Nawigacja

Plan lekcji w roku szk. 2020/21

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY 0a (sala 54)

DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
JĘZ. ANGIELSKI
9.10 - 9.55 WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE  
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
10.05 - 10.50 WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE  
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE  
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
11.00 - 11.45 WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE 
RELIGIA WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
RELIGIA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
12.00 - 12.45 JĘZ. ANGIELSKI WYCHOWANIE  
PRZEDSZKOLNE / RELIGIA M
WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
13.00 - 13.45     RELIGIA M s. 74    

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY 0b (sala 56)

DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
JĘZYK ANGIELSKI WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
9.10 - 9.55 RELIGIA WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
RELIGIA JĘZYK ANGIELSKI
10.05 - 10.50 WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE 
WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
11.00 - 11.45 WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE 
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE 
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE 
PRZEDSZKOLNE
RELIGIA
12.00 - 12.45 WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE  
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE 
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
 WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE/
GIMNASTYKA 
KOREKCYJNA

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY 0c (sala 57)
DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE   
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE  
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
9.10 - 9.55 WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE  
PRZEDSZKOLNE 
WYCHOWANIE   
PRZEDSZKOLNE
JĘZ. ANGIELSKI WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
10.05 - 10.50 WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
JĘZ. ANGIELSKI RELIGIA WYCHOWANIE  
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
11.00 - 11.45 WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE  
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
12.00 - 12.45

RELIGIA

WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE  
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE
WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY Ia (SALA 39)

DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 JĘZ. ANGIELSKI

EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA

EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
RELIGIA EDUKACJA INFORMATYCZNA
S. 59
9.10 - 9.55 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
WYCH. FIZYCZNE
S. 67/68
RELIGIA EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
10.05 - 10.50

WYCH. FIZYCZNE
S. 67/68

EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
11.00 - 11.45 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA  EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
12.00 - 12.45 LEKCJA Z PLUSEM EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA LEKCJA Z PLUSEM LEKCJA Z PLUSEM LEKCJA Z PLUSEM

 

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY Ib (sala 35)
DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 WYCH. FIZYCZNE
s. 67/68 
JĘZ. ANGIELSKI   EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA   RELIGIA WYCH. FIZYCZNE 
s. 67/68
9.10 - 9.55 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
JĘZ. ANGIELSKI  EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
10.05 - 10.50 RELIGIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
EDUKACJA  
INFORMATYCZNA
S. 70
11.00 - 11.45 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
WYCH. FIZYCZNE
s. 67/68
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA  EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
12.00 - 12.45 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA LEKCJA Z PLUSEM EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA LEKCJA Z PLUSEM
 
LEKCJA Z PLUSEM

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY Ic (sala 40)

DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
RELIGIA WYCH. FIZYCZNE   
s. 37
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
9.10 - 9.55 JĘZ. ANGIELSKI  EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
RELIGIA
10.05 - 10.50 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
11.00 - 11.45 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
WYCH. FIZYCZNE
s. 67/68
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA EDUKACJA  
INFORMATYCZNA
s. 70
12.00 - 12.45 LEKCJA Z PLUSEM RELIGIA/RELIGIA M LEKCJA Z PLUSEM JĘZ. ANGIELSKI

LEKCJA Z PLUSEM

      RELIGIA M s. 74    

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY IIa (sala 51)

DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
RELIGIA  EDUKACJA INFORMATYCZNA
S. 59 
 
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
9.10 - 9.55 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA WYCH. FIZYCZNE S. 67/68 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
10.05 - 10.50 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
JĘZ. ANGIELSKI  EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
11.00 - 11.45 RELIGIA   JĘZ. ANGIELSKI  EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
WYCH. FIZYCZNE
s. 37
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
12.00 - 12.45  LEKCJA Z PLUSEM EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA LEKCJA Z PLUSEM LEKCJA Z PLUSEM WYCH. FIZYCZNE S. 37

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY IIb (sala 61)

DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
WYCH. FIZYCZNE
S. 67/68 
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
9.10 - 9.55 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
RELIGIA 

