Nawigacja

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

III edycja naszego konkursu już za nami.

 

A oto tegoroczni laureaci:

kategoria kl. IV-VI

I miejsce Oliwia Smolińska SP Kałuszyn
II miejsce Adam Świętochowski SP Janów
III miejsce Karolina Wielechowska SP Dobrekategoria kl. VII-VIII

I miejsce Paulina Zduńczyk SP Kałuszyn
II miejsce Kinga Laskowska SP Dobre
III miejsce Amelia Delegacz SP6 Mińsk Maz.Serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok.


Wszystkie zdjęcia dostępne w fotogalerii.
Regulamin konkursu

 

 

 

 

     Regulamin III Międzyszkolnego Konkursu

                  Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się międzyszkolny konkurs przeprowadzony w Szkole Podstawowej w Kałuszynie.
Organizatorem międzyszkolnego konkursu jest SP im. B. Prusa w Kałuszynie (zwany dalej organizatorem). Konkurs powstał z inicjatywy nauczycieli języka angielskiego : Magdaleny Kłoszewskiej, Anny Wolskiej, Eweliny Dudzińskiej.

 

II. CELE KONKURSU

1. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania językiem angielskim.
2. Stworzenie płaszczyzny zdrowej rywalizacji.
3. Zachęcanie młodzieży do samodzielnego zdobywania wiedzy o krajach anglojęzycznych: Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Australii
i Nowej Zelandii– ich historii, kulturze, geografii, zwyczajach, świętach.
4. Umożliwienie uczniom sprawdzenia własnej wiedzy zdobytej na lekcjach języka angielskiego, zajęciach pozalekcyjnych i innych przedmiotach oraz stworzenie szansy wygrania.

 

III. ZAKRES MATERIAŁU

1. Konkurs sprawdzi wiedzę uczniów w zakresie szeroko pojętej kultury i obyczajów krajów anglojęzycznych (Wielka Brytania, USA, Kanada, Australia) zawartych
w podstawie programowej języka angielskiego, przekazywanych na zajęciach pozalekcyjnych, w TV, itp. Pytania będą również dotyczyły podstawowej

znajomości geografii, historii i życia codziennego: stolice, popularne miasta, zabytki, dawni i obecni przywódcy, sławne osoby i postaci fikcyjne, święta …

 

IV. ZGŁOSZENIA I PRZEBIEG KONKURSU

1.Uczestnikami konkursu są uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej w dwóch kategoriach kl. IV-VI

i VII-VIII.
2. Każda szkoła może zgłosić nie więcej niż 2 kandydatów, po jednym w każdej kategorii.
3. Zgłoszenia należy kierować na adres email mkloszewska@wp.pl  do 18.11.2019r. Przy zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz pełną nazwę szkoły.
4. Konkurs odbędzie się dnia 21.11.2018r (czwartek) o godzinie 11.00 w Szkole Podstawowej w Kałuszynie ul. Pocztowa 4.
5. Konkurs składa się z jednego etapu w formie pisemnej  w języku angielskim.
Test składa się z różnego rodzaju zadań: test wybor
u, odpowiedzi na pytania, uzupełnianie zdań, łączenie itp.
6. Prace uczniów sprawdzą i ocenią organizatorzy konkursu oraz nauczyciele – opiekunowie.

 

V. WYNIKI

1. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu konkursu.
2. Laureaci – zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii otrzymają dyplomy oraz nagrody, przewidziane są również dyplomy dla pozostałych uczestników.

 

VII. DLA NAUCZYCIELI

Wszyscy nauczyciele otrzymają dyplomy-podziękowania za przygotowanie uczniów do udziału w konkursie. Udział w konkursie będzie również wspaniałą okazją dla spotkania się w szerszym gronie anglistów, wymianę doświadczeń oraz nawiązanie współpracy międzyszkolnej.

 

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny bądź milowy: Magdalena Kłoszewska: 691824869, mkloszewska@wp.pl

 

 

 

 

 

II Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych już za nami.

W tym roku gościli u nas uczestnicy ze szkół w Janowie, Dobrem, Dębęm Wielkim, Rudzienku, Olszycu Szlacheckim oraz z Mińska Mazowieckiego.

A oto laureaci:

kategoria klasa IV

I miejsce Jan Jarzyna ze Szkoły w Janowie

II miejsce Amelia Rutkowska ze Szkoły w Kałuszynie

III miejsce Maciej Kozioł ze Szkoły w Dębem Wielkim

kategoria klasy V-VI

I miejsce Paulina Zduńczyk ze Szkoły w Kałuszynie

II miejsce Kacper Kobeszko ze Szkoły nr 4 w Mińsku Mazowieckim

III miejsce Kinga Laskowska ze Szkoły w Dobrem

kategoria klasy VII-VIII

I miejsce Wojciech Nowak ze Szkoły w Dębem Wielkim

II miejsce Magda Abramowska ze Szkoły w Kałuszynie

III miejsce Jakub Kozłowski ze Szkoły w Dobrem

 

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok.

