda
   s. 8

Jęz. angielski/
Zaj. komputerowe
s. 10/s.32
11:00 - 11:45

Religia  s. 14

Matematyka
   s. 25g

Wychowanie
fizyczne
  s. 15

Matematyka 
s. 25g

Matematyka s. 25g

12:00 - 12:45

Muzyka  s. 26

Język
angielski
   s. 29

Język polski
   s. 27

Zajęcia
techniczne 

s. 8g

Język polski  s. 27

13:00 - 13:45

Język
angielski s. 17

Język polski
  s. 27

Historia
i społeczeństwo
   s. 14

Wychowanie
fizyczne  s. 15

Plastyka s. 8g

13:55 - 14:40   religia M/
Zajęcia
pozalekcyjne
- Koło Młodych
Przyrodników
Religia M /
Wychowanie
do życia
w rodzinie
 

Zajęcia
pozalekcyjne
Koło biblijne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY VIb

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15 - 09:00

Zajęcia
techniczne
  s. 8g

Język polski
  s. 17

Matematyka
   s. 9

Język
angielski
   s. 29

Religia
   s. 26

09:10 - 09:55

Wychowanie
fizyczne
  s. 15

Język polski
   s. 17

Język polski
   s. 27

Przyroda
   s. 15g

Matematyka
   s. 9

10:05 - 10:50

Przyroda
   s. 15g

Historia
i społeczeństwo
   s. 14

Historia
i społeczeństwo
   s. 14

Wychowanie
fizyczne
   s. 15

Język polski
   s. 15g

11:00 - 11:45

Język polski
  s. 5g

Matematyka
  s. 9

Godzina
wychowawcza
   s. 9

Matematyka
   s. 9

Wychowanie
fizyczne
   s. 15

12:00 - 12:45

Religia
   s. 19g

Wychowanie
fizyczne
   s. 15

Jęz. angielski/
Zaj. komputerowe
s. 10/s. 32

Muzyka
   s. 26

Przyroda
  s. 15g

13:00 - 13:45

Matematyka
   s. 9

Język
angielski
   s. 29

Zaj. komputerowe/
Jęz. angielski
s. 32/s. 10

Język polski
   s. 17

Plastyka
   s. 26

13:55 - 14:40   Koło przyrodnicze /
Koło historyczne
Wychowanie
do życia w rodzinie /
Koło informatyczne
 

Zajęcia
pozalekcyjne
- Koło biblijne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY VIc

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15 - 09:00

Zaj. komputerowe/
Jęz. angielski
s. 32/s. 10

Matematyka
   s. 9

Język polski
  s. 21g

Język polski
 s. 28

Przyroda
  s. 8

09:10 - 09:55 Jęz. angielski/
Zaj. komputerowe
s. 10/s. 32

Przyroda
   s. 8

Język
angielski
  s. 14

Przyroda
   s. 8

Język polski
   s. 17

10:05 - 10:50

Zajęcia techniczne
   s. 8g

Język polski
   s. 8g

Matematyka
   s. 9

Wychowanie
fizyczne
   s. 15

Język polski
   s. 17

11:00 - 11:45

Język polski
   s. 26

Historia
i społeczeństwo
   s. 14

Historia
i społeczeństwo
   s. 14

Godzina
wychowawcza
s. 17

Matematyka
   s. 9

12:00 - 12:45

Matematyka
   s. 9

Religia s. 9/
Religia M

Wychowanie
fizyczne
 -   s. 15

Matematyka
 -  s. 9

Język angielski
   s. 17

13:00 - 13:45

Wychowanie
fizyczne
   s. 15

Plastyka
   s. 26

Muzyka
 - s. 26

Religia
  s. 8

Wychowanie
fizyczne
   s. 15

13:55 - 14:40

Wychowanie
do życia
w rodzinie

 

Zajęcia
pozalekcyjne
- Koło Młodych
Przyrodników 

Religia M/
Koło
informatyczne 

Zajęcia
pozalekcyjne-
Gazetka Tornister 
s. 32

Zajęcia
pozalekcyjne
- Koło biblijne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY VIIa

