Nawigacja

Zajęcia pozalekcyjne

 Oferta zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2018/2019


Po lekcjach uczniowie mogą rozwijać swe zainteresowania:

 • w kołach: jęz. polskiego, jęz. angielskiego, historycznym, matematycznym, informatycznym, przyrodniczym, artystycznym i biblijnym;
 • na zajęciach SKS-u;
 • w zespole ludowym 'Kasianiecka';
 • w zespole tanecznym 'Eksplozja';
 • w zespole instrumentalno - wokalnym 'Fleciki';
 • w grupie teatralnej "Skrzaciki";
 • podczas redagowania gazetki szkolnej "Tornister";
 • w Klubie Miłośników Książki;
 • podczas zajęć na basenie.

Służymy także wsparciem i pomocą specjalistów:  psychologa, pedagogów, logopedów, reedukatorów. Prowadzone są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, socjoterapeutyczne, z zakresu wsparcia psychologicznego i pedagogicznego, logopedyczne oraz gimnastyka korekcyjna.

 

 

PONIEDZIAŁEK

 

6 godz. lekcyjna (13.00 - 13.45)

 • Koło teatralne kl. I - III (p. Dorota Kobeszko i p. Agnieszka Broniarek);

7 godz. lekcyjna (13.55 - 14.40)

 • Koło polonistyczne dla kl. VIIIc (p. Katarzyna Berska);
 • SKS (p. Mariusz Prekurat);
 • Koło matematyczno-informatyczne kl. 5d
  (p. Katarzyna Kwiatek);
 • Koło matematyczne kl. VIIIa (p. Barbara Pachnik)
 • Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (p. Agnieszka Borucińska)

8 godz. lekcyjna (14.50 - 15.35)

 • Zajęcia wyrównawcze dla kl. 7 i 8 z chemii
  (p. Krystyna Raczyńska);
 • SKS (p. Mariusz Prekurat);
 • grupa "Eksplozja (p. Katarzyna Berska)
 • Koło artystyczne (p. Alicja Wąsowska)

9 godz. lekcyjna (15.40 - 16.25)

 • SKS (p. Mariusz Prekurat);
16.00 - 18.00
 • zespół "Kasianiecka"

 

 

WTOREK

 

7 godz. lekcyjna (13.55 - 14.40)

 • Klub Miłośników Książki (p. Grażyna Michalska);
 • Koło polonistyczne kl. VIIIb (p. Monika Marciniak);
 • Koło historyczne kl. 5b, 6b (p. Katarzyna Mroczek);
 • Koło jęz. angielskiego kl. 8a (p. Ewelina Dudzińska);
 • Koło Młodych Przyrodników kl. 6a i 6c (p. Krystyna Raczyńska);
 • Koło przyrodnicze kl. 5c i 6b (p. Wiesława Szymańska);

8 godz. lekcyjna (14.50 - 15.35)

 • Koło jez. angielskiego kl. 7b (p. Anna Wolska)

 

ŚRODA

 

7 godz. lekcyjna (13.55 - 14.40)

 • Koło jęz. angielskiego kl. IV (p. Magdalena Kłoszewska);
 • Koło informatyczne kl. VI (p. Izabela Borucińska);
 • Koło matematyczne kl. Vc  (p. Katarzyna Kwiatek);
 • Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (p. Agnieszka Broniarek)

 

CZWARTEK

 

6 godz. lekcyjna (13.00 - 13.45)

 • Zespół "Fleciki" (p. Wanda Stryczyńska);
 • Koło matematyczne (p. Barbara Chrościcka);
 • Koło jęz. angielskiego kl. IVd(p. Magdalena Kosmalska);
 • Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (p. Agnieszka Borucińska)

7 godz. lekcyjna (13.55 - 14.40)

 • Zespół "Fleciki" (p. Wanda Stryczyńska);
 • Koło matematyczne kl. VIIIc/VIIIb (p. Marzena Mroczek);
 • Gazetka szkolna "Tornister" (p. Magdalena Gójska - Gogol);
 • Zajęcia wyrównawcze z informatyki dla
  kl. VI (p. Izabela Borucińska) - I i III czwartek miesiąca

8 godz. lekcyjna (14.50 - 15.35)

 • Zespół "Fleciki" (p. Wanda Stryczyńska);
 • Koło polonistyczne  (p. Krystyna Osińska);

13.30 - 16.30

 • Wyjazd na basen (p. Mariusz Prekurat i p. Justyna Olkowicz-Gut);

 

PIĄTEK

 

0 godz. lekcyjna (7.30 - 8.15)
 • Zajęcia wyrównawcze z informatyki dla kl. VII i VIII (p. Izabela Borucińska) - II i IV piątek miesiąca

7 godz. lekcyjna (13.55 - 14.40)

 • Koło biblijne (p. Ewa Paruzal);

8 godz. lekcyjna (14.50 – 15.35)

 • SKS (p. Mariusz Prekurat);

9 godz. lekcyjna (15.40 - 16.25)

 • SKS (p. Mariusz Prekurat);

16.30 - 18.30

 • grupa "Eksplozja (p. Katarzyna Berska)
16.00 - 18.00
 • zespół "Kasianiecka" (p. Teresa Kowalska)