Nawigacja

Plan lekcji w roku szk. 2017/2018

PLAN ZAJĘĆ KLASY 0a (sala 21)

DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA
EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA
RELIGIA EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA
EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA
9.10 - 9.55 JĘZYK ANGIELSKI EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA
EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA
EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA
EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA
10.05 - 10.50 EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA 
EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA
EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA
EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA  
JĘZYK ANGIELSKI
11.00 - 11.45 EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA 
EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA
EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA
EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA
EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA
12.00 - 12.45 EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA 
RELIGIA EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA
EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA
  EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY 0b (sala 23)

DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA
EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA
EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA
EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA
RELIGIA
9.10 - 9.55 EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA
EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA
EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA
EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA
JĘZYK ANGIELSKI
10.05 - 10.50 JĘZYK ANGIELSKI EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA
EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA
EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA 
EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA
11.00 - 11.45 EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA
EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA
EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA
EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA
EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA
12.00 - 12.45 EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA
EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA
RELIGIA EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA
 EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY 0c (sala 24)
DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA
EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA
EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA
EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA
EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA
9.10 - 9.55 EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA
EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA 
EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA
EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA
RELIGIA
10.05 - 10.50 EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA
EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA
JĘZ. ANGIELSKI EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA
EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA
11.00 - 11.45 JĘZYK ANGIELSKI  EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA
EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA
EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA
EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA
12.00 - 12.45 RELIGIA EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA
EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA
EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA
EDUKACJA  
PRZEDSZKOLNA

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY Ia

DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
S. 31

EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
S. 31

JĘZYK ANGIELSKI 
S. 31
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
S. M
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA 
S. 31
9.10 - 9.55 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
S. 31
RELIGIA 
S. 31
RELIGIA 
S. 31
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
S. 31
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
S. 32
10.05 - 10.50

EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
S. 31

EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
S. 31
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA 
S. 31
JĘZYK ANGIELSKI 
S. 31
EDUKACJA WSCZESNOSZKOLNA
S. 31
11.00 - 11.45 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
S. 31
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
S. 31
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 31
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 
S. 30
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
S. 31
12.00 - 12.45 -   EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
S. 31
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA S. 31
 
13.00 - 13.45       GIMN. KOREKCYJNA.  

 

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY Ib
DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 13
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. M
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 13
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 13
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 13
9.10 - 9.55 RELIGIA  
s. 13
JĘZYK ANGIELSKI
s. 13
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 13
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 32
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 13
10.05 - 10.50 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA 
s. 13
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 13
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 13
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 13
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 13
11.00 - 11.45 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 13
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 13
RELIGIA  
s. 13
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 13
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. M
12.00 - 12.45 - GIMN. KOREKCYJNA
 
JĘZYK ANGIELSKI
s. 13

 
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
S. 13

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY Ic

DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 RELIGIA  
s. 12
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 12
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 12
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 15
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 12
9.10 - 9.55 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 12
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 32
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 12
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 12
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 12
10.05 - 10.50 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 12
JĘZ. ANGIELSKI  
s. 12
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 12
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 12
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. M
11.00 - 11.45 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 12
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 12
JĘZ. ANGIELSKI 
s. 12
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 12
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 12
12.00 - 12.45 - EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
S. 13
  RELIGIA 
S. 13

 

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY II

DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 29
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 30
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 32
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 30
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 30
9.10 - 9.55 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 9
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
S. 30
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 15
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 30
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 30
10.05 - 10.50 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 8
RELIGIA
s. 30
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 29
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 30
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 30
11.00 - 11.45 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 5g
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA 
s. 30
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 9
JĘZ. ANGIELSKI
s. 30
RELIGIA
s. 30
12.00 - 12.45 JĘZ. ANGIELSKI S. 28   EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 28
GIMN. KOR./
RELIGIA M 
s. 30
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
S. M
13.00 - 13.45 -  -   RELIGIA M S. 30 -

