Nawigacja

Historia szkoły

Historia oświaty na terenie Kałuszyna

 • Na początku XVII wieku w Kałuszynie istniała szkoła parafialna (dla chłopców), której rektorem był Stanisław Szczurowski. Uczęszczało do niej przeszło 30 uczniów.
 • 1865r. ukazem carskim zreorganizowano istniejącą szkołę-powstała szkoła rządowa-elementarna z wykładowym jęz. rosyjskim.
 •  Prawdopodobnie w 1906r. na terenie Kałuszyna  założono progimnazjum, które zostało zlikwidowane w sierpniu 1919r. Funkcję dyrektora szkoły pełnił Stanisław Majewski-Lubicz.
 • 1917r. obok kościoła katolickiego zakończono budowę siedmioklasowej polskiej szkoły podstawowej.
 • 1919r. na terenie Kałuszyna zaczęły funkcjonować dwie szkoły (dla dzieci polskich i żydowskich).
 • Po II wojnie światowej, ze względu na dużą liczbę dzieci, zajęcia lekcyjne odbywały się w trzech budynkach  na terenie miasta: w tzw. murowance (przy kościele), w oberży (przy ul. Warszawskiej) i w dawnej siedzibie policji (ul. Warszawska).
 • Nauka w budynku przy pl. Kilińskiego (przy kościele) trwała do 1960r.

Historia szkoły 

 • 26 VI 1926r. zostaje podjęta uchwała o budowie nowego budynku szkolnego na terenie Kałuszyna;
 • 24 III 1959r. położono pierwszą cegłę pod przyszły budynek szkoły;
 • 11 IV 1959r. wmurowano kamień węgielny 13-to izbowej szkoły podstawowej;
 • 28 II 1961r. nastąpiło uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej w Kałuszynie;

 • 20 VI 1969r. - Uroczystość nadania szkole imienia Bolesława Prusa i wręczenia sztandaru;
 • 1 IX 1974r. - Przekształcenie szkoły w Zbiorczą Szkołę Gminną. W jej skład wchodzą: SP w Kałuszynie, SP w Groszkach, filia w Falbogach, w Chrościcach, w Budach Przytockich i w Garczynie.
 • 1 IX 1983r. - Szkoła staje się ponownie odrębną jednostką i powraca do nazwy: Szkoła Podstawowa w Kałuszynie.
 • 1989-92 - Rozbudowa szkoły;
 • 1 IX 1992 - Uroczyste otwarcie łącznika (6 nowych sal lekcyjnych i biblioteka) oraz hali sportowej.
 • VII 2000r. - Postawienie ścian dzielących budynek szkoły na dwie odrębne jednostki: Szkołę Podstawową i Gimnazjum
 • 1 IX 2000r. - Szkoła Podstawowa w Kałuszynie posiada swoje filie w Budach Przytockich, Chrościcach i Wąsach-Falbogach.
 • VI 2004r. - Zamknięcie filii w Budach Przytockich i Wąsach - Falbogach.
 • 16 IV 2008r. - Początek rozbudowy szkoły.
 • 1 IX 2009r. - Uroczyste otwarcie nowego skrzydła szkoły.

 

Poniżej kilka skanów z kart pierwszej kroniki szkolnej z lat1957 - 1977