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15 - 09:00

Biologia
   s. 15g

Geografia
   s. 5g

Plastyka
   s. 8g

Fizyka
   s. 21g

Historia
   s. 12g

09:10 - 09:55

Język polski
   s. 5g

Wychowanie
fizyczne
  s. 24g

Matematyka
   s. 23g

Matematyka
   s. 23g

Język rosyjski
   s. 26

10:05 - 10:50 Informatyka/
Jęz. angielski
s. 32/s. 10

Fizyka
   s. 5g

Język polski
   s. 27

Wychowanie
fizyczne
   s. 24g

Język rosyjski
  s. 26

11:00 - 11:45 Jęz. angielski/
Informatyka
s. 10/s.32

Język polski
   s. 17

Chemia
   s. 7g

Język polski
   s. 23g

Biologia
   s. 15g

12:00 - 12:45

Godzina wychowawcza
  s. 29

Religia s. 22g/
Religia M

Historia
   s. 13g

Język polski
   s. 23g

Geografia
  s. 5g

13:00 - 13:45

Matematyka
  s. 23g

Matematyka
   s. 23g

Wychowanie
fizyczne
  s. 5g

Język angielski
  s. 29

Chemia
  s. 8

13:55 - 14:40

Muzyka
   s. 26

Język angielski
   s. 29

Religia /
Religia M

Doradztwo
zawodowe
   s. 13g

Wychowanie
fizyczne
   s. 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY VIIb

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15 - 09:00

Historia
   s. 14

Język polski
   s. 27

Religia
   s. 32

Biologia
   s. 8

Wychowanie
fizyczne
  s. 15

09:10 - 09:55

Plastyka
  s. 26

Matematyka
   s. 25g

Biologia
   s. 8

Język angielski
  s. 29

Geografia
   s. 5g

10:05 - 10:50

Wychowanie
fizyczne
   s. 15

Religia
   s. 21

Informatyka/
Jęz. angielski
s. 32/s.10

Matematyka
 s. 25g

Język polski
   s. 27

11:00 - 11:45

Język polski
   s. 27

Fizyka
   s. 5g

Jęz. angielski/
Informatyka
s. 10/s. 32

Wychowanie
fizyczne
  s. 15

Język polski
  s. 27

12:00 - 12:45

Chemia
  s. 8

Geografia
   s. 5g

Muzyka
  s. 26

Język polski
   s. 17

Matematyka
   s. 25g

13:00 - 13:45

Matematyka
  s. 25g

Historia
   s. 14

Chemia
   s. 7g

Fizyka
   s. 7g

Język rosyjski
  s. 17

13:55 - 14:40

Język
angielski
   s. 29

Wychowanie
fizyczne
   s. 15

Godzina
wychowawcza
   s. 26

Wychowanie
do życia w rodzinie

 

Język rosyjski
  s. 17

14:50 - 15:35  

Zajęcia
pozalekcyjne
- Koło języka
angielskiego 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY VIIc

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15 - 09:00

Matematyka
  s. 9

Język polski
  s. 29

Język angielski
   s. 17

Geografia
  s. 5g

Język polski
   s. 17

09:10 - 09:55

Język polski
  s. 17

Wychowanie
fizyczne
   s. 15

Język polski
   s. 17

Matematyka
  s. 9

Religia
  s. 32

10:05 - 10:50

Język polski
   s. 17

Geografia
 a  s. 8g

Biologia
   s. 15g

Fizyka
  s. 7g

Historia
   s. 13g

11:00 - 11:45

Wychowanie
fizyczne
   s. 15

Religia
   s. 13g

Historia
   s. 13g

Wychowanie
fizyczne
  s. 15

Język rosyjski
   s. 26

12:00 - 12:45

Język angielski
  s. 23g

Fizyka
   s. 7g

Chemia
   s. 7g

Informatyka/
Jęz. angielski
s. 32/s. 6g

Język rosyjski
  s. 26

13:00 - 13:45

Chemia
   s. 8

Matematyka
   s. 9

Matematyka
   s. 9

Jęz. angielski/
Informatykja
s. 6g/s. 32

Biologia
   s. 15g

13:55 - 14:40

Godzina
wychowawcza
   s. 17

Muzyka
 s. 26

Wychowanie
fizyczne
   s. 15

Wychowanie
do życia w rodzinie

 