EDUKACJA  
INFORMATYCZNA
S. 59

EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
WYCH. FIZYCZNE
S. 37
10.05 - 10.50 JĘZ. ANGIELSKI EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA 
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
11.00 - 11.45 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA

EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA

RELIGIA  EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
12.00 - 12.45 LEKCJA Z PLUSEM JĘZ. ANGIELSKI EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
LEKCJA Z PLUSEM LEKCJA Z PLUSEM
 
PLAN ZAJĘĆ KLASY IIc (sala 63)
DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA 
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
9.10 - 9.55 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
WYCH. FIZYCZNE
 s. 37
WYCH. FIZYCZNE
 s. 67/68
10.05 - 10.50 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
RELIGIA  EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
11.00 - 11.45 JĘZ. ANGIELSKI EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
JĘZ. ANGIELSKI  EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA 
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
12.00 - 12.45 EDUKACJA  
INFORMATYCZNA
s. 70
LEKCJA Z PLUSEM RELIGIA

LEKCJA Z PLUSEM

LEKCJA Z PLUSEM
13.00 - 13.45
 
RELIGIA M
S. 74
RELIGIA M
S. 74
   

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY IIIa (sala 74)

DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA 
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA 
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
WYCH. FIZYCZNE
s. 67/68
9.10 - 9.55 RELIGIA JĘZ. ANGIELSKI  EDUKACJA INFORMATYCZNA
s. 70  
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA 
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA 
10.05 - 10.50 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA 
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA 
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
WYCH. FIZYCZNE
s. 67/68
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
11.00 - 11.45 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA 
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
12.00 - 12.45 LEKCJA Z PLUSEM RELIGIA
 
JĘZ. ANGIELSKI LEKCJA Z PLUSEM LEKCJA Z PLUSEM
13.00 - 13.45

 

  GIMNASTYKA KOREKCYJNA     

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY IIIb (sala 64)

DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
WYCH. FIZYCZNE
S. 37
  
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
9.10 - 9.55 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
 
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
10.05 - 10.50 JĘZ. ANGIELSKI   JĘZ. ANGIELSKI   WYCH. FIZYCZNE
S. 67/68
RELIGIA EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
11.00 - 11.45 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
12.00 - 12.45 LEKCJA Z PLUSEM LEKCJA Z PLUSEM
 
EDUKACJA  
INFORMATYCZNA
S. 70
LEKCJA Z PLUSEM RELIGIA

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY IIIC (sala 60)

DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
WYCH. FIZYCZNE
S. 67/68
  
JĘZ. ANGIELSKI WYCH. FIZYCZNE
S. 67/68 
 
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
9.10 - 9.55 WYCH. FIZYCZNE
S. 67/68
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
 
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
10.05 - 10.50 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA

RELIGIA

EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
RELIGIA
11.00 - 11.45 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
EDUKACJA INFORMATYCZNA S.70 JĘZ. ANGIELSKI    EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
12.00 - 12.45 LEKCJA Z PLUSEM EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
LEKCJA Z PLUSEM LEKCJA Z PLUSEM

 

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY IVa

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15 - 09:00

Plastyka
  s. 10

Jęz. polski
  s. 44

Religia
  s. 26

Matematyka
   s. 73

Jęz. polski
s. 44

09:10 - 09:55

Jęz. polski
  s. 10

Muzyka
   s. 38

Przyroda s. 26

Religia
s. 38

Przyroda s. 26

10:05 - 10:50

Matematyka
   s. 73

Technika
s. 10

Matematyka
   s. 73

Wych. fizyczne
s. 37

Wych. fizyczne
s. 37

11:00 - 11:45

Historia
   s. 45

Matematyka
   s. 73

Jęz. polski
s. 44

Jęz. polski
s. 38

Matematyka
   s. 73

12:00 - 12:45

Wych. fizyczne
   s. 37

Wych. fizyczne
   s. 37

Godz. wych.
s. 6

Informatyka/
Jęz. angielski
s. 59/s. 19

Jęz. angiel.
   s. 50

13:00 - 13:45

 

Jęz. angielski
  s. 50 
  Jęz. angielski/
Informatyka
s. 19/s. 59
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN ZAJĘĆ KLASY IVb

