Nawigacja

Rok szkolny 2019/2020 Rok szkolny 2018/2019 Rok szkolny 2017/2018

Konkurs Multimedialny

PODSUMOWANIE III KONKURSU MULTIMEDIALNEGO "REKLAMA NASZEJ SZKOŁY"

 

WYNIKI III POWIATOWEGO KONKURSU MULTIMEDIALNEGO "REKLAMA NASZEJ SZKOŁY"

 

I MIEJSCE - KALINA SOŁTYSIAK SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOLESŁAWA PRUSA W KAŁUSZYNIE (opiekun: p. Beata i Jacek Sołtysiakowie)

 

II MIEJSCE - ALEKSANDRA PACUŁA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 124 IM. STANISŁAWA JACHOWICZA W WARSZAWIE (opiekun: p. Wanda Krakowska)

 

III MIEJSCE - WIKTORIA ZEMAN ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNO-REWALIDACYJNYCH W GRUDZIĄDZU (opiekun: p. Ewa Pyżewicz i p. Aneta Nowak)

 

WYRÓŻNIENIA (w kolejności alfabetycznej):

 • AMELIA BIELIŃSKA I ALEKSANDRA GRABAREK SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOLESŁAWA PRUSA W KAŁUSZYNIE
  (opiekun: p. Izabela Borucińska)

 

 • MAŁGORZATA LEŚNIEWSKA I EMILIA SZYMAŃSKA - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 303 IM. FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE (opiekun: p. Ewa Dmowska)

 

 • SEBASTIAN MARIAŃSKI I MACIEJ ZEMAN - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 285 IM. JANA MARCINA SZANCERA W WARSZAWIE (opiekun:p. Robert Jankowski)

 

 • MICHAŁ WALEWSKI I KAROL LEWICKI   - SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOLESŁAWA PRUSA W KAŁUSZYNIE (opiekun: p. Katarzyna Kwiatek)

 

 • IGOR WICHOWSKI - NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. NOBLISTÓW POLSKICH W OTWOCKU (opiekun: p. Maria Brodzik).

 

Tekst podsumowania konkursu z YouTube:

Witamy serdecznie na podsumowaniu III Konkursu Multimedialnego "Reklama Mojej Szkoły".

Nasz konkurs raczkował od poziomu powiatowego, przez wojewódzki, a w tym roku zaprosiliśmy do rywalizacji także szkoły spoza województwa mazowieckiego. Łącznie na konkurs wpłynęło 158 prac - prac bardzo różnych - przemyślanych, ciekawych, dopracowanych, ale także prac o mniejszym nakładzie sił i czasu. 

Jak wszystkim, również nam pandemia pokrzyżowała szyki. Konkurs miał się zakończyć 1 kwietnia 2020r. Ale dając szansę uczniom, którzy byli w trakcie tworzenia prac konkursowych, przesunęliśmy termin odsyłania prac do końca października. Oczywiście - ślady pandemii pojawiły się w wielu przesłanych reklamach, ale nie się co dziwić - maseczki i płyn do dezynfekcji to znak naszych czasów.

Nie przedłużając - dziękujemy wszystkim uczniom za wspólną zabawę  i za udział w konkursie organizowanym przez naszą szkołę. Dziękujemy także nauczycielom i rodzicom, którzy pomagali swoim pociechom. Wiem, że od pomysłu do realizacji wiedzie długa droga i bez motywowania, pilotowania i przypominania wiele reklam nie ujrzałoby światła dziennego i nie moglibyśmy ich podziwiać.

Na koniec najważniejsze - wyniki. Jurorzy nie mieli łatwego zadania. Do tej odpowiedzialnej pracy zaprosiliśmy nauczycieli z naszej szkoły oraz ludzi kultury i mediów z lokalnego środowiska. Po wielu godzinach spędzonych przed monitorem jury wyłoniło laureatów.