Plastyka
   s. 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY VIIIa

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15 - 09:00

Język polski
   s. 5g

Wychowanie
fizyczne
   s. 15

Język polski
  s. 27

Język polski
   s. 12g

Matematyka
   s. 9

09:10 - 09:55

Matematyka
   s. 9

Język niemiecki
   s. 22g

Matematyka
   s. 9

Język polski
   s. 12g

Wychowanie
fizyczne
  s. 15

10:05 - 10:50

Język angielski
   s. 29

Język polski
  s. 17

Historia
   s. 13g

Matematyka
  s. 9

Chemia
   s. 8

11:00 - 11:45

Biologia
   s. 8

Chemia
   s. 8

Wychowanie
fizyczne
   s. 15

Język angielski
   s. 22g

Religia
   s. 17

12:00 - 12:45

Fizyka
   s. 7g

Informatyka/
Jęz. angielski
s. 32/s. 10

Fizyka
   s. 8g

Godzina
wychowawcza
   s. 14

Wiedza
o społeczeństwie
   s. 13g

13:00 - 13:45

Edukacja
dla
bezpieczeństwa
  s. 5g

Jęz. angielski/
Informatyka
s. 10 / s. 32

Religia
 s. 17

Historia
  s. 13g

Geografia
   s. 5g

13:55 - 14:40

Zajęcia
pozalekcyjne
- Koło
matematyczne 

Zajęcia
pozalekcyjne
- Koło języka
angielskiego 

Wiedza
o społeczeństwie
   s. 13g

Wychowanie
fizyczne
   s. 15

Język niemiecki
   s. 22g

14:50 - 15:35    

Doradztwo
zawodowe
   s. 13g

Koło polonistyczne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY VIIIb

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15 - 09:00

Matematyka
   s. 25g

Historia
   s. 14

Język niemiecki
   s. 19g

Wychowanie
fizyczne
   s. 15

Język polski
   s. 27

09:10 - 09:55

Język polski
   s. 27

Wychowanie
fizyczne
   s. 15

Fizyka
  s. 7g

Informatyka/
Jęz. angielski
s. 32/s. 6g

Język polski
   s. 27

10:05 - 10:50

Biologia
   s. 8

Matematyka
   s. 25g

Język polski
   s. 29

Jęz. angielski/
Informatyka
s. 6g/s. 32

Religia
   s. 23g

11:00 - 11:45

Fizyka
   s. 7g

Język angielski
   s. 22g

Matematyka
  s. 25g

Historia
   s. 14

Wiedza
o społeczeństwie
   s. 13g

12:00 - 12:45

Wychowanie
fizyczne
   s. 15

Chemia
   s. 8

Wychowanie
fizyczne
   s. 15

Matematyka
   s. 25g

Chemia
   s. 8

13:00 - 13:45

Język angielski
  s. 27

Religia s. 22g/
Religia M

Wiedza
o społeczeństwie
   s. 13g

Język polski
   s. 27

Język niemiecki
   s. 22g

13:55 - 14:40

Edukacja
dla
bezpieczeństwa
   s. 5g

Religia M/
Koło
polonistyczne

Godzina
wychowawcza
   s. 27

Zajęcia
pozalekcyjne
- Koło
matematyczne

Geografia
   s. 5g

14:50 - 15:35    

Wychowanie
do życia
w rodzinie

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY VIIIc

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15 - 09:00

Język polski
   s. 17

Wychowanie
fizyczne
   s. 15

Historia
  s. 14

Historia
   s. 14

Fizyka
  s. 5g

09:10 - 09:55

Biologia
   s. 8

Język polski
   s. 5g

Język niemiecki
   s. 19g

Język polski
   s. 17

Język angielski
  s. 22g

10:05 - 10:50

Język angielski
  s. 22g

Informatyka/
Jęz. angielski
s. 32/s. 10

Religia
   s. 8

Język polski
   s. 17

Wiedza
o społeczeństwie
  s. 14

11:00 - 11:45

Matematyka
  s. 25g

Jęz. angielski/
Informatyka
s. 10/s. 32

Język polski
   s. 22g

Geografia
   s. 5g

Chemia
   s. 8

12:00 - 12:45

Edukacja
dla
bezpieczeństwa
   s. 5g

Matematyka
   s. 25g

Matematyka
   s. 25g

Wychowanie
fizyczne
   s. 15

Język niemiecki
   s. 22g

13:00 - 13:45

Fizyka
  s. 7g

Chemia
   s. 8

Wychowanie
fizyczne
   s. 15

Matematyka
   s. 25g

Godzina
wychowawcza
   s. 14

13:55 - 14:40   Religia s. 22g/
Religia M

Wiedza
o społeczeństwie
   s. 14

Zajęcia
pozalekcyjne
- Koło
matematyczne  
s. 25g

Wychowanie
fizyczne
   s. 15

14:50 - 15:35    

Wychowanie
do życia
w rodzinie