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY IIIa 

DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA 
S. 25
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
S. 25
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA 
S. M
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA 
S. 25
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA 
S. 23g
9.10 - 9.55 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
S. 25
RELIGIA
S. 25

EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
S. 32

EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
S. 25
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
S. 31
10.05 - 10.50 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
S. 25
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA 
S. 31
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
S. 25g
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
S. M
JĘZ. ANGIELSKI
S. 28
11.00 - 11.45 JĘZYK ANGIELSKI 
S. 25

EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
S. 25

EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA 
S. 15g
JEDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
S. 25
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
S. 29
12.00 - 12.45   EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
S. 25
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
S. 8g
RELIGIA
S. 25
 
13.00 - 13.45   GIMN. KOREK.      
 
PLAN ZAJĘĆ KLASY IIIb 
DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 28
RELIGIA S. 28
 
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 30
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA 
s. 28
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 28 
 
9.10 - 9.55 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA

  s. 28
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. M
JĘZ. ANGIELSKI
s. 30
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
 s. M 
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 26
10.05 - 10.50 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 28
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 28
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 30
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 28
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
S. 12

 
11.00 - 11.45 RELIGIA s. 28 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA

s. 28
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA 
s. 30
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA 
S. 28
 
JĘZ. ANGIELSKI
s. 13
12.00 - 12.45   EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
S. 28
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 30

RELIGIA M/
s. 30

EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 32
13.00 - 13.45
 
RELIGIA M 
S. 30
    GIMN. KOREKC.

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY IIIc

DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 30
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 32
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 15
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 31
JEDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. M
9.10 - 9.55 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 30
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
 
s. 28
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 25
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 28
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 25
10.05 - 10.50 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA

s. 30
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 25
RELIGIA  
s. 25
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 14
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 25
11.00 - 11.45 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 30
RELIGIA.
s. 26
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 25
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 15g
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 25
12.00 - 12.45 J. ANGIELSKI
s. 30
GIMN. KOREKC.
 
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA

s. 25
RELIGIA M
S. 30
J ĘZ. ANGIELSKI
S. 25
13.00 - 13.45

 

    RELIGIA M
S. 30

-

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY IIId

DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 JĘZ. ANGIELSKI  
s. 21g
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA 
s. 26
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 28
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 12
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 28
9.10 - 9.55 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 8g
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 26
JĘZ. ANGIELSKI
s. 28
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 15
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
 
s. 28
10.05 - 10.50 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 26
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 26
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 28
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 9
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 15
11.00 - 11.45 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA

s. 26
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 21g
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 28
RELIGIA
s. 9
EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA  
s. 28
12.00 - 12.45 EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA
s. 32
    EDUKACJA  
WCZESNOSZKOLNA S. 28
RELIGIA
s. 28
13.00 - 13.45 GIMN. KOREKC.        
 
PLAN ZAJĘĆ KLASY IVa
DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 W-F
 
MATEMATYKA
s. 25g
PRZYRODA
s. 15g
INFORM./J. ANG
s. 21g/6g
JĘZ. ANGIELSKI
s. 29
9.10 - 9.55 JĘZ. POLSKI
s. 27
JĘZ. POLSKI
s. 12g
W-F
 
J. ANG/INFORM.
s. 6g/21g
W-F
10.05 - 10.50 HISTORIA
s. 14
W-F JĘZ. POLSKI
s. 17
RELIGIA
s. 29
MATEMATYKA
s. 25g
11.00 - 11.45 MATEMATYKA
s. 25
RELIGIA
s. 29
JĘZ. POLSKI
s. 17
MATEMATYKA
s. 25g
PRZYRODA 
s. 15
12.00 - 12.45 MUZYKA
s. 26
TECHNIKA
s. 8g
JĘZ. ANGIELSKI
s. 29
JĘZ. POLSKI
s. 28
GODZ. WYCH.
s. 22g
13.00 - 13.45 KOŁO  MATEMAT. RELIGIA M
s. 30
    PLASTYKA S. 26
13.50 - 14.35   RELIGIA M    