I miejsce zdobyła Kalina Sołtysiak uczennica kl. 5 Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie (opiekun: p. Beata Sołtysiak)

II miejsce pod opieką p. Wandy Krakowskiej zajęła Aleksandra Pacuła ze Szkoły Podstawowej nr 124 im. Stanisława Jachowicza w Warszawie

III miejsce przypadło Wiktorii Zender z Zespołu Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych w Grudziądzu. Nauczycielami prowadzącymi były panie Ewa Pyżewicz i Aneta Nowak.

Ciężko było docenić tylko 3 prace, dlatego jury przyznało dodatkowo aż 5 wyróżnień. Kolejność w porządku alfabetycznym wg nazwisk uczniów:

 • Bielińska Amelia i Grabarek Aleksandra - Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Kałuszynie (opiekun: Izabela Borucińska)
 • Leśniewska Małgorzata i Szymańska Emilia - Szkoła Podstawowa nr 303 im. Fryderyka Chopina w Warszawie (opiekun: p. Ewa Dmowska)
 • Mariański Sebastian i Zeman Maciej - Szkoła Podstawowa nr 285 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie (opiekun: p. Robert Jankowski)
 • Walewski Michał i Lewicki Karol  - Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Kałuszynie (opiekun: p. Katarzyna Kwiatek)
 • Wichowski Igor - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Otwocku (opiekun: p. Maria Brodzik).

Co nas urzekło w nagrodzonych i wyróżnionych pracach?

Właśnie to, że były inne, oryginalne, pomysłowe, że wyróżniały się na tle przysłanych prac. Czasami jakość zdjęcia czy filmu wykorzystanego w reklamie nie była najwyższa, ale liczył się pomysł, kreatywność i autentyczność przekazu.

Jeszcze wiele prac konkursowych zasługiwało na nagrody, ale reguły konkursu wymagają selekcji. Mimo tego, chciałabym wspomnieć o 5 reklamach, które zostały zauważone i docenione:

 • praca z Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie autorstwa Kacpra Jackiewicza i Karola Gruszczyńskiego;
 • reklama Ksawerego Boruty ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach;
 • klip Weroniki Sinkiewicz i Dominiki Aniołkowskiej ze Szkoły Podstawowej w Starych Babicach;
 • reklama Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie zrealizowana przez Grzegorza Kiezika i Macieja Limanowskiego
 • oraz piękna reklama naszej szkoły w wykonaniu Mikołaja Gontarskiego, która niestety była za długa.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, zaś nauczyciele - podziękowania.  Zdobywcy miejsc na podium staną się posiadaczami pucharów i nagród - kuponów do Empiku. Autorzy 5 wyróżnionych prac również zostaną obdarowani kuponami do Empiku. Dyplomy, puchary i nagrody wyślemy pocztą.

  To tyle podsumowań. Jeszcze raz dziękujemy za udział w naszym konkursie i zapraszamy do oglądania nagrodzonych reklam, które znajdziecie na YouTube i na stronie naszej szkoły.

 

Zdjęcia ze szkolnego podsumowania konkursu - 7 XII 2020r.

UWAGA! UWAGA! 

W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM I ZAMKNIĘCIEM PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PRZEDŁUŻAMY NASZ KONKURS NA POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO 2020/2021. PRZESUWAMY TERMIN NADSYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH DO 30 X 2020r. 

REGULAMIN III KONKURSU MULTIMEDIALNEGO
„REKLAMA MOJEJ SZKOŁY” (II termin)

Organizator:

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Kałuszynie
pod patronatem
- Mazowieckiego Kuratora Oświaty;
- Starosty Mińskiego;
- Burmistrza Kałuszyna.

Adresaci:

Uczniowie klas 4 – 8 szkół podstawowych województwa mazowieckiego i chętni uczniowie z pozostałych województw.

Cele konkursu:

 • promowanie talentów młodzieży;
 • aktywizacja twórcza uczniów;
 • zachęcenie uczniów do konstruktywnego wykorzystania nowych urządzeń multimedialnych, do poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej;
 • rozbudzenie poczucia przynależności do danej społeczności szkolnej i dumy z tego powodu;
 • promocja szkoły.

