Nawigacja

Wyniki ankiety

 

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Kałuszynie

 

Analiza ankiety dotyczącej pobytu dzieci w szkolnej zerówce w pierwszym semestrze roku szkolnego 2016/2017.

 

Ankieta została przeprowadzona wśród rodziców dzieci uczęszczających do zerówki mieszczącej się w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie. W badaniach ankietą wzięło udział 46 rodziców uczniów klas 0a, 0b, 0c.

Ankieta została przeprowadzona w czasie semestralnego zebrania rodziców. Zawierała 9 pytań, w tym 6 pytań zamkniętych i 3 pytania otwarte. W punkcie 10 ankiety można było wpisać wolne uwagi.

Przed przystąpieniem do wypełniania ankiet badani zostali poinformowani o anonimowości i celach ankiety oraz poproszeni o wiarygodność odpowiedzi. Czas wypełniania ankiety był nieograniczony.

 

Analiza ankiety dla rodziców

 

W odpowiedzi na pytanie pierwsze większość ankietowanych (93%) uznała, że ich dziecko zawsze chętnie chodzi do szkolnej zerówki. 7% uważa, że tylko czasami. Nie pojawiły się odpowiedzi rzadko, nigdy.

 

 

                                                           Wykres 1

Drugie pytanie dotyczyło uczestnictwa dzieci w życiu szkoły. 74% ankietowanych uważa, że ich dzieci zawsze chętnie uczestniczą w życiu szkoły. 22% utrzymuje, że ich dzieci czasami uczestniczą w życiu szkoły, a 4% uważa, że rzadko. Nie pojawiła się odpowiedź nigdy.

                                                      

     Wykres 2

 

W odpowiedzi na trzecie pytanie wszyscy ankietowani uznali, że ich dziecko zostało dobrze przyjęte w szkole przez wychowawcę, nauczycieli, dyrekcję oraz pozostałych pracowników szkoły. Również 100% ankietowanych stwierdziło, że wychowawca, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły chętnie pomagają uczniom w rozwiązywaniu ich problemów.

     

                                               Wykres 3                                                                   Wykres 4

 

W odpowiedzi na kolejne pytanie, 96% ankietowanych twierdziło, że w godzinach przebywania dziecka w zerówce czuli spokój spowodowany pozostawieniem dziecka pod fachową opieką, a 4 % uznało, że nie czuło spokoju.

 

                                               Wykres 5

 

 

 

Następne pytanie badało skalę niepokoju rodziców spowodowanego pozostawieniem dziecka w szkolnej zerówce na przestrzeni semestru szkolnego. Ankietowani mieli za zadanie w pierwszej części pytania ocenić skalę swego niepokoju na dzień 1.09.2016r., gdzie 1 oznaczało, że nie czuli niepokoju, a 5 oznaczało, że byli bardzo zaniepokojeni.

                                               Wykres 6

39% ankietowanych nie było zaniepokojona posyłaniem dziecka do szkolnej zerówki, natomiast 9% było bardzo zaniepokojona.

W kolejnej części pytania ankietowani mieli za zadanie ocenić skalę swojego niepokoju po upływie pierwszego semestru.

                                

                           Wykres 7

78% ankietowanych po upływie pierwszego półrocza roku szkolnego nie czuje niepokoju spowodowanego pozostawieniem dziecka w szkolnej zerówce. Natomiast 4% nadal jest zaniepokojonych.

 

 

W odpowiedzi na kolejne pytanie większość ankietowanych (98%) jest zadowolona z funkcjonowania zerówki szkolnej. Swoją odpowiedź uzasadniają, tym iż dzieci są radosne, uśmiechnięte, chętnie chodzą do szkoły. Ponadto uczniowie są dopilnowani, stają się bardziej samodzielni. Przebywają pod fachową opieką. Zerówka jest dobrze zorganizowana, daje możliwość rozwoju dziecka, doskonalenia jego umiejętności. Atmosfera w szkole jest fantastyczna. Dzieci czują się w szkole bezpiecznie i dobrze. Angażują się w życie szkolne, poznają funkcjonowanie lekcji i przerw, nawiązują znajomości ze starszymi koleżankami i kolegami.  Rodzice dostrzegają poprawę w rozwoju i nauce dziecka. Uczniowie znają dużo piosenek, zabaw. Zajęcia są ciekawe. Uczniowie poznają cyferki i literki. Rodzice informowani są o postępach w rozwoju i nauce swojego dziecka. Uczniowie ufają wychowawcy i chętnie uczestniczą w zajęciach. Oswoili się z budynkiem szkoły. Przygotowują się do dalszej nauki szkolnej.

