Nawigacja

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019 Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 Kalendarz roku szkolnego 2014/2015

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych      

3 września 2018r.

2.

Rocznica walk pod Kałuszynem

12 września 2018r.

3.

Spotkania klasowe z rodzicami uczniów

wg terminarza wychowawcy klasy/ cały wrzesień

4.

Zebranie Rady Rodziców    

18 października 2018r.

5.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych (w ramach dni wolnych ustalonych przez dyrektora szkoły)*

2 listopada 2018r.

6.

Szkolenie Rady Pedagogicznej  

15 listopada 2018r. godz. 14.00

7.

Zebranie rodziców - spotkania klasowe

20 listopada 2018r. godz. 17.00

8.

Przerwa świąteczna

23 grudnia 2018r. -
31 grudnia 2018r.

9.

K1asyfikacja uczniów za I półrocze - rada pedagogiczna  

21 stycznia 2019r. godz. 14.00

10.

Półroczne zebranie rodziców - ogólne z prelekcją, spotkania klasowe

24 stycznia 2019r. godz. 17.00

11.

Ferie zimowe

28 stycznia - 10 lutego 2019r.

12.           

Szkolenie Rady Pedagogicznej 

12 marca 2019r. godz. 14.00

13.

Egzamin ósmoklasisty

15 - 17 kwietnia 2019r.

14.           

Wiosenna przerwa świąteczna   

18 - 23 kwietnia 2019r.

15.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych (w ramach dni wolnych ustalonych przez dyrektora szkoły)*

2 maja 2019r.

16.

Zebranie rodziców - spotkania klasowe

9 maja 2019r. godz. 17.00

17.

Klasyfikacja uczniów za II półrocze - rada pedagogiczna  

13 czerwca 2019r.  godz. 14.00

18.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych      

21 czerwca 2019r.

19.

Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2018/2019 - rada pedagogiczna  

25 czerwca 2019r. godz. 10.00

 

* - Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla chętnych uczniów po wcześniejszej deklaracji rodzica.