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15 - 09:00

Jęz. polski
  s. 45

Technika
   s. 10

Matematyka
  s. 24

Informatyka/
Jęz. angielski
s. 59/s. 19

Wych. fizyczne
s. 37

09:10 - 09:55

Matematyka
   s. 24

Jęz. polski s. 44

Religia s. 50

Jęz. angielski/
Informatyka
s. 19/s. 59

Matematyka
  s. 24

10:05 - 10:50

Muzyka
  s. 38

Jęz. angielski
s. 47

Historia
   s. 50

Matematyka
  s. 24

Przyroda
s. 26

11:00 - 11:45

Przyroda
   s. 26

Wych. fizyczne
s. 37

Wych. fizyczne
s. 37

Plastyka
s. 10

Jęz. angielski
s. 47

12:00 - 12:45

Wych. fizyczne
   s. 67/68

Matematyka
  s. 24

Jęz. polski s. 44

Jęz. polski
s. 44

Jęz. polski
s. 44

13:00 - 13:45

Wdżr s. 38

Religia s. 24/
Religia M s. 74 
Godz. wych.
s. 47
   
13:55 - 14:40     Religia M s. 74  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLAN ZAJĘĆ KLASY IVc
DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 Religia
S. 70
MUZYKA
s. 38
JĘZ. ANGIELSKI
s. 71
TECHNIKA
s. 10
MATEMATYKA
s. 69
9.10 - 9.55 JĘZ. POLSKI
s. 47
HISTORIA.
s. 45
MATEMATYKA
s. 69
MATEMATYKA
s. 69
RELIGIA
s. 38
10.05 - 10.50 MATEMATYKA 
s. 69
JĘZ. POLSKI
s. 65
JĘZ. POLSKI
s. 44
WYCH. FIZYCZNE
s. 37
JĘZ. POLSKI S. 44
11.00 - 11.45 WYCH. FIZYCZNE
s. 67/68
MATEMATYKA
s. 69
PLASTYKA
s. 10
PRZYRODA
s. 26
INFORMAT./JĘZ. ANG.
s. 59/71
12.00 - 12.45 JĘZ. ANGIELSKI
s. 71
WYCH. FIZYCZNE
s. 37
WYCH. FIZYCZNE
s. 67/68
JĘZ. POLSKI
s. 6
JĘZ. ANG/INFORMAT.
s. 71/59
13.00 - 13.45   PRZYRODA
s. 26
WDŻR 
S. 26
GODZ. WYCH.
S. 38
 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY Va

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15 - 09:00

Jęz. angielski
  s. 71

Matematyka
   s. 24

Plastyka
  s. 10

Jęz. angielski
  s. 71

Religia 
s. 71

09:10 - 09:55

Wych. fizyczne
   s. 37

Wych. fizyczne
   s. 37

Jęz. polski s. 4

Wych. fizyczne
s. 37

Historia
 s. 45

10:05 - 10:50

Jęz. polski
  s. 44

Informatyka/
Jęz. angielski
s. 59/s. 19

Historia
   s. 45

Godz. wych.
s. 44

Wych. fizyczne
s. 37

11:00 - 11:45

Matematyka
   s. 24

Jęz. angielski/
Informatyka
s. 19/s. 59

Biologia
 s. 26

Matematyka
  s. 24

Jęz. polski
s. 44

12:00 - 12:45

Geografia
s. 6

Jęz. polski
  s. 44

Matematyka
  s. 24

Muzyka
s. 38 

Technika
   s. 10

13:00 - 13:45

Trening
   s. 37

Religia s. 47/
Religia M s. 74 
Trening s. 37 Jęz. polski
s. 44
Matematyka
  s. 24
13:55 - 14:40 Trening
s. 37
WDŻR s. 47 Trening s. 37 Trening s. 37

 

14.50-15.30   Religia M s. 74   Trening s. 37  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLAN ZAJĘĆ KLASY VIa
Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15 - 09:00