2% ankietowanych nie jest zadowolona z funkcjonowania zerówki szkolnej. Uzasadnia swoją odpowiedź, tym iż w salach jest za mało zabawek oraz że brakuje śniadań i podwieczorków.

 

 

 

 

 

Kolejne pytanie dotyczyło funkcjonowania „świetlicy zerówkowej” w szkole.

83% ankietowanych zadowolonych jest z funkcjonowania „świetlicy zerówkowej”.  Uważają, że dzieci mogą pozostać dłużej, aniżeli trwają lekcje, a jest to szczególnie ważne dla rodziców pracujących. Na świetlicy kontynuuje się zajęcia lekcyjne. Nauczyciele chętnie bawią się z dziećmi, organizując czas spędzony wspólnie. Dziecko jest zawsze pod dobrą opieką i wraca zadowolone. Uczniowie mają czas na zabawę z kolegami. Dziecko jest bezpieczne i dopilnowane. Panie są miłe, prowadzą ciekawe zajęcia, często integrujące dzieci.

13% ankietowanych nie jest zadowolona z funkcjonowania „świetlicy zerówkowej”, uzasadniając to małą salą oraz za dużą liczbą dzieci uczęszczających na świetlicę. Uważają, że dzieci są niedopilnowane. Nauczyciele nie znają dzieci, a uczniowie muszą bawić się i ćwiczyć mimo tego, że nie chcą. Panie krzyczą na dzieci.

4% ankietowanych nie miało zdania ponieważ nie posyła dzieci na świetlicę zerówkową.

 

 

 

 

W odpowiedzi na pytanie: „Czy Państwa zdaniem po upływie pierwszego półrocza „Zerówka” lepiej funkcjonuje w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa czy lepiej funkcjonowałaby w Przedszkolu Publicznym w Kałuszynie?” 46% ankietowanych stwierdziło, że „Zerówka” lepiej funkcjonuje w SP. Swoje zdanie uzasadnia tym, iż dzieci w szkole stają się bardziej poważne, otworzyły się na nowe znajomości. Możliwy jest większy rozwój społeczny uczniów. W szkole dzieci zdobywają większą wiedzę oraz są bardziej skupione na zajęciach. Stają się bardziej samodzielne i dojrzałe. Zerówka w szkole umożliwia łatwiejszy start w późniejsze życie szkolne. Uczniowie nie przebywają w skupiskach chorobowych. 11% ankietowanych stwierdziło, że zerówka funkcjonuje równie dobrze w przedszkolu jak i w szkole.

9% nie ma porównania oraz nie wyraża zdania na ten temat.

4% uważa, że „Zerówka” lepiej funkcjonowałaby w Przedszkolu ze względu na wyżywienie oraz organizację i zapewnienie zajęć dydaktyczno- opiekuńczych. Przedszkole jest spokojniejszym miejscem.

30% ankietowanych nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.

                                                             

      Wykres 10

 

W ostatniej części ankiety, wypełniający mogli wpisać wolne uwagi dotyczące „Zerówek”. 85% ankietowanych nie miało żadnych wolnych uwag do przekazania. Natomiast 15% ma pewne uwagi, które są następujące:

- Zerówka mogłaby funkcjonować 8 godzin, ewentualnie do godz. 15.00.

- Można byłoby zapewnić wszystkie posiłki dzieciom.

- Występuje duże zapotrzebowanie na gimnastykę korekcyjną.

- Pani woźna mogłaby sprzątać korytarz po godzinie 15.00.

- Możliwość korzystania przez dzieci z sali gimnastycznej.

- Prośba o zwiększenie zainteresowania dziećmi podczas zajęć na świetlicy, gdyż dziecko nie czuje się tam bezpiecznie.

 

 

 

 

 

Wnioski końcowe

Większość ankietowanych jest zadowolona z funkcjonowania szkolnej zerówki, a także „świetlicy zerówkowej”. Uważają oni, że ich dzieci chętnie chodzą do szkoły oraz uczestniczą w jej życiu. Wszyscy ankietowani uznali, że dzieci dobrze zostały przyjęte w szkole przez wychowawcę, nauczycieli, dyrekcję oraz pozostałych pracowników. Co ważniejsze uczniowie klas 0 zawsze mogą liczyć na pomoc przy rozwiązywaniu swoich problemów. Po upływie pierwszego semestru widocznie zmniejszył się niepokój wśród rodziców związany z pozostawieniem dziecka w szkole. Większość ankietowanych czuje spokój pozostawiając dzieci pod fachową opieką.