 

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY IVb

DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 PRZYRODA
s. 8
INFORM./J. ANG
s. 21g/6g
JĘZ. POLSKI
s. 27
JĘZ. POLSKI
s. 23g
JĘZ. ANGIELSKI
s. 26
9.10 - 9.55 RELIGIA
s. 29
J. ANG/INFORM.
s. 6g/21g
MATEMATYKA
s. 9
RELIGIA
s. 15g          
JĘZ. POLSKI
s. 17
10.05 - 10.50 JĘZ. POLSKI
s. 23g
HISTORIA
s. 14
JĘZ. ANGIELSKI
s. 14
TECHNIKA
s. 8g        
JEZ. POLSKI
s. 17
11.00 - 11.45 W-F W-F MUZYKA
s. 26
PLASTYKA
s. 26
MATEMATYKA
s. 9
12.00 - 12.45 GODZ. WYCH.
s. 19g
MATEMATYKA
s. 9
W-F PRZYRODA
s. 8
W-F
13.00 - 13.45 MATEMATYKA S. 9        

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY IVc

DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 RELIGIA
s. 23g
W-F J. ANG/INFORM.
s. 6g/21g
JĘZ. POLSKI
s. 17       
W-F
9.10 - 9.55 W-F  HISTORIA
s. 14
INFORM./J.ANG.
s. 21g/6g
JĘZ. ANGIELSKI
s. 23g    
RELIGIA
s. 29
10.05 - 10.50 PRZYRODA
s. 15g
PLASTYKA
s. 8g
W-F MUZYKA
s. 26
JĘZ. POLSKI
s. 14
11.00 - 11.45 J. POLSKI
s. 19g
JĘZ. ANGIELSKI
s. 23g
MATEMATYKA
s. 23g
TECHNKA
s. 14
MATEMATYKA
s. 23g
12.00 - 12.45 MATEMATYKA
s. 23g
JĘZ. POLSKI
s. 17
PRZYRODA
s. 15g
MATEMATYKA 
s. 23g
GODZ. WYCH.
s. 23g
13.00 - 13.45   JĘZ. POLSKI   s. 17      
13.50 - 14.35   KOŁO JĘZ. POLSKIEGO      

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY IVd

DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 JĘZ. POLSKI
s. 27
JĘZ. POLSKI
S. 27
W-F HISTORIA
s. 14       
MATEMATYKA 
S. 8g
9.10 - 9.55 MATEMATYKA 
S. 23g
W-F PRZYRODA
S. 8
JĘZ. POLSKI
s. 17  
J. ANG/INFORM.
s. 6g/21g
10.05 - 10.50 W-F MATEMATYKA
s. 23
MUZYKA
S. 26
GODZ. WYCH.
s. 21g
W-F
11.00 - 11.45 TECHNIKA
s. 8g
PLASTYKA
s. 8g
JĘZ. POLSKI
s. 27
MATEMATYKA
s. 23g     
PRZYRODA
s. 8
12.00 - 12.45 RELIGIA
s. 29
JĘZ. ANGIELSKI
s. 25G
JĘZ POLSKI
s. 27
JĘZ. ANGIELSKI 
s. 25g
RELIGIA
s. 9
13.00 - 13.45  

