Nawigacja

Ogród dydaktyczny "Odkrywcy przyrody" opiekun: Krystyna Raczyńska vel Wasiluk

Opis projektu

link do strony "Koło Młodych Przyrodników"

Ogród dydaktyczny przy Szkole Podstawowej w Kałuszynie

„Odkrywcy Przyrody” .

Całkowity koszt projektu 55 340zł w tym dofinansowanie z WFOŚIGW 49 806zł. 

a  Gminy Kałuszyn  5534zł.

Koordynatorkami projektu były:  ze strony Szkoły Podstawowej w Kałuszynie  Krystyna Raczyńska vel Wasiluk a z ramienia Urzędu Miejskiego Anna Komuda.

Celem zadania jest poprawa jakości nauki z przedmiotów przyrodniczych, zwiększenie ilości czasu spędzanego na świeżym powietrzu przez dzieci oraz rozbudzenie w dzieciach miłości do przyrody. Ogród jest  zlokalizowany za budynkiem szkoły, podwyższa to wartość estetyczną i edukacyjną terenu. Będą   prowadzone w nim zajęcia z przedmiotów przyrodniczych, edukacji wczesnoszkolnej, plastyki dzięki czemu będzie  lepsze przyswajanie wiadomości i umiejętności przyrodnicze. Głównym  założeniem jest wykorzystanie istniejącej naturalnej przestrzeni wokół szkoły do celów dydaktycznych przy jednoczesnym zagospodarowaniu terenu w sposób estetyczny i zgodny z zasadami ekologii. Ogród składa się z różnych części utworzonych z kolekcji roślinnych uzupełnionych elementami edukacyjnymi, takimi jak np. tablice edukacyjne interaktywne gry czy domki dla owadów. Gatunki, które wybrano do utworzenia ogrodu to gatunki krajowe drzew i krzewów oraz bylin w różnorodnych odmianach. Kluczem do doboru gatunków jest ich przydatność dla mieszkających tam zwierząt. Ogród ma być przyjazny dla zwierząt, sprzyjać zasiedlaniu się na jego terenie różnych gatunków ptaków, ssaków i owadów. Sedno edukacyjne tego miejsca to wytworzenie i pobudzenie u dzieci chęci poznawczej przyrody. Stworzenie miejsc, w których dzieci poprzez zabawę, obserwację, własne doświadczanie przyrody będą się rozwijały i miały możliwość spędzania większej ilości czasu na świeżym powietrzu. Wybrane gatunki roślin będą stanowić pokarm oraz schronienie dla różnych gatunków zwierząt. Wzdłuż granic zaprojektowano opaskę - rabatę z drzew, krzewów i bylin. Rośliny izolują ogród od sąsiedztwa oraz dzięki piętrowej, gęstej strukturze tworzą doskonałe schronienie dla zwierząt. Większość dobranych tu krzewów wytwarza owoce, które mogą być nie tylko przysmakiem dla dzieci, ale również i zwierząt. Kwiaty krzewów oraz bylin wabią motyle, pszczoły samotnice itp. Edukacja i zabawa to doskonały pomysł na co dzień, na weekend i wakacje. Stworzenie ciekawego ogrodu zachęci zarówno dzieci jak i rodziców do wspólnego odkrywania świata przyrody.

     Wykorzystanie ogrodu jako miejsca edukacji dzieci:

 • obserwowanie ptaków i owadów ( dziecko będzie wiedziało więcej o ptakach, będzie

         umiało je odróżniać, zainteresuje się ich życiem)

 • nauka trudnych zagadnień przyrodniczych poprzez zabawę;

 • zdobywanie wiedzy teoretycznej oraz wykształcanie dobrych nawyków;

 • nabywanie opiekuńczej postawy wobec istot żywych;

 • poznawanie wybranych gatunków zwierząt i roślin;

 • dostarczanie wrażeń estetycznych;

 • wykorzystywanie materiału przyrodniczego do działań plastycznych (liści, pędów, owoców, kwiatów);

 • pozyskiwanie nasion i owoców do zimowego dokarmiania ptaków;

 • przełamywanie niechęci i strachu przed owadami,  gąsienicami itp.;

 • zachęcanie do kreatywnego spędzania czasu i kontaktu z przyrodą;

 • wspólne prowadzenie różnorodnych prac porządkowych i pielęgnacyjnych uczących współdziałania w grupie.

     Oddziaływanie na środowisko lokalne

 • edukacja rodziców poprzez dzieci, które dzielą się wrażeniami, zdobytą wiedzą i umiejętnościami;

 • przybliżenie  zwyczajów, sposobów odżywiania się  zwierząt żyjących w pobliskich lasach, na łąkach i polach.

 • spędzanie przez dzieci czasu wolnego z rodzicami i odkrywanie piękna przyrody;

 • stworzenie enklawy dla pożytecznych owadów i ptaków;

 • przybliżenie i przypomnienie gatunków zapomnianych (nietypowych owocowych): dzika róża, czarnego bzu;

 • zapewnienie bioróżnorodności w najbliższym środowisku.

      Zakres prac obejmował:

Zakup i sadzenie drzew – 10 sztuk

Zakup i sadzenie krzewów – 350  sztuk

Zakup i montaż pomocy edukacyjnych – 46 sztuk

 Tutaj możesz obejrzeć opis tablic-> tablice-opis.doc

PRACE MODERNIZACYJNE W OGRODZIE

Roślinki zasadzone w naszym ogrodzie sę jeszcze małe. W celu zabezpieczenia ich przed zniszczeniem zostało wykonane ogrodzenie. Jest to jednoczesnie bardzo ładny element dekoracyjny.

BUDKI DLA PTAKÓW

Pewnie mało kto zauważył, że na drzewach zawieszone są budki lęgowe dla ptaków. Przykrywały je liście drzew. Teraz kiedy liście opadają, budki stały się widoczne. 

Dokarmianie ptaków

Szukamy wielkanocnych jajek.

Nasz ogród pełni nie tylko  funkcje dydaktyczne, ale również rekreacyjne i służące do zabawy. uczniowie klasy Va szukali ukrytych w ogrodzie czekoladowych wielkanocnych jajek.

 

WIOSENNE LEKCJE W OGRODZIE.

Nadeszła wiosna, zrobiło sie cieplutko. W naszym ogrodzie podczas przerw dzieci chętnie korzystają z pomocy dydaktycznych, które się tu znajdują. 

Lekcje prowadzone w ogrodzie są ciekawe a uczniowie chętnie w nich biora aktywny udział.