Nawigacja

Szkoła w liczbach

W bieżącym roku (2018/2019) w naszej szkole uczy się 545 uczniów - 27 oddziałów w klasopracowniach i hali sportowej. Do dyspozycji uczniów jest także biblioteka, gabinet pedagoga, gabinet logopedy, gabinet medycyny szkolnej oraz stołówka. Wszyscy uczniowie uczęszczają do szkoły na jedną zmianę (od 8.15 do 15.35).

UCZNIOWIE

KLASA WYCHOWAWCA LICZBA UCZNIÓW DZIEWCZĘTA CHŁOPCY
IA Elżbieta Kalisz 18 6 12
IB Katarzyna Pawlikowska 15 9 6
IC Sławomira Wójcik 18 10 8
IIA Lidia Wierzbicka 21 9 12
IIB Dorota Kobeszko 19 9 10
IIC Ewa Przybysz 17 6 11
III Agnieszka Broniarek 23 14 9
IVA Jacek Chodubski 22 9 13
IVB Barbara Chrościcka 20 8 12
IVC Wiesława Szymańska 23 9 14
IVD Magdalena Kosmalska 19 11 8
VA Marzena Mroczek 22 9 13
VB Mariusz Prekurat 22 13 9
VC Katarzyna Kwiatek 22 10 12
VD Jerzy Roguski 17 8 9
VIA Krystyna Raczyńska 24 7 17
VIB Barbara Pachnik 23 11 12
VIC Izabela Borucińska 24 14 10
VIIA Anna Wolska 18 9 9
VIIB Wanda Stryczyńska 18 10 8
VIIC Ewelina Dudzińska 17 6 11
VIIIA Joanna Bielińska 18 11 7
VIIIB Beata Monika Marciniak 18 10 8
VIIIC Katarzyna Mroczek 17 6 11
RAZEM   475    
klasy "0"   70    
RAZEM   545    


56 osób jest spoza obwodu naszej szkoły a 8 uczniów jest mieszkańcami Domu Dziecka w Wąsach Falbogach. 244 dziewcząt i chłopców dojeżdża do szkoły autobusami szkolnymi. 
56 uczniów przedstawiło opinię po badaniach w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, 9 uczniów posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 65 osób uczęszcza na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, a 60 uczniów jest objętych opieką logopedyczną.
Najwyższym uczniem w szkole jest Przemysław Tenderenda z kl. VIIIc (184 cm wzrostu), a najwyższą uczennicą Natalia Krzyżanowska z kl. VIIIc (173 cm).
Najniższa uczennica to Sandra Grubek z kl. 0a (108 cm wzrostu), a najniższy uczeń to Dominik Abramowski z kl. 0b (110 cm wzrostu).
Najstarszą uczennicą jest Marika Teluk z kl. VIIIb, zaś najmłodszy uczeń to Dominik Abramowski z kl. 0b.

NAUCZYCIELE
W roku szk. 2018/19 w Szkole Podstawowej w Kałuszynie pracuje 54 nauczycieli (46 kobiet i 8 mężczyzn). W gronie pedagogicznym jest:
38 nauczycieli dyplomowanych;
10 nauczycieli mianowanych;
4 nauczycieli kontraktowych;

2 nauczyciel stażysta.
34 nauczycieli (63%) dojeżdża do pracy w naszej szkole.
Najstarszy nauczyciel ma 72 lat i jest wiecznie młody, zaś najmłodszy - 30 lat. 

PRACOWNICY OBSŁUGI I ADMINISTRACJI
Pracownicy niepedagogiczni to 10 osób (p. sekretarka, p. intendentka, 3 p. woźne, 3 p. kucharki, p. stopka [przeprowadzacz] i p. konserwator). 
Ogółem wszyscy nauczyciele oraz pracownicy obsługi i administracji mają łącznie 2721 lat.

OBIADY
Ze stołówki szkolnej korzysta 338 uczniów ze szkoły podstawowej. [stan na 20 IX 2018r.]

BIBLIOTEKA
Księgozbiór wynosi 16 682 pozycje. Zbiory specjalne np. programy komputerowe, płyty CD, DVD, kasety VHS, plansze liczą 681 sztuk. W pierwszych dniach nauki szkolnej opracowano (wpisano, ostemplowano, zakodowano i wypożyczono) 6830 podręczników i ćwiczeń.


KREDA
Miesięcznie zużywamy ok. 400 sztuk kredy.

DYPLOMY I PUCHARY
Na korytarzach stoi 245 pucharów i wisi 766 dyplomów.

WYPOSAŻENIE SZKOŁY
ŁAWKI - 315
BIURKA - 39
STOLIKI I STOŁY - 59
KRZESŁA - 773
ŁAWECZKI NA KORYTARZACH - 46
PODUSZKI - 70
KOMPUTERY - 62 (w tym 11 laptopów)
TELEWIZORY - 2
ODTWARZACZE CD - 18
DRUKARKI - 15 (w tym 8 laserowych)
SKANER - 4 
KSEROKOPIARKA - 5
PROJEKTORY - 9
TABLICA INTERAKTYWNA - 7
TABLICA SZKOLNA - 31 (w tym 7 tablic białych)
TABLICA - GAZETKA - 78
KWIATY DONICZKOWE - 219
OKNA - 134
DRZWI - 565
SCHODY- 87 stopni

Zliczenia wyposażenia szkoły dokonali członkowie koła informatycznego: Magda, Iga, Bartek, Maja, Weronika, Paulina.
Co jeszcze wymaga policzenia? Czekamy na pomysły.