RELIGIA M
s. 30

  INFORM./J.ANG.
s. 21g/6g
 
13.50 - 14.35   RELIGIA M
S. 30
 
 
PLAN ZAJĘĆ KLASY Va
DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 MATEMATYKA
s. 25g
W-F PRZYRODA
s. 8
Z. TECHNICZNE
s. 8g
W-F
9.10 - 9.55 PRZYRODA
s. 8
JĘZ. POLSKI
s. 27
J. POLSKI
s. 27
HISTORIA
s. 14
MATEMATYKA
s. 25g
10.05 - 10.50 J.POLSKI
s. 27
PRZYRODA
s. 8
Z. KOMP../J.ANG.
s. 21g/32
MATEMATYKA
s. 25g
RELIGIA
s. 29
11.00 - 11.45 W-F MATEMATYKA
s. 25g
J. ANG/Z. KOMP
s. 32/21g
W-F JĘZ. POLSKI
s. 27
12.00 - 12.45 GODZ. WYCH.
s. 8
RELIGIA
s. 29
MUZYKA
s. 26
JĘZ. POLSKI
s. 17
JĘZ. ANGIELSKI 
s. 29
13.00 - 13.45 JĘZ. ANGIELSKI
s. 29
RELIGIA M
s. 30
  JĘZ. POLSKI
S. 17
PLASTYKA 
S. 8g
13.50 - 14.35 - RELIGIA M
S. 30
     

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY Vb

DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 W-F HISTORIA
s. 14
MATEMATYKA
s. 9
MUZYKA
s. 26
JĘZ. POLSKI
s. 17
9.10 - 9.55 PRZYRODA
s. 15
JĘZ. POLSKI
s. 17
RELIGIA
s. 25
JĘZ. POLSKI
s. 27
W-F 
10.05 - 10.50 RELIGIA
s. 29
MATEMATYKA
s. 9
PRZYRODA
s. 15
JĘZ. POLSKI
s. 27
Z.KOMP/J.ANG
s. 32/6g
11.00 - 11.45 JĘZ. POLSKI
s. 23g
W-F W-F
s. G
Z., TECHNICZ.
s. 8g
J. ANG/Z. KOMP.
s. 6g/32
12.00 - 12.45 MATEMATYKA
s. 9
JĘZ. ANGIELSKI
s. 26
GODZ. WYCH.
s. 9
MATEMATYKA
s. 9
PRZYRODA
s. 15
13.00 - 13.45 PLASTYKA
s. 8g
  JĘZ. POLSKI
S. 27
JĘZ. ANG.
s. 29
-
13.50 - 14.35 KOŁO PRZYROD. - KOŁO POLONIST. KOŁO MATEMAT. -

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY Vc

DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 MATEMATYKA
s. 9
PLASTYKA
s. 8g
RELIGIA
s. 25g

GODZ. WYCH.
s. 32

RELIGIA
s. 32
9.10 - 9.55 W-F MATEMATYKA
s. 9
JĘZ. POLSKI
s. 25g
MATEMATYKA
s. 9
PRZYRODA
s. 8
10.05 - 10.50 JĘZ. POLSKI
s. 12g
JĘZ. ANGIELSKI
s. 17
W-F W-F MATEMATYKA
s. 9
11.00 - 11.45 PRZYRODA
s. 8
JĘZ. POLSKI
s. 17
PRZYRODA
s. 8
JĘZ. ANGIELSKI
s. 29
W-F
12.00 - 12.45 Z. TECHNICZ.
s. 8g

HISTORIA
s. 14

JĘZ. ANG/Z. KOMP.
s. 23g/32
JĘZ. POLSKI
s. 26
JĘZ. POLSKI
s. 17
13.00 - 13.45   RELIGIA M
s. 30
Z. KOMP/J. ANG.
 s. 32/23g
MUZYKA
s. 26
JĘZ. POLSKI
S. 17
13.50 - 14.35   RELIGIA M/KOŁO J. POLS.
S. 30
  KOŁO MATEMAT.  