Język polski 
s. 38

Religia
s. 50

Język polski 
s. 44

Plastyka s. 38

Język
angielski s. 50
09:10 - 09:55

Matematyka 
s. 71

Wychowanie
fizyczne
   s. 37

Wychowanie
fizyczne
  s. 37

Matematyka 
s. 47

Matematyka
s. 10

10:05 - 10:50

Wychowanie
fizyczne
   s. 37

Historia s. 45

Matematyka 
s. 69

Geografia s. 10

Technika s. 10
11:00 - 11:45

Język
angielski s. 50

Język polski
  s. 65

Religia
   s. 47

Wychowanie
fizyczne  s. 67/68

Język polski 
s. 45

12:00 - 12:45

Muzyka
s. 38

Biologia
   s. 26

Informatyka/
Jęz. angielski
   s. 59/50

Historia 
s. 47

Godz. wych.
s. 70

13:00 - 13:45

Geografia 
s. 6

Matematyka 
s. 69

Jęz. angielski/
Informatyka
s. 50/s.59

Język polski 
s. 47

Trening
s. 67/68

13:55 - 14:40 Trening
s. 67/68
Trening
s. 67/68
Wdż s. 50  

Trening
s. 67/68.

14.45 - 15.30 Trening
s. 67/68
Trening
s. 67/68
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY VIb

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

08:15 - 09:00

Wychowanie
fizyczne
  s. 37

Biologia
   s. 26

Matematyka
s. 69

Matematyka
s. 69

Religia s. 

09:10 - 09:55

Jęz. polski
   s. 44

Matematyka
s. 69

Historia
   s. 45

Jęz. polski
   s. 44

Wychowanie
fizyczne
  s. 37

10:05 - 10:50

Historia
s. 45

Wychowanie
fizyczne
  s. 37

Wychowanie
fizyczne
  s. 37

Informatyka/
Jęz. angielski
s. 70/s. 50

Jęz. polski
s. 73

11:00 - 11:45

Matematyka
s. 69

Język
angielski
   s. 50

Jęz. polski
s. 38

Jęz. angielski/
Informatyka
s. 50/s. 70

Matematyka
   s. 69

12:00 - 12:45

Język angielski
   s. 50

Jęz. polski
s. 38

Religia
s. 71

Technika
   s. 10

Geografia
s. 26

13:00 - 13:45

Godz. wychow.
s. 50

Geografia
   s. 6

Plastyka
s. 10

Wdż
s. 26

Muzyka
   s. 38

13:55 - 14:40

  Religia M
s. 74

Religia M
s. 74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY VIc

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15 - 09:00

Matematyka
s. 4

Matematyka
   s. 6

Geografia
s. 6

Historia
 s. 47

Historia
   s. 45

09:10 - 09:55 Muzyka
   s. 38

Religia
   s. 26

Plastyka
 s. 10

Matematyka
   s. 4

Jęz. angielski
   s. 47

10:05 - 10:50

Geografia
s. 6

Język polski
 s. 71

Jęz. angielski
  s. 47

Język polski
   s. 45

Wychowanie
fizyczne
   s. 67/68

11:00 - 11:45

Język polski
  s. 65

Biologia
s. 26

Matematyka
   s. 69

Religia
 s. 69

Godzina
wychowawcza
s. 69

12:00 - 12:45

Technika
   s. 10

Informatyka/
Jęz. angielski
s. 59/s. 19

Język polski
 s. 65

Wychowanie
fizyczne
   s. 37

Język polski
   s. 45

13:00 - 13:45

Wychowanie
fizyczne
   s. 67/68

Jęz. angielski/
Informatyka
s. 19/s. 59

Wychowanie
fizyczne
   s. 37

 

Matematyka
   s. 69

13:55 - 14:40

 

Religia M s. 74

Religia M s. 74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY VId

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15 - 09:00

Język polski
  s. 44

Historia
   s. 65

Wychowanie
fizyczne
  s. 37

Geografia
  s. 50

Informatyka/
Jęz. angielski
s. 70/s. 19

09:10 - 09:55 Geografia
s. 6

Godz. wych.
  s. 71

Jęz. angielski
  s. 71

Jęz. angielski
  s. 71

Jęz. angielski/
Informatyka
s. 19/s. 70

10:05 - 10:50

Matematyka
 s. 71

Biologia
  s. 26

Język polski
 s. 71

Matematyka
 s. 73

Historia
  s. 45

11:00 - 11:45

Plastyka
s. 10

Język polski
  s. 44

Matematyka
 s. 71

Język polski
  s. 44

Matematyka
  s. 24

12:00 - 12:45

Wychowanie
fizyczne
  s. 37

Matematyka
 s. 69

Technika
s. 10

Religia
   s. 69

Muzyka
s. 38

13:00 - 13:45

 