Zasady uczestnictwa w konkursie:

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie krótkiego (maksymalnie 60 sekund) filmu będącego reklamą swojej szkoły oraz przesłanie karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1)
 2. Każda szkoła podstawowa przesyła prace zweryfikowane przez szkolnych opiekunów.
 3. Jest jedna wspólna kategoria wiekowa - kl. 4 - 8.
 4. Na konkurs należy przekazywać filmy wykonane indywidualnie lub zespołowo (max. zespoły 2-osobowe). Aktorów w filmie może być więcej, ale autor jest jeden lub max. dwóch.
 5. Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera.
 6. Plik video można zapisać  w formacie mp4, avi, wmv, mov lub innym.
 7. Nazwa pliku to "Nazwaszkoły_numerszkoły_Imięinazwiskoucznia".
 8. Filmy nie będą weryfikowane pod kątem niesamodzielności.
 9. Nauczyciel pełni rolę opiekuna projektu.
 10. Pracę konkursową należy dostarczyć  do 30 X 2020r. na płycie CD/pendrivie  lub za pomocą strony: wetransfer.com na adres mailowy: izabor@gazeta.pl
  Nośnik z filmem można dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły lub przesłać pocztą na adres: Szkoła Podstawowa w Kałuszynie ul. Pocztowa 4 05-310 Kałuszyn
  z dopiskiem: Konkurs na reklamę. Do filmu należy dołączyć w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej jako skan kartę zgłoszeniową
  (załącznik nr 1), oświadczenie nauczyciela (załącznik nr 2) i oświadczenie rodzica/opiekuna  w kwestii przetwarzania danych osobowych i praw autorskich (załącznik nr 3).
 11. Film nadesłany na konkurs musi być pracą przygotowaną specjalnie na konkurs, wcześniej niepublikowaną. Nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.
  Praca konkursowa nie może naruszać prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań  sprzecznych z przepisami prawa i zasadami etyki.
 12. Uczestnicy oświadczają, że są autorami zgłoszonych prac. Równocześnie zgadzają się na wykorzystanie filmu w celach promocji szkoły i na publikację nagrodzonych prac w serwisie YouTube.
 13. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście oraz że wykorzystane do pracy konkursowej materiały nie naruszają praw autorskich.
 14. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatora i będą wykorzystywane  w działaniach informacyjno-edukacyjnych i promocyjnych naszej placówki.
 15. Objęcie patronatem niniejszego konkursu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.

Rozstrzygnięcie konkursu:

 1. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu.
 2. Szkoły i opiekunowie laureatów zostaną poinformowani o tym fakcie mailem do 27 XI 2020

Kryteria oceny:

 • wrażenia artystyczne.
 • ocena pomysłowości i oryginalności przekazu treści, 
 • kreatywność, innowacyjność i estetyka wykonania pracy;
 • umiejętność wykorzystania zasobów programów komputerowych;

Nagrody:

 1. W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody: I, II i III miejsce.
 2. Komisja konkursowa ma prawo przyznać wyróżnienia.
 3. Nagrodzeni uczniowie otrzymują dyplomy i nagrody.
 4. Nauczyciele uczniów nagrodzonych otrzymują podziękowania.

Terminy:

1. Termin nadsyłania prac do 30 X 2020r. (dostarczenie do organizatora).

2. O wynikach konkursu, formule zakończenia, wręczenia nagród i podsumowania konkursu będziemy informować w miarę rozwoju sytuacji, ale konkurs na pewno zakończy się w bieżącym roku kalendarzowym.

Pozostałe ustalenia

1. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 
2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 
3. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy. 

Kontakt z organizatorami:

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Kałuszynie
ul. Pocztowa 4
05-310 Kałuszyn
tel. (25) 75 76 021

Osoba kontaktowa:

Izabela Borucińska
mail: izabor@gazeta.pl
tel. 693 334 249
                        SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Pliki do pobrania:

REGULAMIN_KONKURSU_NA_REKLAME_2020_-_II_termin.docx

konkurs__Reklama_Mojej_Szkoly_-_zalaczniki_2020.docx