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY VIa
DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 JĘZ. POLSKI
s. 12g
JĘZ. ANGIELSKI
s. 29
JĘZ. ANGIELSKI
s. 29
RELIGIA
s. 29
PRZYRODA
s. 8
9.10 - 9.55 MUZYKA
s. 26
W-F JĘZ. POLSKI
s. 17
Z. TECH.
s. 8g
W-F 
10.05 - 10.50 J. ANG/Z. KOMP.
s. 6g/32
J. POLSKI
s. 27
MATEMATYKA
s. 23g
MATEMATYKA
s. 23g
MATEMATYKA 
s. 23g
11.00 - 11.45 Z. KOMP/J. ANG
s. 32/6g
J. POLSKI
s. 27
PLASTYKA
s. 8g
PRZYRODA
s. 8
HISTORIA
s. 14
12.00 - 12.45 W-F MATEMATYKA
s. 23g
HISTORIA
s. 14
W-F JĘZ. POLSKI
s. 27
13.00 - 13.45 MATEMATYKA
s. 23g
RELIGIA/RELIGIA M
s. 29/30
PRZYRODA
s. 8
JĘZ. POLSKI
s. 27
GODZ. WYCH.
s. 29
13.50 - 14.35 WDŻR  RELIGIA M s. 30      

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY VIb

DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 GODZ. WYCH.
s. 26
PRZYRODA
s. 8
JĘZ. POLSKI
s. 26
MATEMATYKA
s. 15g
MATEMATYKA
s. 25g
9.10 - 9.55 W-F
s. 15
MATEMATYKA
s. 25g
HISTORIA
s. 14
MUZYKA
s. 26
JĘZ. POLSKI
s. 27
10.05 - 10.50 PLASTYKA
s. 8g
JĘZ. ANG/Z. KOMP.
s. 6g/32
PRZYRODA
s. 8
JĘZ, POLSKI
s. 19g
JĘZ. POLSKI
s. 27
11.00 - 11.45 RELIGIA
s. 29
Z. KOMP/J. ANG.
s. 32/6g
MATEMATYKA
s. 25
W-F W-F
12.00 - 12.45 MATEMATYKA
s. 25g
JĘZ. POLSKI
s. 27
W-F JĘZ. ANGIELSKI
s. 29
HISTORIA
s. 14
13.00 - 13.45 JĘZ. POLSKI
s. 27
ZAJ. TECH.
s. 8g
JĘZ. ANGIELS.
s. 29
PRZYRODA
s. 8
RELIGIA
s. 14
13.50 - 14.35     WDŻR   -

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY VIc

DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 PRZYRODA
s. 15g
RELIGIA
s. 9
GODZ. WYCH.
s. 17
MATEMATYKA
s. 9
MATEMATYKA
s. 9
9.10 - 9.55 HISTORIA
s. 14
PLASTYKA
s. 8g
PRZYRODA
s. 15g
W-F HISTORIA
s. 14
10.05 - 10.50 JĘZ. ANGIELSKI
s. 17
JĘZ. POLSKI
s. 19g
MATEMATYKA 
s. 9
JĘZ. POLSKI 
s. 17
PRZYRODA
s. 15g
11.00 - 11.45 MATEMATYKA
s. 9
MATEMATYKA
s. 9
W-F JĘZ. POLSKI 
s. 17
JĘZ. POLSKI
s. 17
12.00 - 12.45 JĘZ. POLSKI
s. 17
JĘZ. ANG/Z. KOMP.
s. 31/32
JĘZ. POLSKI
s. 17
Z. TECH.
s. 8g
JĘZ. ANGIELSKI
s. 26
13.00 - 13.45 W-F Z. KOMP/J. ANG
s. 32/31
MUZYKA
s. 26
RELIGIA
s. 23g
W-F
13.50 - 14.35 KOŁO PRZYROD. KOŁO JĘZ. POLSKIEGO   WDŻR s. 27 -
 