Wychowanie
fizyczne
  s. 37

Religia
s. 38

Wychowanie
fizyczne
  s. 67/68

Język polski
  s. 44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY VIIa

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15 - 09:00

Matematyka
   s. 73

Informatyka/
Jęz. angielski
s. 59/s. 19

Religia
s. 38

Język polski
   s. 44

Godz. wych
   s. 73

09:10 - 09:55

Wychowanie
fizyczne
   s. 37

Jęz. angielski/
Informatyka
s. 19/s.59

Jęz. angielski
   s. 47

Historia s. 45

Matematyka
s. 73

10:05 - 10:50 Język polski
   s. 50

Chemia
  s. 4

Wychowanie
fizyczne
   s. 37

Biologia
s. 26

Język angielski
  s. 47

11:00 - 11:45 Fizyka
s. 6

Jęz. rosyjski
  s. 47

Matematyka
   s. 73

Wychowanie
fizyczne
   s. 37

Fizyka
s. 38

12:00 - 12:45

Historia
  s. 47

Matematyka
   s. 73

Muzyka
s. 38

Matematyka
   s. 73

Wychowanie
fizyczne
   s. 37

13:00 - 13:45

Biologia
   s. 26

Język polski
  s. 44

Geografia
s. 6

Język rosyjski/Chemia
   s. 19/s. 4

Geografia s. 6

13:55 - 14:40

Plastyka
s. 10

Religia s. 44

Język polski
   s. 44

Chemia/Jęz. rosyjski
s. 4/s. 19

Jęz. polski. s. 44

14.45 - 15.30   Religia M
s. 74
Religia M
s. 74
Doradztwo zawod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY VIIb

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15 - 09:00

Jęz. rosyjski
  s. 26

Historia
   s. 47

Język polski
   s. 65

Matematyka
 s. 24

Matematyka
  s. 24

09:10 - 09:55

Fizyka
  s. 26

Matematyka
 s. 24

Geografia
   s. 6

Biologia
   s. 26

Język polski
  s. 6

10:05 - 10:50

Wychowanie
fizyczne
   s. 37

Język polski
   s. 44

Informatyka/
Jęz. angielski
s. 59/s. 10

Muzyka
  s. 38

Fizyka
   s. 6

11:00 - 11:45

Język polski
   s. 44

Wychowanie
fizyczne
   s. 37

Jęz. angielski/
Informatyka
s. 24/s. 59

Jęz. rosyjski/Chemia 
s. 19/s. 4

Wychowanie
fizyczne
   s. 37

12:00 - 12:45

Matematyka
  s. 24

Religia
 s. 4

Biologia s. 26

Chemia/Jęz. rosyjski
s. 4/s. 19

Religia
   s. 69

13:00 - 13:45

Jęz. angielski
   s. 71

Chemia
s. 4

Matematyka 
s. 24

Historia
s. 6

Język angielski
   s. 71

13:55 - 14:40

Godz. wych. 
s. 59

Geografia 
s. 6

Wychowanie
fizyczne
  s. 37

Język polski
   s. 44

Plastyka s. 10

14:50 - 15:35  

 

