A-małpa1

Już po raz trzeci w szkole podstawowej w Kałuszynie odbył się Powiatowy Konkurs Jednego Wiersza. Pomysłodawcą i organizatorem tego przedsięwzięcia jest Grażyna Michalska, która pracuje w bibliotece szkoły. Podobnie jak w latach ubiegłych honorowy patronat nad konkursem objął burmistrz Marian Soszyński. W tym roku w konkursie, który odbył się 21 maja, wzięło udział 27 uczniów z 19 szkół podstawowych powiatu mińskiego. Każdy z uczestników musiał przygotować własną interpretację wiersza Aleksandra Fredry ,,Małpa w kąpieli”. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce po wystąpieniu wszystkich uczniów z danej kategorii. Najlepiej, w kategorii klas I-III, zaprezentował się Tymoteusz Piotrowski, uczeń szkoły podstawowej w Jakubowie. Drugie miejsce zajęła Julia Górska ze szkoły podstawowej w Siennicy, natomiast na miejscu trzecim uplasował się Jakub Ratyński ze szkoły podstawowej w Hucie Mińskiej. W kategorii klas IV-VI miejsce pierwsze zajęła Aleksandra Gniado, uczennica szkoły podstawowej w Kałuszynie, miejsce drugie przypadło Marcie Reda ze szkoły podstawowej w Jeruzalu, zaś na miejscu trzecim uplasował się Adrian Broda ze szkoły podstawowej w Siennicy. Wszyscy uczestnicy zmagań recytatorskich otrzymali pamiątkowe dyplomy, a ich opiekunowie serdeczne podziękowania. Zwycięzców konkursu nagrodzono pięknymi pucharami i dyplomami.

– Sądząc po zadowolonych minach uczestników, a zwłaszcza laureatów, konkurs spełnił swoje cele, którymi są popularyzacja twórczości polskich poetów, rozwijanie zdolności recytatorskich oraz pogłębienie zainteresowania młodzieży poezją. To przedsięwzięcie jest również świetną integracją dla środowisk szkolnych. Jak się okazuje, co niezwykle nas cieszy, konkurs z roku na rok staje się coraz bardziej popularny i zwiększa się liczba uczestników. Optymistyczny jest również fakt, że wzrasta zainteresowanie poezją polską wśród młodych ludzi, dzięki temu możemy przekonać się, jak wielu uczniów jest wybitnie uzdolnionych – podkreśla Izabela Borucińska, opiekun gazetki szkolnej „Tornister”. (ib)