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY VIIa

DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 J. ANG/INFORM.
s. 6g/32
JĘZ. POLSKI
s. 23g
FIZYKA
s. 7
BIOLOGIA
s. 8
RELIGIA
s. 21g
9.10 - 9.55 INFORM./J. ANG.
s. 32/6g
JĘZ. NIEMIECKI
s. 23g
JĘZ. NIEMIECKI
s. 19g
JĘZ. ANGIELSKI
S. 29
MATEMATYKA
s. 9
10.05 - 10.50 MATEMATYKA
s. 9
W-F RELIGIA
s. 27
W-F GODZ. WYCH.
s. 26
11.00 - 11.45 HISTORIA
s. 14
JĘZ. ANGIELSKI
s. 14
CHEMIA
S. 7
JĘZ. POLSKI 
s. 27
FIZYKA
s. 7
12.00 - 12.45 GEOGRAFIA
s. 5g
BIOLOGIA
s. 8
JĘZ. POLSKI
s. 8
JĘZ. POLSKI
s. 27
W-F
13.00 - 13.45 CHEMIA
S. 7g
MATEMATYKA
s. 9
HISTORIA
s. 14
MATEMATYKA
s. 9
JĘZ. POLSKI
S. 27
13.50 - 14.35 PLASTYKA
S. 8g
DORADZTWO ZAW. W-F MUZYKA
S. 26
GEOGRAFIA
S. 8

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY VIIb

DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 HISTORIA
s. 14
JĘZ. NIEMIECKI
s. 19g
HISTORIA
s. 14
GODZ. WYCH
s. 27
JĘZ. POLSKI
s. 27
9.10 - 9.55 MATEMATYKA
s. 25g
RELIGIA
s. 29
MUZYKA
s. 26
MATEMATYKA
S. 25g
RELIGIA
s. 23g
10.05 - 10.50 W-F MATEMATYKA
s. 25g
FIZYKA
s. 7
BIOLOGIA
s. 8
FIZYKA
s. 7
11.00 - 11.45 JĘZ. POLSKI
s. 27
BIOLOGIA
s. 8
JĘZ. ANGIELSKI
S. 29
JĘZ. POLSKI 
s. 12g
JĘZ. NIEMIECKI
s. 26
12.00 - 12.45 JĘZ. POLSKI
s. 27
CHEMIA
s. 7
MATEMATYKA
s. 25g
INFORM/J. ANG
S. 32/6g
CHEMIA
s. 7
13.00 - 13.45 JĘZ. ANGIELSKI
S. 17
JĘZ. POLSKI
s. 27
W-F J. ANG/INFORM
s. 6g/32
GEOGRAFIA
S. 8g
13.50 - 14.35 GEOGRAFIA
S. 5g
WDZR. PLASTYKA 
s. 8g
W-F W-F

 

PLAN ZAJĘĆ KLASY VIIc

DZWONKI PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.15 - 9.00 JĘZ. POLSKI
s. 17
JĘZ. POLSKI
s. 17
JĘZ. NIEMIECKI.
s. 23g
W-F GODZ. WYCH.
s. 14
9.10 - 9.55 JĘZ. POLSKI
s. 17
BIOLOGIA
s. 8
FIZYKA
s. 5g
BIOLOGIA
S. 8
FIZYKA
s. 7
10.05 - 10.50 MATEMATYKA
s. 25g
RELIGIA
s. 29
PLASTYKA
s. 8g
J. ANG/INFORM.
s. 6g/32
RELIGIA
s. 21g
11.00 - 11.45 JĘZ. ANGIELSKI
s. 17
JĘZ. NIEMIECKI
s. 19g
JĘZ. POLSKI 
s. 14
INFORM/J. ANG
s. 32/6g
MATEMATYKA
s. 5g
12.00 - 12.45 HISTORIA
s. 14
MATEMATYKA
s. 5g
CHEMIA
s. 7g
HISTORIA
s. 14
GEOGRAFIA
s. 8g
13.00 - 13.45 GEOGRAFIA
S. 5g
W-F JĘZ. ANGIELSKI
s. 25g
JĘZ. POLSKI
s. 12g
CHEMIA
S. 7g
13.50 - 14.35 W-F RELIGIA M/WDŻR MUZYKA 
S. 26
MATEMATYKA 
S. 25g
W-F