  Wdżr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY VIIc

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15 - 09:00

Język polski
   s. 65

Matematyka
s. 69

Wychowanie
fizyczne
  s. 37

Język polski
   s. 65

Jęz. rosyjski
s. 6

09:10 - 09:55

Matematyka
   s. 69

Chemia
s. 4

Język polski
   s. 65

Plastyka
   s. 10

Matematyka
s. 69

10:05 - 10:50

Chemia s. 4/
Jęz. rosyjski 
s. 19

Muzyka
   s. 38

Biologia 
s. 26

Język angielski
   s. 71

Język angielski
   s. 71

11:00 - 11:45

Jęz. rosyjski
s. 19/
Chemia
s. 4

Geografia
s. 6

Historia
   s. 45

Historia
  s. 45

Język polski
   s. 65

12:00 - 12:45

Fizyka
s 26

Informatyka/
Jęz. angielski
s. 70/s. 71

Matematyka
  s. 69

Biologia
  s. 26

Fizyka 
s. 6

13:00 - 13:45

Wychowanie
fizyczne
  s. 37

Jęz. angielski/
Informatyka
s. 71/s. 70

Religia
   s. 69

Wychowanie
fizyczne
  s. 37

Religia
s. 47

13:55 - 14:40

Geografia
s. 6

Język polski
   s. 65

Godz. wych.
  s. 69

Matematyka
s. 69

 

Wychowanie
fizyczne
  s. 37

14.45-15.30 Doradztwo
zawodowe
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY VIId

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15 - 09:00

Matematyka
   s. 69

Język angielski
   s. 71

Fizyka
   s. 4

Historia
   s. 45

Biologia
s. 26

09:10 - 09:55

Jęz. polski
   s. 65

Godz. wych.
s. 10

Wychowanie
fizyczne
  s. 37

Język polski
   s. 65

Chemia
   s. 4

10:05 - 10:50

Fizyka
   s. 24

Matematyka
  s. 69

Religia
s. 38

Matematyka
s. 69

Matematyka
s. 69

11:00 - 11:45

Język angielski
   s. 71

Historia
  s. 45

Język polski
   s. 65

Wychowanie
fizyczne
  s. 37

Religia s. 10

12:00 - 12:45

Chemia s. 4/
Jęz. rosyjski 
s. 19

Geografia
   s. 6

Jez. rosyjski
   s. 47

Jęz. angielski/
Informatyka
s. 71/s. 70

Język polski
   s. 65

13:00 - 13:45

Jęz. rosyjski s. 19/
Chemia s. 4

Jęz. polski
   s. 65

Matematyka
   s. 71

Informatyka/
Jęz. angielski
s. 70/s. 71

Wychowanie
fizyczne
  s. 37

13:55 - 14:40

Wychowanie
fizyczne
  s. 37

Biologia 
s. 26

Plastyka
s. 10


Muzyka
s. 38

Geografia
s. 6

14.45-15.30 Wdżr. s. 38 Religia M s. 74 Religia M s. 74    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY VIIIa