 

 

 

 

     Regulamin II Międzyszkolnego Konkursu

                  Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się międzyszkolny konkurs przeprowadzony w Szkole Podstawowej w Kałuszynie.
Organizatorem międzyszkolnego konkursu jest SP im. B. Prusa w Kałuszynie (zwany dalej organizatorem). Konkurs powstał z inicjatywy nauczycieli języka angielskiego : Magdaleny Kłoszewskiej, Anny Wolskiej, Eweliny Dudzińskiej.

 

II. CELE KONKURSU

1. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania językiem angielskim.
2. Stworzenie płaszczyzny zdrowej rywalizacji.
3. Zachęcanie młodzieży do samodzielnego zdobywania wiedzy o krajach anglojęzycznych: Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Australii
i Nowej Zelandii– ich historii, kulturze, geografii, zwyczajach, świętach.
4. Umożliwienie uczniom sprawdzenia własnej wiedzy zdobytej na lekcjach języka angielskiego, zajęciach pozalekcyjnych i innych przedmiotach oraz stworzenie szansy wygrania.

 

III. ZAKRES MATERIAŁU

1. Konkurs sprawdzi wiedzę uczniów w zakresie szeroko pojętej kultury i obyczajów krajów anglojęzycznych (Wielka Brytania, USA, Kanada, Australia) zawartych
w podstawie programowej języka angielskiego, przekazywanych na zajęciach pozalekcyjnych, w TV, itp. Pytania będą również dotyczyły podstawowej

znajomości geografii, historii i życia codziennego: stolice, popularne miasta, zabytki, dawni i obecni przywódcy, sławne osoby i postaci fikcyjne, święta …

 

IV. ZGŁOSZENIA I PRZEBIEG KONKURSU

1.Uczestnikami konkursu są uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej w trzech kategoriach kl. IV, V-VI i VII-VIII.
2. Każda szkoła może zgłosić nie więcej niż 3 kandydatów, po jednym w każdej kategorii.
3. Zgłoszenia należy kierować na adres email mkloszewska@wp.pl  do 31.10.2018r. Przy zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz pełną nazwę szkoły.
4. Konkurs odbędzie się dnia 06.11.2018r (wtorek) o godzinie 11.00 w Szkole Podstawowej w Kałuszynie ul. Pocztowa 4.
5. Konkurs składa się z jednego etapu w formie pisemnej  w języku angielskim.
Test składa się z różnego rodzaju zadań: test wybor
u, odpowiedzi na pytania, uzupełnianie zdań, łączenie itp.
6. Prace uczniów sprawdzą i ocenią organizatorzy konkursu oraz nauczyciele – opiekunowie.

 

V. WYNIKI

1. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu konkursu.
2. Laureaci – zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii otrzymają dyplomy oraz nagrody, przewidziane są również dyplomy dla pozostałych uczestników.

 

VII. DLA NAUCZYCIELI

Wszyscy nauczyciele otrzymają dyplomy-podziękowania za przygotowanie uczniów do udziału w konkursie. Udział w konkursie będzie również wspaniałą okazją dla spotkania się w szerszym gronie anglistów, wymianę doświadczeń oraz nawiązanie współpracy międzyszkolnej.

 

Sponsorami konkursu są  Wydawnictwo Macmillan oraz Szkoła Językowa MrOzzy.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny bądź milowy: Magdalena Kłoszewska: 691824869, mkloszewska@wp.pl
 

 

 

 

 

 

WYNIKI I EDYCJI KONKURSU

KATEGORIA KL. IV-V

I miejsce - Paulina Zduńczyk SP im. B. Prusa w Kałuszynie

II miejsce - Piotr Wieczorek SP im. Armii Krajowej w Pustelniku

III miejsce - Paweł Ciąćka SP im. ks. A. Tyszki w Janowie

KATEGORIA KL. VI-VII

I miejsce - Julia Popławska SP im. Armii Krajowej w Pustelniku

II miejsce - Jakub Kozłowski SP im. K. Laszczki w Dobrem

III miejsce - Wiktoria Kaźmierczak SP im. B. Prusa w Kałuszynie

 

W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych w Kałuszynie, Pustelniku, Dobrem,

Janowie, Człekówce, Mistowie oraz Jakubowie.

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok :)

Zdjęcia z konkursu - w "Fotogalerii".