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15 - 09:00

Geografia
   s. 6

Jęz. polski
  s. 65

Jęz. angielski
s. 47

Fizyka
   s. 6

Chemia
   s. 4

09:10 - 09:55

Matematyka
s. 73

Religia
s. 47

Matematyka
  s. 73

Matematyka
   s. 73

Język polski
  s. 44

10:05 - 10:50

Informatyka/
Jęz. angielski
s. 59/s. 47

Wychowanie
fizyczne
  s. 37

Chemia/
Jęz. rosyjski
s. 4/s. 19

Biologia
  s. 4

Religia
s. 38

11:00 - 11:45

Jęz. angielski/
Informatyka
s. 47 / s. 59

Historia 
s. 38

Jęz. rosyjski/
Chemia
s. 19/s. 4

Język polski
  s. 65

Wychowanie
fizyczne
   s. 67/68

12:00 - 12:45

Język polski
  s. 44

Jęz. rosyjski
s. 47

Fizyka s. 73

Historia
s. 65

Jęz. angielski
s. 47

13:00 - 13:45

WOS 
s. 47

Matematyka
s. 73

Język polski
  s. 44

WOS s. 45

Matematyka
   s. 73

13:55 - 14:40

Doradztwo
zawodowe
   s. 47

Godz. wych.
s. 4

Wychowanie
fizyczne
   s. 67/68

Wychowanie
fizyczne
   s. 67/68

EDB
s. 73

14:50 - 15:35   Religia M s. 74

Religia M s. 74

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY VIIIb

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15 - 09:00

Jęz. angielski
s. 47

Religia
s. 70

Jęz. rosyjski
s. 50

Chemia
s. 4

Jęz. angielski
s. 47

09:10 - 09:55

Historia
   s. 45

Fizyka
s. 6

Matematyka
   s. 24

Matematyka
   s. 24

Język polski
   s. 65

10:05 - 10:50

Biologia
   s. 26

Geografia
s. 6

Fizyka
s. 6

Informatyka/
Jęz. angielski
s. 59/s. 47

WOS
s. 65

11:00 - 11:45

Wychowanie
fizyczne
   s. 37

Matematyka
s. 24

Religia
s. 6

Jęz. angielski/
Informatyka
s. 47/s. 59

Wych. fiz.
s. 37

12:00 - 12:45

Język polski
   s. 65

Jęz. polski
s. 65

Wychowanie
fizyczne
   s. 37

Godz. wych.
   s. 24

Jęz. rosyjski/
Chemia
s. 19/s. 4

13:00 - 13:45

Matematyka
   s. 24

Historia
s. 45

Jęz. polski 
s. 65

Jęz. polski
   s. 65

Chemia/
Jęz. rosyjski
s. 4/s. 19

13:55 - 14:40

Wdż
s. 38

Wychowanie
fizyczne
   s. 37

EDB
   s. 47

WOS
s. 45

Matematyka
   s. 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY VIIIc

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15 - 09:00

Matematyka
   s. 24

Biologia
s. 4

Wiedza o społeczeństwie
   s. 45

Wych. fizyczne
   s. 37

Jęz. polski
s. 38

09:10 - 09:55

Chemia
   s. 4

Jęz. polski
   s. 65

Jęz. polski
  s. 44

Jęz. angielski s. 50

Informatyka/
Jęz. angielski
s. 59/s. 50

10:05 - 10:50

Jęz. polski
   s. 65

Matematyka
   s. 24

Matematyka
   s. 24

Jęz. polski s. 65

Jęz. angielski/
Informatyka
s. 50/s. 59

11:00 - 11:45

Wych. fizyczne
   s. 37

Fizyka
   s. 10

Wych. fizyczne
   s. 37

Fizyka s. 6

Geografia
s. 6

12:00 - 12:45

Historia
   s. 45

Godz. wychowawcza
s. 45

Jęz. rosyjski s. 19
/ Chemia  s. 4

Historia
s. 45

Matematyka
s. 24

13:00 - 13:45

Jęz. rosyjski s. 73

Wych. fizyczne
s. 37

Chemia s. 4/
Jęz. rosyjski
  s. 19

Matematyka
   s. 24

WOS
   s. 45

13:55 - 14:40 Edukacja
dla
bezpieczeństwa
   s. 73
Jęz. ang.
s. 50

Religia
s. 4

Doradztwo
zawodowe
s. 47

Religia
s. 47

14:50 - 15:35   Religia M s. 74

Religia M s. 74

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY VIIId

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15 - 09:00

Informatyka/
Jęz. angielski
s. 59/s. 50

Matematyka
  s. 73

Matematyka
   s. 73

Biologia
   s. 26

Jęz. polski
s. 65

09:10 - 09:55

Jęz. angielski/
Informatyka
s. 50/s. 59

Historia
s. 73

Religia
  s. 38

Geografia
s. 6

Religia
   s. 71

10:05 - 10:50

Język polski
   s. 10

Język polski
   s. 73

Jęz. polski
s. 65

Fizyka s. 6

Jęz. rosyjski/Chemia
s. 19/s. 4

11:00 - 11:45

Matematyka
  s. 37

Chemia
  s. 4

Jęz. angielski
s. 50

Jęz. polski
s. 73

Chemia/Jęz. rosyjski 
s. 4/s. 19

12:00 - 12:45

Jęz. rosyjski s. 73

Język angielski
   s. 50

Wych. fizyczne
   s. 37

Wychowanie
fizyczne
  s. 37

Matematyka
  s. 73

13:00 - 13:45

Historia
s. 45

Edukacja dla
bezpieczeństwa
  s. 38

Fizyka
   s. 73

Matematyka
  s. 73

Wych. fizyczne
s. 37

13:55 - 14:40

WOS
 s. 45

Wych. fizyczne
s. 37

Godz. wych.
s. 65


Wdż
s. 73

WOS
s. 45